Preskoč na obsah

videovizitka Cyklodielňa

Cyklodielňa 2016

Autor/ka: Andrej Ďumbala

Názov

Projekt Cyklodielňa 2016

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Sme skupina 7 dobrovoľníkov, ktorá otvorila v roku 2014, komunitnú cyklodielňu, pravideľne dobrovoľne poskytujeme poradentvo v oblasti cyklodopravy a opravy mestských bicyklov.

Pomocou participatívneho rozpočtovania pri BANM 2014 sme otvorili komunitnú cyklodielňu, kde dobrovoľne poskytujeme poradentvo cyklodoprave a opravy mestských  bicyklov. Chceme zvýšiť rozšíriť záujem občanov o dianie v danej oblasti  a zvýšenie bezpečnosti na cestách.

Projekt bol pôvodne zamýšľaný ako cyklodielňa v lodnom kontajneri (umiestnený mal byť pri Poluse), no ten sa nakoniec nepodarilo zabezpečiť v takej sume ako sa predkladateľ domnieval. Tak nakoniec od projektu odstúpil, kancelária PR BANM nám ponúkla zrealizovať tento project namiesto pôvodného predkladateľa. Získali sme priestor v garáži pri Centrálnej knižnici BANM na Pionierskej 12, kde sme nakoniec cyklodielňu zrealizovali.

Cyklodielňu sme otvorili pre občanov mesta Bratislava v marci 2015 a pravidelne funguje (1.3.-31.10. každý utorok 15.00-19.00).  Oprava bicykla v tejto dielni nie je spoplatnená. Počas tejto sezóny sme odpracovali viac ako 50dní (8hodín na deň) a pomohli opraviť viac ako 130 bicyklov. V ďalšej sezóne chceme poskytovať rovnaké služby ako doteraz ale aj rozšíriť prevádzku o možnosť poskytnúť naše nástroje aj na iné účely ako len na opravu bicyklov:

 • komunitná požičovňa náradia a cyklokomponentov

 • servis lyží, bežiek a snowboardov

 • komunitná dielňa

 • tvorivé dielne pre deti

 

 

 

 

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Naša dielňa funguje na dobrovoľníckej báze, naše služby ponúkame občanom bezplatne,

ak však chceme udržať a rozvíjať dielňu o ďalšie activity potrebujeme finančne vykryť nákup

spotrebného materiálu, náradia a pomôcok pre organizovanie dielní pre deti.

 

Ďaľší problém, ktorý vnímame je potreba naučiť deti aj technickým zručnostiam,

preto sa budeme usilovať organizovať pre ne tvorivé dielne.

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

V ďalšej sezóne chceme poskytovať rovnaké služby ako doteraz ale aj rozšíriť prevádzku o možnosť poskytnúť naše nástroje aj na iné účely ako len na opravu bicyklov:

 • komunitná požičovňa náradia a cyklokomponentov

 • servis lyží, bežiek a snowboardov

 • komunitná dielňa

 • tvorivé dielne pre deti napríklad:

  • ako funguje bicykel

  • práca s drevom

  • práca s náradím

  • elektrotechnické stavebnice

  • vyvolávanie fotografií

  • ...

 

Týmto projektom udržíme fungovanie dielne aj v nasledujúcej cyklosezóne a zároveň aj rozšírime naše služby o ďalšie hore uvedené činnosti

 

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Koordinátor projektu: Andrej Ďumbala


 

- projektový manažér, programátor, Opendata špecialista. Od roku 2010 aktívny člen opendata.sk komunity. Projekt komunity OpenData pre PR, 2013 - Člen pracovnej skupiny pre Otvorenú samosprávu a katalóg verejných datasetov magistrátu.

V roku 2015 realizoval implementáciu platformy, ktorá umožňuje zbieranie podnetov od občanov, vizualizáciu podnetov na mape, kategorizáciu, procesnú podporu a reporting pre participatívnu projektovú kanceláriu (pr.banm.sk/liferay/pridajte-podnet-pre-zadanie). Pomocou participatívneho rozpočtovania pri BANM 2014 otvoril komunitnú cyklodielňu, kde dobrovoľne poskytuje poradentvo v cyklodoprave a opravy mestských bicyklov.

Realizátori projektu: Skupina 7 dobrovoľníkov, ktorá otvorila v roku 2014, komunitnú cyklodielňu, pravideľne dobrovoľne poskytujeme poradentvo v oblasti cyklodopravy a opravy mestských bicyklov:

Andrej Ďumbala, Jozef Vencelík, Marián Vaginger, Gabriel Lachmann, Tomáš Vencelík, Miroslav Pikus, Zuzana Krivošová,

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Cyklodielňu sme otvorili pre občanov mesta Bratislava v marci 2015 a pravidelne funguje (1.3.-31.10. každý utorok 15.00-19.00). V ďalšej sezóne chceme poskytovať rovnaké služby ako doteraz ale aj rozšíriť prevádzku o možnosť poskytnúť naše nástroje aj na iné účely ako len na opravu bicyklov.

 

Časový harmonogram:

Príprava dielne na novú sezónu 2016: 02-03.2016

Prevádzka dielne počas cyklosezóny – 1.3.-31.10. každý utorok 15.00-19.00

Požičovňa bude funkovať rovnako ako cyklodielňa.

Tvorivé dielne pre deti budeme realizovať 2x za mesiac

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

V ďalšej sezóne chceme poskytovať rovnaké služby ako doteraz ale aj rozšíriť prevádzku o možnosť poskytnúť naše nástroje aj na iné účely ako len na opravu bicyklov a to konkretne:

 • komunitná požičovňa náradia a cyklokomponentov

 • servis lyží, bežiek a snowboardov

 • komunitná dielňa

 • tvorivé dielne pre deti

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Pre komunitu ľudí, ktorá si potrebuje pomôcť pri oprave bicyklov, či oprave iných vecí.

Všetci účastníci cyklodopravy v lokalite Bratislava Nové Mesto. Projekt je zameraný

a venovaný nie len pre mladých, ale aj starších a skúsenejších, ktorý sa môžu podeliť o vlastné skúsenosti.

Mieri na ľudí, ktorí chcú žiť v meste kultúrne a mestské priestory aj kultúrne využívať

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Dané náradie a knowhow získané počas tohoto projektu budeme využívať aj počas ďaších rokov fungovania cyklodielne.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Momentálne potrebujeme finančný príspevok na nasledovné položky, pomocou ktorých zabezpečíme dlhodobé fungovanie dielne:

Názov

Suma (EUR)

Energie a prevádzka: 

Fyzické zabezpečenie dielne - prídavný zámok

200

Marketing dielne - šípky na uliciach, internetová reklama

50

Príspevok na organizovanie akcií - tlač materiálov, občerstvenie

100

Prerobenie elektriky v dielni (z hliníkového vedenia na medené)

100

Zabezpečenie vyhrievania dielne - infražiariče

300

Nákup spotrebného materálu: 

Čistiace prostriedky, duše, spojovací materiál, mazivo

100

Hasiaci prístroj

60

Hadica s bubnom na čistenie

75

Zariadenie na servis lyží 

Zveráky a uholníky, pilníky, žehlička

200

Komunitná požičovňa 

Cyklotašky a nosiče

200

Vŕtačka

130

Akumulátorové náradie - kotúčová píla, skrutkovač, brúska

250

Priemyselný vysávač

100

Zváračka

200

Nákup chýbajúceho náradia 

Cyklonáradie na servis vidlíc, hydraulických bŕzd, závitníky, Hollowtech - 200 EUR

200

Tvorivé dielne pre deti

 

Pomôcky pre tvorivé dielne, Stavebnice, tabuľa, náradie (dláta, pílky) - 300 EUR

300

 

2,565 EUR

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last