Preskoč na obsah
Späť

Hlasovanie za lokality pre cyklostojany v Novom Meste

Autor/ka: Peter Netri
V participatívnom rozpočte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa projekt cyklostojanov umiestnil na výbornom štvrtom mieste. Aby bol projekt čo najviac so zapojením verejnosti, autori navrhli tento krátky formulár, v ktorom môžete rozhodnúť a sami zahlasovať za najvhodnejšie miesto pre cyklostojany.

Vo februári mnoho z vás hlasovalo za cyklistické projekty v participatívnom rozpočte Nového Nesta. Projekt cyklostojanov, ktorý sme predložili, ako aj projekt cyklotrasy na Sibírskej oba prešli v rámci občianskych projektov a v rámci investičných zadaní mestská časť Nové Mesto investuje až 50 tisíc EUR na cyklodopravu (to je 10x viac ako v tomto roku investuje Ružinov). Všetko podstatné teda prešlo, dokonca aj opravy chodníkov, chodenie peši tiež veľmi podporujeme!

Projekt cyklostojanov sa zmenil čo to do rozsahu, z pôvodných 27 stojanov budeme osádzať len 15. Rozpočet na projekt som znížil s tým, že mestská časť požiada STaRZ o osadenie stojanov pred objekatmi v správe mestskej časti (napr. školy, miestne úrady, knižnica, kultúrne centrá a pod.), osadí ich magistrát z mestských penazí. Tým zostalo viac penazí na iné skvelé občianske projekty. Taktiež som sa dozvedel, že STaRZ už osadil alebo bude v blízkej dobe osádzať cyklostojany v pôvodne navrhovaných lokalitách na Vajnorskej, Račianskej i Junáckej.

Hlasovať môžeš tu:

Mojou srdcovou lokalitou je budova Odbojárov 10, kde sídlia 2 vysoké školy – Fakulta farmácie a Fakulta managementu Univerzity Komenského, kde by som rád osadil aspoň 4 stojany podľa pôvodného plánu. Aj to si myslím že bude málo, pri tom počte študentov, ale snáď sa mi podarí dohodnúť s mojou alma mater, že by ďalšie stojany zafinancovala FMUK z penazí sponzorov. Osobne mi veľmi chýba stojan pri Slimáku… kde chýba vám? Zahlasujte prosím!

 

článok prevzatý z: http://cyklokoalicia.sk/2015/03/hlasovanie-za-lokality-pre-cyklostojany-v-novom-meste/

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last