Preskoč na obsah
Späť

Cyklotrasy

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Téma cyklotrás je momentálne jednou z najviac diskutovaných čo sa týka dopravy. V Novom Meste chýbajú cyklotrasy a je potrebné ich vybudovať. Táto téma má širší záber, prostriedky vyčlenené na predmetné zadanie sa využijú na návrh cyklotrás v rámci mestskej časti a ich následnú realizáciu.

Problém:

Obyvatelia Nového Mesta nemôžu pokojne prechádzať po komunikáciách nakoľko autá nerešpektujú cyklistov a je nebezpečné prechádzať spolu s nimi na spoločnej komunikácii. Na vybudovanie cyklotrás je potrebné vypracovanie dokumentácie ktorými trasami budú cyklotrasy viesť a následné je nutné ich v čo najkratšom čase zrealizovať. Na miestnom úrade BANM momentálne nie sú odborné kapacity pre strategické reišenie problematiky cyklodopravy.

Riešenie:

Riešenie by spočívalo v zamestnaní 2 až 3 dopravných inžinierov pre problematiku cyklostrás na celoročný úväzok. Dopravný inžinieri ponúknu rámcové ale aj parametrovo presné riešenie a zabezpečia viditeľné a hmatateľné výsledky. Reálnej/ hmatateľnej práci v teréne bude predcházať participatívne plánovanie  spoločne s odborníkmi a obyvateľmi Nového Mesta - pracovná skupina cyklodoprava. Nasledovať bude samotná realizácia v spolupráci s oddelením výstavby a investícií BANM.

Rozpočet:

max 50 000€
2 zamestnanecké miesta/dohoda cca 400 eur/mesiac 4 800 eur/rok x 2 = 9 600 eur
Realizácia vybraných cyklotrás v spolupráci s oddelením výstavby a investícií BANM - momentálne neznáma suma.


Prílohy:

http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_14_09_25/58_Zasady_rozvoja_cyklistickej_a_pesej_dopravy.pdf

Priemerne (1 Hlas)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last