Preskoč na obsah

Vitajte: Vitajte:

Vitajte na stránkach venujúcim sa rozvoju cyklotém v MČ Nové Mesto.

Kontaktná osoba - Ing. Stanislav Skýva - cyklo@banm.sk

FB novinky FB novinky

Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Autor/ka: Stanislav Skýva
Vážení Novomešťania, pozývame vás na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste - v utorok 15. augusta 2017 o 17.30 h v Komunitnom centre na Ovručskej ulici č. 5.

 

Radi privítame občianske združenia zaoberajúce sa cyklodopravou a cyklistov, aby nám pomohli spripomienkovať návrh, ktorý má ambíciu byť záväzným dokumentom pre Bratislavu - Nové Mesto. Tešíme sa na Vás

Dokumenty na stiahnutie:

 

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Autor/ka: Stanislav Skýva
Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.

Domovská stránka pre zadanie Cyklotrasy: http://pr.banm.sk/liferay/cyklotrasy

Priemerne (0 Hlasy)


Chabé štyri kilometre

Autor/ka: Stanislav Skýva, Peter Nedoroščík
Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.

Poďme však pekne poporiadku. Ako sme informovali naposledy, na spomínanom verejnom stretnutí sme vytvorili tri pracovné skupiny: doprava, šport a voľný čas, služby a údržba a stanovili si nasledujúce ciele a kroky:

 • budovanie nových cyklotrás

 • rozpracovanie celkovej koncepcie a stratégie rozvoja

 • začatie realizácie cykloprojektov schválených v participatívnom rozpočte pre tento rok a pokračovanie v projektoch minuloročných

 • príprava výstavby tzv. pumptrackovej dráhy pre deti a začiatočníkov

 

Súčasná situácia

Celková koncepcia samozrejme predpokladá dôkladné zmapovanie súčasnej situácie. Využívať bicykel ako dopravný prostriedok v našej mestskej časti – to chce žiaľ odvahu. Momentálne majú cyklisti k dispozícii menej než štyri kilometre cyklochodníkov, ktoré však na seba nenadväzujú a mnohé z nich dokonca už ani nie sú funkčné. Ide o nasledujúce úseky:

 • Vajnorská (140 metrov) - Chodník vedie od bytovky Nová doba po odbočku k štadiónu Inter po východnej strane Vajnorskej po združenom chodníku s chodcami. Oddelenie chodcov a cyklistov je spravené pomocou deliaceho prúžku. Dopravné značenie nie je udržiavané, preto na vyhradenej ceste parkujú autá.

 • Vajnorská – od Odborárskej po Magnetovú (680 metrov) - Chodník vedie od Odborárskej po Magnetovú po západnej strane Vajnorskej po združenom chodníku s chodcami. Oddelenie chodcov a cyklistov je spravené pomocou deliaceho prúžku, v časti rozdielnym povrchom(dlažba/asfalt). Dopravné značenie nie je udržiavané, preto na vyhradenej ceste parkujú autá.

 • Odborárska (786 m) - Chodník vedie od Vajnorskej po obytné domy na Odborárskej.

 • Chodník do Mierovej kolónie z Rožňavskej (278 m).

 • Tupého (195 m) - Novovybudovaný samostatný chodník na východnej strane Tupého po nové bytovky na Tupého 51. Chodník nemá bezbariérové ukončenie.

 • Horská (2 000 m) - Trasa prepája Krasňany s centrom s využitím obslužných vinohradníckych komunikácií mimo Račiansku. Označená je turistickým ukazovateľom na začiatku Sliačskej, ako aj na križovatkách na Horskej. Trasa nie je označená dopravným značením, využíva vozovku na Horskej ulici.

 • Sliačska - Prístup na cykloturistické trasy do Malých Karpát. Označená je turistickým ukazovateľom na začiatku Sliačskej. Trasa nie je označená dopravným značením, využíva vozovku na Sliačskej ulici.

 

Prioritné trasy

Druhým dôležitým krokom pre postupné vytváranie celkovej koncepcie je stanovenie priorít, ktoré však musia zohľadňovať aj to, kto dané komunikácie spravuje. Podstatná časť cyklotrás bude musieť viesť po komunikáciach, ktoré nie sú v správe mestskej časti, ale magistrátu hlavného mesta. Týka sa predovšetkým veľkých a frekventovaných cyklotrás, ktoré prepájajú, presnejšie mali by prepájať, celú Bratislavu. Ide o tzv. radiály a okruhy. Priority na základe občianskych podnetov a súčasných možností spracoval novomestský cyklokoordinátor Ing. Stanislav Skyva do nasledujúcej podoby a navrhol nasledujúci postup:

 1. Mestské radiály:

Cyklotrasa Vajnorská: Cyklotrasa zabezpečuje prepojenie centra mesta s mestskou časťou Nové Mesto, na trasu sú priamo napojené kapacitne významné ciele v oblasti: nákupné centrum Polus, rekreačná oblasť Kuchajda, železničná stanica Nové Mesto, rekreačná oblasť Zlaté Piesky.

Postup výstavby by sa mohol rozdeliť do dvoch etáp. V prvej, ktoráá predtsavuje lacné a rýchle riešenie by sa obnovilo dopravného značenie na chodníku pred úradom mestskej časti Nové Mesto od obytných domov Nová Doba po odbočku na Junácku. Ďalej by sa označil cyklopriechod cez Junácku pred nákupné centrum Polus s nakreslením dopravného značenia pred Polusom a obnovilo by sa dopravné značenie na cyklotrase na Vajnorskej od Odborárskej po Magnetovú na západnej strane Vajnorskej na združenom chodníku s chodcami. V druhej etape by doplnili a spojili nasledujúce cyklotrasy:

- Úsek Trnavské mýto – Bajkalská, by sa viedol vo vozovke v nevyužívanom pravom jazdnom pruhu po obidvoch stranách Vajnorskej podľa vzoru na ulici Košická

 • Úsek pred nákupným centrom Polus by sa viedol pozdĺž existujúceho chodníka

 • Úsek Tomášikova – Zlaté Piesky by sa viedol po chodníku po oboch stranách Vajnorskej

Druhú mestskú radiálu predstavuje cyklotrasa Račianska. Cyklotrasa zabezpečuje prepojenie centra mesta s mestskou časťou Nové Mesto, Krasňany a Rača s priamym pokračovaním na trasu JuRaVa (Jur, Rača, Vajnory). Na trasu sú priamo napojené kapacitne významné ciele v oblasti: internáty Mladá Garda, železničná stanica Vinohrady, rekreačná oblasť Malé Karpaty.

Postup výstavby opäť možno rozdeliť do dvoch etáp. V prvej by sa obnovilo dopravné značenie na chodníku od Nobelovej ďalej do Krasňan s následným vedením po chodníku pozdĺž Račianskej.

V súčasnosti sa rokuje s investorom obytného súboru Slovany o výstavbe cyklotrasy pred týmto obytným súborom. Mohlo by sa tak obojstranne nadviazať na novovybudovanú trasu. V druhej etape by sa doplnili a spojili tieto dve cyklotrasy.

Tretia mestská radiála je cyklotrasa Rožňavská – Trnavská. Táto cyklotrasa zabezpečuje prepojenie centra mesta s mestskou časťou Nové Mesto, Trnávkou a Vajnormi s priamym pokračovaním na trasu JuRaVa. Trasa je budovaná v spolupráci s mestskou časťou Vajnory, napriek tomu, že do mestskej časti Nové Mesto zasahuje len okrajovo, plní výraznú obslužnú funkciu mestskej časti.

 

2. Mestské okruhy:

Cyklotrasa Bajkalská – Jarošova. Táto cyklotrasa zabezpečuje prepojenie mestských častí Nové Mesto a Ružinov s nadväznosťou jestvujúcej trasy na Bajkalskej s trasami v Malých Karpatoch. Trasa je súčasťou 4. mestského okruhu. V rámci jej výstavby by bolo možné napájať postupne tieto ulice:

- Jarošova – tu možno využiť nepoužívané chodníky spolu s časťami zelených pásov;

- Bajkalská – treba zabezpečiť cyklistickú infraštruktúru pri výstavbe štadióna s následným napojením na Jarošovu;

Druhou cyklotrasou mestského okruhu je Tomášikova. Táto cyklotrasa zabezpečuje prepojenie mestských častí Nové Mesto a Ružinov s nadväznosťou na v súčasnosti riešenú trasu na Tomášikovej s trasami na Vajnorskej a Račianskej. Trasa je súčasťou 5. mestského okruhu.

V rámci výstavby by bolo možné využiť obojstranné široké chodníky po obidvoch stranách Tomášikovej.

Čo je to pump tracková dráha?

Je uzavretý okruh pre jazdu na bicykli, ktorý je možné prechádzať bez špliapania do pedálov. Skladá sa z nadväzujúcich vĺn a klopených zátačiek, ktoré jazdcovi umožňujú udržiavať a dokonca zvyšovať rýchlosť pomocou „pumpovania" skrz nerovnosti. Takáto dráha je výborným prostriedkom pre zdokonaľovanie cyklistických schopností – napríklad u detí a vďaka pohybu, ktorý zapája celé telo, je taktiež zábavnou formou tréningu fyzickej kondície.

Na prípravu takejto dráhy sa podujalo občianske združenie Pedál v spolupráci s mestskou časťou. V súčasnosti sme vytipovali vodný priestor pre takúto realizáciu a keďže ide územie v správe mesta, požiadali sme o zverenie tohto územia do našej správy.

Jednosmerky

Napriek tomu, že hlavné cyklistické ťahy môžu vzniknúť len v spolupráci s mestom Bratislava, svojim dielom môže prispieť aj mestská časť v rámci komunikácií, ktoré sama spravuje. Od občianskeho združenia Cyklokoalícia prišiel návrh na zobojsmernenie jednosmerných ciest pre cyklistov. Náš cyklokoordinátor pripravil súpis týchto komunikácií v jednotlivých štvrtiach aj s návrhom dopravného značenia a niektorých malých stavebných úprav. Napríklad v štvrti Tehelné pole by sa takéto riešenie mohlo aplikovať na týchto uliciach: Bartoškova, Družstevná, Kalinčiakova, Pri starej prachárni, Športová, Trnavská.

Ďalšou možnosťou, ako sa naša mestská časť môže podieľať na rozvoji cyklodopravy, je realizácia projektov participatívneho rozpočtu s touto témou. Po minulom článku o cyklodielni hlásia dobrovoľníci zvýšenú návštevnosť, takže v tomto roku sa im podarilo opraviť už viac než šesťdesiat bicyklov. V čase písania tohto článku ešte stále bolo možné hlasovať o umiestnení bezpečných cyklostojanov, napríklad aj tu: http://pr.banm.sk/liferay/cyklostojany. Ak máte akýkoľvek podnet, respektíve by ste sa chceli zapojiť, kontaktujte nás a nášho cyklokoordinátora na cyklo@banm.sk. Dobrú správu o tom, že cyklistov aj v našej mestskej časti neustále pribúda, by sme mohli spolu rozšíriť o to, že majú aj čoraz väčšie možnosti tento spôsob dopravy bezpečnejšie využívať.


Priložený dokument: Návrh hlavných cyklistických trás.pdf

Priemerne (0 Hlasy)


Zelenú cyklistike!

Autor/ka: Jana Škutková

Obrovský záujem Novomešťanov o zlepšenie podmienok pre cyklistov ukázal nielen počet projektov, zapojených do hlasovania o príspevok z participatívneho rozpočtu mestskej časti, ale aj hojná účasť predstaviteľov občianskych združení a obyvateľov na stretnutí 24. marca na miestnom úrade na Junáckej ulici.

Za účasti starostu a mnohých poslancov tu pracovná skupina cyklokomunity preberala širokú škálu tém. Odborníci aj nadšenci sa venovali rozvoju cyklotrás, možnostiam horskej cyklistiky v lesoparku, požičiavaniu bicyklov a rozvoju servisných stanovíšť, ale aj značeniu a údržbe trás v meste, bezbariérovosti v doprave, či cyklistickým športoviskám pre deti.

Po úvodných informáciách sa účastníci pochádzajúci z rozličných občianskych združení a skupín aktivistov navzájom predstavili a povedali si o svojich hlavných cieľoch. Zhodli sa na tom, že treba uvažovať v dlhodobom i krátkodobom horizonte. Kým veľké projekty vyžadujú prípravu, musia sa dobre premyslieť a naplánovať, mnohé veci sa dajú zrealizovať rýchlo a s neveľkými nákladmi.

Špecializácia pracovných skupín podľa záujmov i vedomostí

Účastníci pracovali v troch skupinkách. Prvá sa zamerala na cyklodopravu a zapojili sa do nej aj odborníci z radov architektov. Hovorili o koncepcii rozvoja a identifikácii možných cyklotrás. Upozornili, že cyklisti potrebujú prepojenie trás so susednými mestskými časťami, napríklad s Ružinovom či Račou. V mnohom sa môžeme inšpirovať skúsenosťami z Petržalky, ktorá sa cyklistike začala venovať skôr ako iné mestské časti. Pomoc zo strany miestneho úradu a zastupiteľstva očakávajú v tlaku na developerov, aby títo dodržiavali dohody, ale aj v snahe o znižovanie byrokracie a posilnení pozície aktivistov pri rokovaní s magistrátom a mestskou políciou.

Druhá pracovná skupina si vzala na starosť oblasť rekreácie a športu. Uvažovala o možných lokalitách, kde by mohli vzniknúť športoviská pre deti a mládež, ako aj cyklistických cestách smerovaných do bratislavského lesoparku. Pri realizácii svojich plánov budú potrebovať pomoc najmä pri výstavbe a prípadnom zapožičaní stavebných strojov a mechanizmov.

Tretia skupina sa venovala otázkam správy a údržby cyklotrás, ako aj rozvoju služieb pre cyklistov. Upozornili, že po vybudovaní cyklotrasy je nevyhnutné dlhodobejšie kontrolovať jej stav a požadovať, aby dodávateľ v záručnej lehote odstránil nedostatky. Pravidelný jarný audit stavu značenia a jeho následné obnovenie prispeje k bezpečnosti cyklistov. V neposlednom rade očakávajú, že mestská polícia bude kontrolovať, či vodiči neparkujú na miestach, určených pre cyklistov a podobné porušenie bude trestať.

Čo ďalej?

Členovia kancelárie pre participáciu verejnosti na riadení mestskej časti spracujú závery stretnutia, rozpošlú informácie účastníkom a vyzvú ich k ďalšej spolupráci na konkrétnych úlohách. Vyzvali cyklistických nadšencov, aby zo svojich radov vytipovali aktívnych ľudí, ktorí by sa mohli stať koordinátormi jednotlivých oblastí a projektov. Keďže sa pripravuje rozsiahla výstavba v oblasti Škultétyho ulice (Projekt Pri Mýte), zvolajú k tejto téme samostatné stretnutie. Nejde len o dohodu s jedným investorom. Dôležité je, aby developerské projekty, ktoré budú nadväzovať, rozumne zapracovali pokračovanie vytvorených cyklistických a peších trás pozdĺž celej Račianskej ulice.

NA STIAHNUTIE: Zápis a závery z 1. stretnutia cyklokomunity

Priemerne (0 Hlasy)


Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Autor/ka: Kancelária pre participáciu
Milí Novomešťania, v utorok 24.3.2015 bude o 18:30 na miestnom úrade BANM Junácka 1 prvé verejné stretnutie Cyklokomunity - pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať rozvojom cyklodopravy v mestskej časti Nové Mesto.

Pracovná skupina výchádza zo zadania "Cylotrasy", ktoré sa v participatívnom rozpočte umiestnilo na druhom mieste -
http://pr.banm.sk/liferay/cyklotrasy

Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú o rozvoj cyklistiky v mestskej časti záujem.

Cyklistické nápady uspeli aj v rámci participatívneho rozpočtu pre občianske Projekty:

Z roku 2014 sa realizuje projekt Cyklo-dielňa - http://dielna.citybike.sk/

Z roku 2015 sa bude sa realizovať inštalácia Cyklostojanov - http://pr.banm.sk/liferay/cyklostojany

a príprava Cyklotrasy – transsibírska magistrála – http://pr.banm.sk/lifer…/cyklotrasa-transsibirska-magistrála.

Priemerne (0 Hlasy)


Cyklotrasy

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Téma cyklotrás je momentálne jednou z najviac diskutovaných čo sa týka dopravy. V Novom Meste chýbajú cyklotrasy a je potrebné ich vybudovať. Táto téma má širší záber, prostriedky vyčlenené na predmetné zadanie sa využijú na návrh cyklotrás v rámci mestskej časti a ich následnú realizáciu.

Problém:

Obyvatelia Nového Mesta nemôžu pokojne prechádzať po komunikáciách nakoľko autá nerešpektujú cyklistov a je nebezpečné prechádzať spolu s nimi na spoločnej komunikácii. Na vybudovanie cyklotrás je potrebné vypracovanie dokumentácie ktorými trasami budú cyklotrasy viesť a následné je nutné ich v čo najkratšom čase zrealizovať. Na miestnom úrade BANM momentálne nie sú odborné kapacity pre strategické reišenie problematiky cyklodopravy.

Riešenie:

Riešenie by spočívalo v zamestnaní 2 až 3 dopravných inžinierov pre problematiku cyklostrás na celoročný úväzok. Dopravný inžinieri ponúknu rámcové ale aj parametrovo presné riešenie a zabezpečia viditeľné a hmatateľné výsledky. Reálnej/ hmatateľnej práci v teréne bude predcházať participatívne plánovanie  spoločne s odborníkmi a obyvateľmi Nového Mesta - pracovná skupina cyklodoprava. Nasledovať bude samotná realizácia v spolupráci s oddelením výstavby a investícií BANM.

Rozpočet:

max 50 000€
2 zamestnanecké miesta/dohoda cca 400 eur/mesiac 4 800 eur/rok x 2 = 9 600 eur
Realizácia vybraných cyklotrás v spolupráci s oddelením výstavby a investícií BANM - momentálne neznáma suma.


Prílohy:

http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_14_09_25/58_Zasady_rozvoja_cyklistickej_a_pesej_dopravy.pdf

Priemerne (1 Hlas)


Novinky Cyklo: Novinky Cyklo:

Cyklostratégia - dotazník

Cyklostratégia - dotazník

Chcete ovplyvniť stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave - Novom Meste? Vyplňte nám dotazník a napíšte nám vaše pripomienky do 15. 10. 2017. Za všetkých cyklonadšencov ďakujeme.
Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Vážení Novomešťania, pozývame vás na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste - v utorok 15. augusta 2017 o 17.30 h v Komunitnom centre na Ovručskej ulici č. 5.
trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Cykloštadión - Zápisnica - odborné fórum architekti 20.2.2014

Cykloštadión - Zápisnica - odborné fórum architekti 20.2.2014

Revitalizácia areálu bývalého cyklistického štadióna v loktalite Tehelné pole

Príprava zadania pre architektonickú súťaž

First Previous
 • 1
 • 2
Next Last