Preskoč na obsah

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Gaudiho dielna video

Autor/ka: Magda Kmeťková
krátky film o projekte

Gaudiho dielna 2 priprava

Autor/ka: Gabriela Binderová
Gaudího dielňa je projektom premeny spoločného priestoru – industriálnej plochy betónového plotu na komunitné umelecké dielo, ktoré odráža spoločné cítenie, zážitky a konanie ľudí žijúcich v Mierovej kolónii.

V pilotnom projekte PR BANM získal projekt podporu, dobrovoľníci znečistený a zdravie ohrozujúci priestor vyčistili a upravili tak, aby ľudia nemuseli mať obavy pri prechode týmto spojom medzi cestou a Mierovou kolóniou. Časť plotu zazelenili a v dohodnutej časti začali prostredníctvom workshopov tvoriť (ne)tradičnú mozaiku – inšpirovanú prácou katalánskeho umelca A. Gaudího v Guellovej kolónii v Barcelone. Projekt bol natoľko zaujímavým, že aj náhodní okoloidúci strávili čas rozhovorom o dianí s dobrovoľníkmi rôzneho veku a postupne sa zapájala stále širšia verejnosť. Časť plotu určená na mozaiku sa postupne zväčšovala, pribúdalo tvorcov. V súčastnosti je miesto zmenené, plné nadšencov, s rozrastajúcou sa nádhernou mozaikou. Ostáva ešte veľká časť plotu, ktorá čaká na svoju premenu, ale samotnými účastníkmi vytipované ďalšie prístupové miesta do kolónie. Dobrovoľníci aj časť obyvateľov MK, spolu so žiakmi školy, ktorá sa tam nachádza, majú potenciál, chuť a nadšenie dobrovoľne rozšíriť farebnú mozaiku aj na ďalšie plochy. Prostredníctvom OZ Výchova k slobode sa zapájajú do PR BANM so žiadosťou o ďalšiu podporu. Vykonanú premenu, aj chýbajúcu časť, plus ďalšie vstupy z iných svetových strán do Mierovej kolónie, ktoré by chceli tiež pretvoriť, môžete vidieť v priloženej fotogalérii. Mierová kolónia sa tak môže stať unikátnou inšpiráciou ako pretvoriť industriálny charakter obytných zón pre ďalšie iné komunity a to nie len v Bratislave. Z tohto dôvodu by sme chceli spraviť menšiu PR kampaň a záverečný event v podobe outdoorovej „vernisáže" na záver realizácie.


P1090823.JPG

P1090823.JPG (Verzia 1.0)

Uploaded by Lukas Bulko, 10.11.2014 12:23
Značky: pr2014_8
Komentáre

Verzia 1.0

Naposledy upravil Lukas Bulko
10.11.2014 12:23
Stav: Schválený
Stiahnuť (2,3MB) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 8 Roky 2,3MB

Gaudiho dielnička - pozvánka na workshop 18.7.2014

Autor/ka: Gabika Binderová
GAUDÍHO DIELNIČKA.
Denné kreatívne workshopy pre vaše deti už od pondelka.
Prvý turnus: 14.7 – 18.7.2014
Druhý turnus: 26.8 – 28.8.2014
Miesto: SZWŠ, Vihorlatská 10, Bratislava

 

 

 

 

 

Workshop ZADARMO  !!!!!!!!!!!!!!!

Poznáte GUELLOVU KOLÓNIU v Barcelone?
Vyzerá napríklad takto:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznáte MIEROVÚ KOLÓNIU v Bratislave? Nie? Tak možno je to práve preto, že je schovaná aj za takýmito múrmi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÚČASNITE SA kreatívnych workshopov tvorby MOZAIKY – Gaudího dielne a pomôžte získať sivým industriálnym plochám novú tvár 
Táto plocha sa môže stať zónou Vašich kreatívnych nápadov od 14. 7 – 18.7. 2014 denne od 16:00 – 19:00
pod umeleckým vedením Mgr.art. Gabiky Binderovej
ÚPLNE ZADARMO, vďaka projektu participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislavy - Nové mesto.
 
Materiál bude zabezpečený, ale pokiaľ máte doma zvyšné hoci poškodené kachličky, tak doneste, na workshope ich určite využijeme 
Miesto: https://goo.gl/maps/e9Wun
Kontaktná osoba: Gabika Binderová 0903707365
 
 
Niekoľko záberov z projektu Gaudiho dielnička v Mierovej kolónii.... Múr sa pomaly premieňa na umelecké dielo, tentokrát za pomoci detí. 
Ak by ste sa chceli začiatkom júla pridať na workshopy, naučiť sa robiť mozaiku, skrášliť verejný priestor a užiť si tvorivosť, kontaktuje šarmantné organizátorky: Gabika Binderová a Lubica Noscakova Môžete i vy pridať ruku k dielu!
 
 
 
 

Gaudiho dielnička

Autor/ka: Gabriela Binderová

Názov projektu: Gaudího dielňa

1.   Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

Mierovú kolóniu (MK) s Rožňavskou ulicou  spája peší prechod, po ktorom do nej vchádza väčšina obyvateľov, ktorí používajú MHD. Je vstupným miestom, lemuje ho dlhý industriálny plot pokreslený oplzlými obrázkami a popísaný nevhodnými či nečitateľnými textami. Gaudího dielňa je projektom , ktorý prostredníctvom umeleckého pretvárania  verejných priestorov  prepája viacero komunít, ktoré žijú v oblasti. Žije tu niekoľko rôznych komunít (obyvatelia MK, rodičia a žiaci WŠ, členovia Integry, DCPD), ktoré sa zatiaľ vzájomne neprepojili, jediným spojivom je, že pracujú, žijú a tvoria v mestskej časti. Umeleckú tvorbu vnímame ako skvelú možnosť inklúzie rôznych zraniteľných skupín, spôsob, ako beznátlakovo začať dialóg a prepojiť jednotlivé skupiny v spoločnom diele na spolutvorbe verejného prostredia, v ktorom všetky žijú. Pod vedením odborníkov,  v mieste, ktoré je už dlhé roky symbolom spájajúcim dva rôzne svety- peší  prechod pomedzi betónové ploty v priemyselnej zóne, v ktorej žijú ľudia, ku hlavnému ťahu do hlavného mesta, sa realizujú všetky komunity. Vychádza z tradície mozaiky, ktorá v tejto mestskej časti mala svoje umelecké využitie na viacerých miestach. Členovia jednotlivých spomínaných skupín obyvateľov MK vytvoria  svoje unikátne o nich vypovedajúce kachlice. Tie potom na plote , v jednej spoločnej megadielni pod vedením odborníkov spojíme do mozaiky našich svetov, a prepojíme umelecky vzťahovo cez farebný street-art. Majitelia plotov dali predbežný súhlas, predbežne je dohodnutá aj účasť viacerých komunít z Mierovej kolónie na tvorbe. Výsledkom bude prechod, symbolizujúci umelecké prepojenie všetkých komunít  a mestskej časti,  plot s (ne)tradičnou mozaikou, plot, ktorý spája. Verejné priestory Mestskej časti tak naberú nielen umelecký vzhľad, ale najmä prosociálny charakter, ktorého zaujímavý spôsob vzniku pritiahne pozornosť širokej verejnosti a zároveň dá možnosť ľuďom zažiť nadšenie zo spoločnej tvorby

 

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

Mierová kolónia je časť Bratislavy, ktorá vznikla ako obytná zóna pre zamestnancov bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova. V súčasnosti v nej žije približne 800 obyvateľov, z veľkej časti bývalých zamestnancov. 

Pôsobia tu tieto inštitúcie, ktoré nie sú navzájom prepojené : Detské diagnostické centrum ( ľudovo nazývané polepšovňa ), alternatívna základná škola Waldorfská, Integra, Klub dôchodcov, Zväz záhradkárov, rodiny  s deťmi žijúce v MK. V blízkosti nie sú žiadne voľnočasové aktivity, alebo len finančne náročné (napr. hodiny tenisu v blízkom hoteli) niečo málo deťom ponúkajú tradičný sprostredkovatelia výchovy, tieto aktivity sú však určené iba pre konkrétne deti či dospelých, ktorí sú súčasťou niektorej zo spomínaných inštitúcii.

Vnímame potrebu vytvorenia istej platformy a premostenia jednotlivých skupín detí a dospelých. Našou snahou je vytvorenie komunitného centra v tejto oblasti.

Mierová kolónia je s najbližšou MHD prepojená cca 200m dlhou cestičkou pomedzi dva betónové ploty. Prejdú tadiaľ denne desiatky, možno stovky chodcov. Cesta je neupravená, ploty sú popísané vulgárnosťami, či pomaľované drobnými grafittmi začínajúcich sprejerov. Mnoho ľudí túto cestu používa- inak je nutná dlhá obchádzka, no anketa ukázala, že iba za dňa, inak je považovaná za nie príliš bezpečnú, symbolizujúcu vstup do priemyselnej kolónie. Cesta je mestská, ploty patria dvom subjektom, ktoré s ich vonkajšou premenou súhlasia, sú ochotné prispieť dobrovoľníckou prácou , no finančnými prostriedkami na poľudštenie tohto prechodu nedisponujú.

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

Chceme rozbehnúť pilotnú fázu aktivít, ktoré by smerovali k otvoreniu komunitného centra pre všetkých. Prvá aktivita by mala byť zameraná na vznik spoločného diela v exteriéri mierovej kolónie.

Umeleckú tvorbu vnímame ako skvelú možnosť inklúzie rôznych zraniteľných skupín, ako priestor ako beznátlakovo začať dialóg a prepojiť jednotlivé skupiny. Formou dotazníka sme robili prieskum medzi deťmi, čo z umeleckej oblasti ich láka a prekvapivo z neho vyšlo, že aj napriek virtuálnej dobe, deti majú chuť tvoriť, pracovať na niečom reálnom, úžitkovom, pre celok prospešnom.  Najčastejšie sa objavovala potreba pracovať s reálnymi remeselnými nástrojmi v dielni, tesať do kameňa, vyrábať z hliny. Viaceré deti poukázali na sivé industriálne ploty, ktoré lemujú ich cestu domov, či do školy. V Detskom diagnostickom centre nám zas povedali, že deti z umenia najviac láka street art, ale nie je v ich silách takýto druh aktivity zastrešiť. Potom prišiel záverečný impulz priamo v DDC. Ukázali nám fotografiu mozaiky, ktorá niekedy skrášľovala exteriér zariadenia a musela byť demontovaná. Rozhodli sme sa prinavrátiť mozaiku a jej umelecké pôsobenie naspäť do kolónie. Medzi detským diagnostickým centrom a Mierovou kolóniou je betónový plot dĺžky cca 200 metrov, ktorý sa stane terčom nášho záujmu. Oslovili sme k tejto spolupráci hlavne DDC, Waldorfskú školu, Klub dôchodcov, Istrochem....akákoľvek komunita tu pôsobiaca bude mať možnosť si vyrobiť svoj originálny kúsok, svoju časť skladačky, ktorá sa stane celkom mozaiky na múre oddelujúcom a zároveň spájajúcom.

 

 

 

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Program bude organizovaný prostredníctvom výtvarno - tvorivých aktivít  "Gaudího dielne", kde sa účastníci všetkých zainteresovaných skupín – Waldorfská škola, DCPD, Integra, deti  z MK, budú zoznamovať s výtvarnými postupmi umožňujúcimi deťom vytvorenie ich vlastného návrhu až po finálnu realizáciu. Socializačná úloha umenia a spoločná práca bude mať potenciál zblížiť rôznorodých ľudí. Pokladáme za kľúčové v tomto projekte práve  prepájanie skupín detí a dospelých z rozdielnym sociálnym pozadím, pričom predpokladáme rozvinutie vzájomného dialógu.

Technické a personálne zabezpečenie:

Stretnutia budú prebiehať v priestoroch SZŠW, DCPD a v priľahlých exteriéroch, ktoré tieto organizácie na daný účel poskytnú bez nároku na finančný vklad,  pod vedením troch lektorov, ktorí budú pracovať za najnižšie možné náklady  na dohodu o pracovnej činnosti:

 Mgr.art. Gabriela Binderová, Mgr. Barbora Krajíčková a Mgr. Dominik Dluhoš. Lektori majú za sebou úspešné realizácie na deti z marginalizovaných skupín zameraných výtvarných workshopov . Ich skúsenosti sú rozsiahle, medzinárodne sa akreditovali vo : výtvarnom lektoringu a workshopoch a výstavách pre Divé maky, o.z.,ktorého je Mgr.art. Gabika Binderová projektovou managerkou,  v  projekte Umenie na okraji,  in  Contact - youth theatre - Austrália, in  camp Horizont – Connecticut, Youth in action – Ukrajina, DaVinciho dielňa. Bližšie je možné  ich akreditáciu a skúsenosti vidieť v ich životopisoch.

Orgamizačné zabezpečenie, podporné a pomocné práce zabezpečia doborovľníci z rád rodičov, starých rodičov a priaznivcov WŠ, aktívnych teenagerov- absolventov školy , spolu cca 18 ľudí so skúsenosťami s daným druhom činnosti

 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Dopad na cieľové skupiny kvalitatívne zmeny:

Integrácia a sociálna inklúzia, zlepšenie komunikačných kompetencií, lepšie vnímanie reality a potrieb druhých, nadobudnutie remeselných zručností, vznik platformy pre, kde umenie bude mať socializačnú funkciu, aktivizácia rodičov, pedagógov a širšej verejnosti.

Kvantitatívne:

Premena industriálneho plotu na umelecký artefakt, ktorý v sebe spája pocity a túžby komunít, odráža ich cítenie a tvorí mozaiku ich potrieb a životov.

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

 

Aktivita priamo zasiahne 100 – 150 ľudí z komunít Waldorfskej školy, DCPD, Integry, rodín z  MK  a do MK prichádzajúcich a nepriamo 800 obyvateľov Mierovej kolónie, ktorým sa zlepší prostredie, ktorým denne prechádzajú..

 

 

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Všetky činnosti smerujú k vytvoreniu prepojenia- sieťovania komunít, ktoré tu žijú, veríme, že budú pokračovať následne v spoločných činnostiach, a najmä k otvoreniu komunitného centra pre všetkých. Tu by sme potom pokračovali nielen overenými umeleckými a tradično-remeselnými  aktivitami, ale aj športovými atd.

 

 

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

V prvej časti programu (apríl-máj 2014 ) sa budú deti a dospelí zoznamovať s najrozličnejšími výtvarnými technikami tak, aby získali predstavu o možnostiach výtvarného sebavyjadrenia. Techniky budú pokrývať celú paletu výtvarných postupov, predovšetkým však tie, ktoré sú spojené  s prácou s hlinou, jej tvárnosťou, poddajnosťou, prispôsobivosťou, ale aj zákonitosťami, ktoré vyplývajú z práce s ňou. Deti a dospelí budú mať možnosť vnímať premenu, ktorá sa udeje po jej vypálení a následnom glazovaní, ako i možnosť spoznať materiál už spracovaný v podobe prefabrikovaných dlaždíc a kachličiek, z ktorých budú vytvárať plošné i 3D mozaiky. Popritom spoznajú život a prácu významného katalánskeho umelca, Antoního Gaudí, ktorý,  hoci pochádzajúc zo skromných pomerov, dosiahol uznania vďaka prepojeniu tradícií a originalitou mozaikových riešení  barcelonských mestských častí a najmä Kolónie Guell.

V nasledovných mesiacoch ( jún- september 2014 ) budú účastníci pracovať na návrhoch a tvorbe svojich výtvarných artefaktov, úprave dlaždíc na finálnu mozaiku, návrhov reliéfnych častí z polystyrénu, ako aj točenie  na hrnčiarskom kruhu, aby následne v teplejších jarných mesiacoch (august- september 2014 ) začali na základe svojich návrhov s predrealizačnou úpravou okolia betónového plota.

V závere ( október-december 2014 ) budeme finalizovať. 

Výsledkom bude pokrytie cca 200 metrov betónového plotu medzi DCPD a SZWŠ farebe prepojenou umelecky spracovanou  mozaikou, ktorej jednotlivé kúsky budú originálne kachličky učastníkov - detí aj dospelých, prefabrikáty a polystyrénové reliéfy.

Periodicita a počet účastníkov:

2 krát do mesiaca bude prebiehať činnosť v Gaudího dielni v trojhodinových blokoch – počet účastníkov 30, pričom 1 bloky bude prebiehať s deťmi z DCPD ( počet účastníkov 15 ) a 1 bloky na SZŠW  pre deti zo školy a sídliska ( počet účastníkov 15 ).

Do realizácie sa zapojí aj približne 100 detí waldorfskej školy počas hodín výtvarnej výchovy . Túto aktivitu bude zabezpečovať  6 pedagógov bez nároku na honorár.

Cez prázdniny sa bude 2 krát  konať  trojdňový  workshop pre zúčastnené deti a širšiu verejnosť ( Integra, Klub dôchodcov, pedagógovia školy a škôlky, obyvatelia ) - počet účastníkov max. 50., workshopu sa zúčastnia všetci lektori plus brigádnik.

Aktivita priamo zasiahne 100 – 150 ľudí a nepriamo 800 obyvateľov Mierovej kolónie.

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

 

1.Odborné umelecké, remeselné a lektorské práce 222h  x  8€/h .............................. 1776 €

:  102 hodín priame práce s účastníkmi( 2x3hodinový blok mesačne po 7 mesiacov + 2x 3 dňová  dielňa =  42h+ 60 h = 102 hodín priamej lektorskej práce so zúčastnenými),

: 50 hodín samostatnej práce  výtvarné umelecké návrhy  a riešenia mozaiky, reliéfnej plastiky a umeleckého farebného riešenia s nádychom street-atu ,

: 50  až 70 hodín spracovanie vznikajúceho polykomponentového diela, vypaľovanie, opracúvanie, skladanie mozaiky, rozkresľovanie priamo na plochy, street-art farebné návrhy do prezentácie, premietania priamo na plochy , kde bude realizovaná= priestorové podklady na realizáciu, inštalácia a finišovanie diel, dofarbovanie, prepájanie

2.Materiálne zabezpečenie:.............................................................................2.700€

-Keramická pec   1.500€

-Polystyrénové prefabrikáty,akrylové farby a spreje,maľovacie náradie :valčeky,špachtle : 600€

-Hlina, glazúry, modelovacie náradie, lepiace stavebne hmoty kleber, špárovacie hmoty : 600€

 

3.Prenájom ateliéru:........................................................poskytne WŠ

4.Náklady na energie( zvýšená spotreba elektriny pri vypaľovaní a špec. ateliérových prácach)....100€

5. Orgnizačná, dobrovoľnícka práca podľa potreby..........poskytnú dobrovoľníci v rozsahu cca 400 h

 

Vysvetlivky k rozpočtu:

  1. Reálne náklady vykonanie tejto odbornej práce v danom  rozsahu sú mnohonásobne vyššie, takéto zabezpečenie sa nám podarilo len vďaka korektnému postoju a dobrovoľníckej ochote lektorov, ktorí majú rozsiahle skúsenosti s podobnými projektami a tieto činnosti sú ich srdcovou aktivitou. Vďaka tomu pracujú za (pre túto odbornosť) 8€/hod, pričom množstvo práce je odvedené dobrovoľnícky. Pre porovnanie výpočet komerčnej ceny realizácii v projekte:

-       trojhodinové kurzy práce s keramikou majú cenu 18€/ 3h/ účastník. T.j. pri počte účastníkov 15 v každej takejto dielni je to  270€ za dielňu. Tá prebieha 2x mesačne, počas 7 mesiacov, t.j. 2x 270€x7 = 3.780€ je cena len priamo dielničiek

-       kalkulácia trojdňovej megadielne: účastníka stojí  35€ denne, t.j. 105€ za 3 dni, pri počte účastnikov 50 je to   5250€ , táto bude realizovaná 2x, takže 10.500€

-       základné umelecké návrhy diela, spracovanie a ostatné odborné činnosti tvorby a inštalácie sú v umeleckom svete za komerčné ceny pre bežných ľudí priam nedosiahnuteľné, pre priblíženie iba za umelecký architektonicko-výtvarný autorský návrh bez samotnej realizácie na tak rozsiahlu plochu by sme museli investovať  cca 9.000 €, na realizáciu približne tiež toľko.

Korektne treba povedať, že v kalkulácii dielničiek a magedielne je komerčne zarátaný už aj materiál a prenájmy ateliéru.Ateliér však poskytne WS ako svoj nefinančný vklad a materiál sa nachádza v položke č.2. Ak by sme chceli nejako priblížiť  na koľko by vyšla komerčná cena toho, čo do projektu vkladáme, tak spočítame komerčné položky a odčítame materiálové náklady, takže:

3.780€ + 10.500€ +   9.000€ - 2.700€ materiál -100€ energie= 20.480 € cena odbornej lektorskej, umeleckej atd. práce v návrhoch a dielňach a to sme ešte nezarátali komerčnú cenu priamej umeleckej autorskej realizácie. V porovnaní s 1.776€ nákladov na túto prácu teda vidíme, že suma 8€/h je naozaj veľmi priateľská a nadmieru ústretová a korektná. Je totiž len jedenástinou komerčnej ceny, pri zarátaní realizácie dokonca dvadsatinou...

 

  1. Materiálne zabezpečenie:

Keramická pec- je pre taký projekt najlacnejším možným riešením- pri zadávaní vypaľovania kachlíc  niekomu, kto pec prevádzkuje, by boli náklady na výpal cca 3 násobne vyššie. V prípade jej nezakúpenia by zrejme vďaka predraženiu nebolo možné projekt zrealizovať. Keramická pec bude, veríme, neskôr k dispozícii  vzniknutému komunitnému centru.

Ostatné materiály a ich ceny vychádzajú z kalkulácie potrebného množstva na danú ploch, ale rátajú zároveň so splnením prísľubu, ktorý predbežne dal majiteľ plotu, že  na  akrylové farby  a materiál na umeleckú premenu plota prispeje z vlastných zdrojov. Inak by nebolo možné tak rozsihlu plohu s materiálom za také náklady pokryť.Projekt teda počíta s cca 500€ príspevkom zvonku.

3.a 5. sme dali ako nefinančný vklad organizátorov, dal bys a prepočítať, považujeme to však za zbytočné, prepočítavať dobrovoľnícke hodiny práce na €, ich cena je v nadšení a ochote

4. Náklady na elektrinu- keramická pec vyžaduje zvýšený odber elektriny a jeho časť by sme chceli pokryť s nákladov projektu, pretože ostatné položky ateliérových prác sú poskytnuté z našej strany ako dar.

 

 

 

 


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

utopia.sk

Prevencia soc.ilozácia, november 2014

Dňa 1.10.2014 som s Miestnym úradom Nové Mesto - (ďalej len MČ NM - BA) Bratislava uzavrela „Dohodu o pracovnej činnosti" na pracovné miesto realizátorky projektu pod názvom: „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými telefonickými kontaktmi." Projekt som prevzala po svojej predchodkyni p. Eve Dobiášovej.

Projekt Škola dokorán - Záverečná správa

Projekt Škola dokorán - Záverečná správa

V súlade so zámerom, ihneď po vyhlásení výsledkov pilotného kola projektov participatívnehp rozpočtu sme zrealizovali vo vopred naplánovanom čase Veľkonočnú dielničku. Po jej úspešnej ralizácii - veľkom množstve zúčastnených ľudí z verejnosti, pozitívnych spätných väzbách sme boli nadšení a tešili sa na všetky ostatné dielničky.
utopia.sk

Ako nájsť v tele zdravého ducha - realizácia

Projekt "Ako nájsť v tele zdravého ducha" vedie pani Elenka Ursínyová, ktorá je zanietenou "športovkyňou" a členkou Klubu dôchodcov Denného centra seniorov Jeséniova.

utopia.sk

Aj málo je niekedy veľa - správa

Za projektom dovybavenia Denného centra Seniorov stála pani Marta Radičová, ktorá je aktívnou členkou klubu. Financie vyčlenené pre Participatívny rozpočet na projekt boli presunuté na oddelenie sociálnych služieb. Pod taktovkou spomínaného oddelenia bolo vypísané verejné obstarávanie na predmety, ktoré boli v projekte požadované.
utopia.sk

Cyklodielňa - report

Projekt bol pôvodne zamýšľaný ako cyklodielňa v lodnom kontajneri, no ten sa nakoniec nepodarilo zabezpečiť v takej sume ako sa predkladateľ domnieval. Tak nakoniec od projektu odstúpil a chytili sa ho iní koordinátori, ktorí získali priestor v garážii pri Centrálenj knižnici BANM na Pionierskej 12, kde nakoniec cyklodielňe realizovali.
First Previous Next Last