Preskoč na obsah
Späť

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Autor/ka: Rastislav Straňák
Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.

Koncepčne boli predstavené viaceré varianty, od tej najjednoduchšej, ktorá bola zrealizovaná aj na Dunajskej, či neskôr na Banskobystrickej ulici v mestskej časti Staré Mesto, až po náročnejši, kde mala byť cyklistom vyhradená časť chodníka. Dôležitým aspektom pri posudzovaní vhodnosti boli:
Počet parkovacích stojísk a jeho zachovanie.
Bezpečnosť všetkých účastníkov premávky vrátane chodcov
Vyriešenie problému s nedostatočným zadefinovaním a značením parkovacích stojísk
Po verejných prezentáciách sa vyskytli ťažkosti so získaním informácií o majetkoprávnych vzťahoch jednotlivých pozemkov. Na základe vlastných zistení o týchto vzťahoch sme z variant vylúčili všetky, ktoré cyklotrasu posúvajú mimo vozovky. Zistili sme tiež, že parametre vozovky už v súčasnosti nevyhovujú premávke v oboch smeroch, ktorá v časti ulice Sibírska existuje.
V spolupráci s dopravným inžinierom Ing. Fedorom Zverkom sme vytvorili koncept, ktorý zachováva počet parkovacích miest a v koridore vozovky počíta s vytvorením protismerného cyklokoridoru – vodorovne značeného zeleného pruhu  a v smere premávky piktogramami. Vďaka kontaktom pána Zverka sme sa neskôr dozvedeli, že odbor dopravy Mestskej časti BANM zadal a už vyše 2 rokov rieši projekt dopravy regulácie parkovania v danej zone. Nasledovala preto koordinácia tohoto projektu s našim a keďže vo viacerých dôležitých bodoch boli koncepčné zhody, následne  i dohoda, že projektanti prevezmú projekt cyklotrasy a zapracujú ho do regulácie statickej dopravy. Zhoda bola aj v zjednosmernení premávky v celej dĺžke ulice Sibírska, rozdiel bol len v smere šikmého parkovania. Projekt cyklotrasy počítal s bezpečnou kombináciou so šikmým parkovaním cúvaním, kvôli výhľadu vodiča pri vyparkovávaní. Záverečná prezentácia a odovzdanie podrobnej štúdie bola na jednom z Cyklostretnuti Mestskej časti BANM za účasti koordinátora pre cyklodopravu Magistrátu Hl.m.Bratislavy Petra Kľučku, ktorý projektu prisľúbil podporu. Odbor dopravy má v súčasnosti podklad od kompetentných projektantov pre zapracovanie cyklotrasy do projektu regulácie statickej dopravy a v konečnom dôsledku i postupné znižovanie motorovej dopravy v autami prehustenej zelenej obytnej ulici.

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA NA STIAHNUTIE.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last