Preskoč na obsah

Výstupy z Plánovacieho stretnutia k "Cykloštadiónu", 7.11.2013

Autor/ka: -

Stretnutie a diskusia k Cykloštadiónu prebiehali v tematicky zameraných skupinách. Po úvodných príkladoch z iných miest na Slovensku a v zahraničí sme sa rozdelili do do skupín venujúcich sa športu, rekreácii, zeleni a rôznym iným témam. Rozdelenie vychádza z mapovania priorít pre tento priestor v ankete z mája 2013 a dotazníkového prieskumu z októbra 2013. Podľa všetkých doterajších prieskumov je preferencia vytvoriť v území športovo-rekrečný park pre obyvateľov všetkých generácií. 

Skupina Rôzne

Širšie vzťahy

·         Sprístupniť areál z viacerých smerov, otvoriť viac vchodov doň. Vytvoriť prepojenie s tenisovým areálom, umožniť doň prístup – deťom sa páčilo sledovať z tribúny tenistov, zbierať loptičky.

·         Umožniť prístup cez NTC areál

·         Východ z podzemného parkoviska by nemal byť z ulice Odbojárov

·         Oplotený „Klub Hotel", dom seniorov uzavreli „sa nedostanete"

·         Riešiť dočasné parkovanie nerezidentov, podnájomníkov - študentov z ekonomickej univerzity a reorganizovať rezidenčné parkovanie

·         Parkovisko + obchod (futbalový štadión) – výjazdy (Kalinčiakova, Bajkalská), 80% ľudí dochádza do ZŠ

·         Dať zákaz státia (kde?)

·         Podzemné parkovisko – zarobiť na prevádzku parku

Funkcie a zónovanie

·         Využiť priestor ako park – na oddych, rekreáciu

·         Vytvoriť priestor na kočíkovanie – chodníky vedúce okolo celého areálu, lavičky s možnosťou posedieť si, tiché prostredie (zónovať)

·         Vytvoriť viac ihrísk – menšie ako doplnkové k iným ihriskám v lokalite; priestor pre loptové hry; basketbalové koše / bránky. Zmapovať funkcie a ponuku v okolitom území.

·         Zriadiť kultivované občerstvenie - taký bufet, v ktorom by nesedeli pivári, ale dala by sa objednať kávička, občerstvenie pre deti.

·         Vytvoriť malé altánky s možnosťou grilovania, s ohniskami.

·         Ak vôbec riešiť venčisko pre psov, tak oddelene  a bokom, dôsledne dohliadať na hygienu, zabezpečiť jeho čistenie. Na Kuchajde je napríklad pohyb psov zakázaný.

·         Organizovať malé kultúrne podujatia, skôr komorného charakteru, nie veľké, ako na Kuchajde; vytvoriť menší priestor pre koncerty (napríklad pre začínajúcich umelcov)

·         Využiť  terénnu modeláciu  - jamu - na zimné hry,  ale aj na malý amfiteáter (lavičky na svahu).

·         Vytvoriť bežeckú dráhu po obvode areálu

·         Vytvoriť brodisko pre deti – vodný prvok

·         Verejné toalety

Organizácia a technické riešenie územia

·         Parkovanie by muselo byť strážené a bezplatné; platené bude zívať prázdnotou. Riešiť ho v súvislosti s parkovacou politikou

·         Dôkladne priestor zabezpečiť pred zatopením dažďami, oddrenážovať, resp. zabezpečiť vodný manažment územia tak, aby voda priestor nezaplavila, ale stala v území

·         Areál by mal byť kvôli bezpečnosti oplotený, večer ho uzatvárať a strážiť.

 

Skupina: Rekreácia

Širšie vzťahy

·          Miesto stretávania, križovatka trás chodcov a cyklistov, mali by sa otvoriť precody zo všetkých strán.

·         Priestor pre opaľovanie sa - prepojiť s kúpaliskom, ktorému práve chýba. 

·         Statická doprava –  nie!  nikdy nebude dosť, keď sa vytvorí 200 miest, či 500 miest, stále to nebude dostatočná kapacita na príval návštevníkov, navrhujeme aby návštevníci využívali MHD. V území by sa mala zabezpečiť základná kapacita parkovacích miest pre rezidentov (nie 3 autá na rodinu), sme predsa v centre.

 Aké funkcie si tu vieme predstaviť?

·         Opekať, piknik

·         Rekreačná bežecká dráha – ako cyklistická dráha, nameraný napr. 1 km, značky, pri ktorých vieš koĺko si odbehol

·         Botanická záhrada

·         Zviditeľniť históriu tohto miesta – info panely

·         Pódium, altánky, kde sa dá hrať šach, robiť piknik

·         Vonkajšia galéria

·         Otvoriť bránu (zo strany NTC)

·         Využiť terénne modulácie na hry, ihriská

·         Vytvoriť sedenie v teréne

·         Voľné športové aktivity

·         Cyklistická dráha

·         Priestor pre graffity- na nevyužitej stene NTC, skrášlenie

·         Pódium

Ako využiť opustenú budovu?

·         Toalety

·         Sauna, masáže, požičovňa bicyklov

·         Služby verejnosti

·         prenajímateľné ateliéry či kancelárie pre neziskovky, umelcov

·         Prenájom pre kultúrne akcie

·         Zriadiť múzeum – využiť na múzeum telovýchovy a športu – olympionici

Zónovanie

·         hlučné aktivity viac k NTC (pódium a niektoré športy)

·         menej hlučné aktivity smerom k obytnej štvrti

 

Skupina: zeleň

Širší kontext/ zelená infraštruktúra

·         aktívne polosúkromné zelené priestory / ihriská, športoviská, vnútrobloky - Odbojárska ul./

·         pasívny zelený priestor

·         jestvujúca kontinuálna zelená bariéra /uličné stromoradie/

Funkcie / aktivity / verejný priestor /aktívna a pasívna rekreácia/:

·         Piknik pre matky s deťmi, „pítko" /oddych, pasívna rekreácia, hmlová záhrada, atrakcie, stimulujúce prostredie/

·         Neformálny park ohradiť, zaviesť časový režim - otváracie hodiny

·         Športoviská + park

·         Cvičiace exteriérové prvky pre starších ľudí (Družstevná), spoločenský priestor

·         Niečo pre mládež + detské ihrisko kombinované /exploratívna krajina/

·         Niečo čo bude vyrábať peniaze /podujatia/ - Branding /Manažment parku/

·         Dlhší podnájomníci

·         Podnájomníci, mladí ľudia, rodiny s deťmi /piknik/

·         vyvážené tvrdé a mäkké priestory /veľa spevnených plôch/

·         Trysky vodné – pre deti

·         Bežecká dráha - jogging popri chodníkoch (nie antuka) – bezúdržbové

·         Koše na basketbal

·         Komunitné záhrady si nevieme predstaviť – exhaláty

·         Prenajaté byty – nemajú vzťah k okoliu – zlé

·         Tenisové kurty nie, je ich dosť, príliš individualistické

·         Kedysi: futbal, naháňačky, voľné hry, behanie /partery pred jednotlivými športovými prevádzkami/

·         Multifunkčné ihrisko

·         Kaviareň


Zónovanie

·         kontinuálne prepojiť zelenú infraštruktúru /kaviareň typu kiosk ku vchodu k promenáde/

·         promenáda pozdĺž chodníka

·         okružná jogging trasa /2 okruhy/, okružná cyklotrasa /cykloškôlka/ pre deti a staršie deti /2 okruhy/, BMX park

·         športoviská 30% /exteriérové prvky pre seniorov, Fitpark, detské ihrisko s brodiskom oddelené valom v blízkosti multifunkčného ihriska (futbal) pre staršie deti - vizuálne prepojené/ + park 70% /spoločenský priestor, piknik, vodné trysky v multifunkčnej ploche, voľné trávnaté plochy/ 

·         tvrdé 20% a mäkké priestory 80% /otvorené trávnaté plochy/

·         spájanie generácii, športov /nie individualistické záujmy/

  

Skupina: Šport

·         Petang, basketbal

·         Neduplikovať s ihriskom pri Novej Dobe

·         Bežecká dráha

·         Lezecká stena

·         Parkúr

·         Sánkovanie – využiť terén

·         Dôležité sú povrchy – petang, či plážový basket (volejbal?) môže fungovať okamžite

·         Reštaurácie sú neprístupné – (je rampa) treba otvoriť bránu

·         Uvažovať o odstránení násypu

·         Zvažovať funkčné zónovanie podľa ticha

·         Zmapovať aké funkcie sú v okolí

·         Obnoviť otvorený štadión – zimný

 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pozrieť prednášky

Stiahnuť prezentácie

Fotografie zo stretnutia

Novinky Novinky

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

Historickú budovu Konskej železnice máme v znaku Nového Mesta. Keďže sa už dlhší čas využíva len na sobáše, zastupiteľstvo sa pokúsilo budovu dvakrát neúspešne prenajať, aby prevádzka nezaťažovala rozpočet. Novomešťania teraz chcú, aby budova plnila verejnoprospešnú funkciu.
Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Ako by mohla vyzerať Kuchajda v nasledujúcich rokoch? Stiahnite si výsledky kvalitatívneho a kvntitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa stane podkladom medzinárodnej architektonickej súťaže v roku 2017.

 

First Previous Next Last