Preskoč na obsah

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska - na stiahnutie Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska - na stiahnutie

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska - na stiahnutie *.pdf, (49 strán).

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice. Záverečná správa obsahuje hlavné výsledky, krížové analýzy, charakteristiky respondentov, citácie, poznámky a informácie o postupoch samosprávy.

Informácia o termíne výrubu 12 drevín Informácia o termíne výrubu 12 drevín

Vážení obyvatelia,

Od 19.12.2016 do 23.12.2016 sa uskutoční výrub 12 najnebezpečnejších drevín na Budyšínskej ulici. Výrub sa deje v nádväznosti na dve verejné stretnutia v lokalite, na ktorých odborníci skonštatovali havarijný stav stromoradia a diskusiou sa dosiahol konsenzus o ich výrube. Výrub bude zabezpečený EKO-podnikom VPS, ktorý si na to prizve arboristu, pre zabezpečenie odbornosti úkonu.

O tom ako postupovať ďalej pri potenciálnej obnove Budyšínskej ulice, môžete vyjadriť svoj názor v dotazníku online do 15.1.2017.

 

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

28.9.2016 sa o 17:30 na ZŠ Česká zišli obyvatelia a pracovníci MiÚ, aby prediskutovali budúcu revitalizáciu stromoradí a komunikácií na ich ulici. 
Pozvánka na úvodné stretnutie Zelené Mesto

Pozvánka na úvodné stretnutie Zelené Mesto

Viete ako, alebo chcete zlepšiť starostlivosť o zeleň a životné prostredie
v Novom Meste? Príďte to povedať:
-> vo štvrtok 4.8.2016 o 17:30 hod. na Junácku 1.
Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Spustili sme aplikáciu pre mapovanie a sledovanie chodníkových opráv. Pridajte do mapy podnet na rekonštrukciu, opravu, debarierizáciu alebo zriadenie chodníka! http://pr.banm.sk/liferay/oprava-chodnikov-2016
AKo sa budú realizovať zadania 2016?

AKo sa budú realizovať zadania 2016?

Informácia o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto.
Plánovaná revitalizácia uličných stromových alejí

Plánovaná revitalizácia uličných stromových alejí

Uličné aleje lemujú naše chodníky a cesty v mestskej časti, podaktoré už viac ako 50 rokov. Ide o stromy druhov brestovec ( Celtis ), agáty ( Robinia ), lipy ( Tilia ), javory ( Acer ) ale majoritne druhu sofora ( Sophora ). Treba si uvedomiť, že 35 až 50 rokov dozadu neboli na trhu dreviny šľachtené špeciálne pre mestské prostredia.