Preskoč na obsah

Hlasovanie participatívny rozpočet 2019

Autor/ka: KpP

Práve prebieha hlasovanie participatívneho rozpočtu pre rok 2019. Od 11.10. do 22.10.2018 máte možnosť podporiť niektoré z občianskych projektov, ktoré vznikli na základe podnetov vašich spoluobčanov.

 

 
 
Milé Novomešťanky, milí Novomešťania.

Už po šiestykrát máte možnosť podporiť niektoré z občianskych projektov, ktoré vznikli na základe podnetov vašich spoluobčanov. V minulých rokoch sa na základe vašich nápadov realizovalo 63 projektov, ktoré dodnes prispievajú k vyššej kvalite verejných priestorov a služieb v Novom Meste.
 
Rozhodovať v participatívnom rozpočte môžete 3 spôsobmi:

1. fyzickými hlasovacími lístkami, ktoré dostali obyvateľky a obyvatelia mestskej časti do schránok. Táto forma má v konečnom výsledku váhu 60%.
Hlasovacie lístky môžete odovzdať v 27 miestach v časoch otváracích hodín: na miestnom úrade BANM Junácka 1, vo všetkých novomestských knižniciach, vo všetkých denných centrách seniorov a všetkých materských školách BANM. Ak by ste mali málo hlasovacích lístkov pre vašu domácnosť, na hlasovacích miestach nájdete ďalšie.
 
2. Verejné zvažovanie, ktoré sa uskutoční 18.10.2018 o 17:30 na Miestnom úrade na Junáckej 1. Na tomto fóre koordinátori občianskych projektov predstavia svoje nápady a prostredníctvom deliberácie ich ohodnotia bodovo. Verejné zvažovanie bude mať váhu 30% konečného výsledku.
 
3. Online hlasovanie odporúčame v prípade, že fyzické hlasovacie miesta pre vás nie sú dostupné alebo nemáte trvalý, ani prechodný pobyt v Bratislave Nové Mesto. Výsledok online hlasovania bude mať v konečnom súčte váhu 10%.
 
Každý váš hlas je dôležitý. Tešíme sa na vašu účasť a netrpezlivo očakávame výsledok hlasovania. A nezabudnite, že na budúci rok sa so svojim nápadom do participatívneho rozpočtu môžete zapojiť aj vy.

 

Projekty participatívneho rozpočtu 2019

Autor/ka: KpP

1. Adventný víkend, Beata Kafková, 2650 €

Projekt sa zameriava na organizáciu Malého vianočného trhu pod holým nebom a vytvorenie priestoru pre priateľské predvianočné stretnutie obyvateľov mestskej časti Kramáre. Súčasťou trhu bude aj rozsvietenie vianočného stromčeka, kultúrny program a hudobné vystúpenia. Organizátorky oslovia miestnu školu, Klub dôchodcov a iné organizácie pôsobiace na Kramároch, aby sa prehĺbili vzťahy medzi rôznymi generáciami miestnych obyvateľov, ich záujem jeden o druhého a zároveň oživil priestor, v ktorom žijú.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

2. Detské ihrisko pre deti ZŠ a komunitu školy na Riazanskej ulici, Ján Papuga, 5000 €

V areáli základnej školy na Riazanskej ulici nie sú žiadne hracie prvky. Pomerne veľký priestor stráca na hodnote, pretože deťom neposkytuje príležitosť vyskúšať si a rozvíjať pohybové schopnosti na preliezkach. Žiaci a žiačky dvor navštevujú v čase veľkých prestávok, či školského klubu, v popoludňajších hodinách je otvorený aj pre verejnosť. Cieľ projektu je prostý: Osadením aspoň dvoch ihriskových prvkov aktivizovať komunitu školy k spolupráci pri zveľaďovaní areálu. Keď bude dvor zaujimavejší aj pre deti z okolia, zvýši sa záujem aj o školu samotnú. 

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

3. Divadlo inak – Soboty pre deti v EDUdrama, Barbora Jurinová, 2060 €

Bábkové aj hrané, poučné aj hravé. To je heslo sobotných predstavení pre deti a rodičov s tvorivou dielňou v dramacentre EDUdrama. Cieľom projektu je príprava a realizácia interaktívnych divadelných predstavení pre rodiny s deťmi, ktoré stierajú hranice medzi javiskom a hľadiskom, rozvíjajú komunikačné a individuálne zručnosti pomocou rolových hier a vytvárajú priestor pre spoločne strávený čas všetkých členov rodiny v neformálnom prostredí.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

4. Dobové fotografie s príbehom, Anna Iváková, 5000 €

Zámerom projektu je zachytiť miznúce spomienky a uchovať ich pre budúce generácie formou príbehov viažucich sa k starým fotografiám pamätníkov bývajúcich, alebo prisťahovaných do Nového Mesta. Zozbierané fotografie budú zhodnotené odbornou porotou a následne vydané knižnou formou ako Almanach histórie obyvateľov Nového Mesta. Súčasťou projektu bude aj vernisáž vybraných fotografií a príbehov.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

5. Kino Kramer, Darina Timková, 4200 €  

Cieľom projektu je prispieť k pravidelnému stretávaniu obyvateľov MČ Kramáre formou organizácie rôznych filmových projekcií. Obyvateľky a obyvatelia Kramárov budú môcť navštíviť premietania, ktoré sa budú v letných mesiacoch opakovať každé dva týždne na ihrisku Jahodová a v zimných raz mesačne v sále DK Kramáre. Obyvatelia Kramárov tak nemusia odchádzať do centra mesta, pobavia sa v mieste kde bývajú a spoznajú svojich susedov.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF

6. Kvety zbližujú susedov, Milena Partelová, 3500 €

Cieľom projektu je revitalizovať predzáhradku bytového domu na ulici Čsl. parašutistov 1. Obnova priestoru prispeje nielen k skrášleniu okolia domu, ale aj k vzájomnému spoznávaniu jeho obyvateľov pri spoločných aktivitách. Obyvateľky a obyvatelia sa zapoja do prípravy projektu obnovy priestoru a budú spolupracovať pri úprave a následnej starostlivosti o predzáhradku. Nakoľko úprava priestoru vyžaduje aj náročnejšie a odborné práce, počas projektu bude využitá pomoc tímu profesionálnych záhradníkov z relácie Nová záhrada. Pomôžu nie- len pri obnove priestoru, ale aj pri výbere rastlín tak, aby bola predzáhradka nenáročná na údržbu a robila obyvateľom domu aj okoloidúcim radosť po celý rok.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

7. Náučný chodník novomestské vinohradníctvo – Rösslerov lom a ochrana bratislavskej prírody, Dalibor Jurášek, 3750 €

Cieľom projektu je vytvorenie náučného chodníka od Figara až k Rösslerovmu lomu. Bude informovať o vinohradníctve v Novom Meste, histórii a prírode po trase chodníka a v Rösslerovom lome. Súčasťou projektu bude aj reprezentatívny prieskum názorov Bratislavčanov a Bratislavčaniek na zvýšenie ochrany prírody v mestskom lesoparku, ktorý prispeje k rozvíjaniu diskusie o spôsoboch ochrany prírody našom meste.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

8. Nestavanie mája, René Lazový, 1500 €

Cieľom projektu je upozorniť na kultúru a tradície našej krajiny, ktoré predovšetkým vo veľkomestskom prostredí rýchlo miznú. Medzi takéto tradície nepochybne patrí aj "stavanie mája". V minulosti mládenci stavali máje bežne, no dnes je to skôr vzácnosť. V rámci projektu sa táto tradičná ceremónia skončí "nepostavením mája". Netradičný záver má upozorniť na to, že táto krásna zvyklosť vyhasína a blíži sa chvíľa, kedy máj nebude mať kto postaviť a nebudeme ho už nikde vidieť.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

9. Nová agora, Jaroslava Panáková, 5000 €

Projekt sa sústreďuje na revitalizácu a oživenie osirelej, zanedbanej a fádnej plochy s charakterom vyvýšeného námestia medzi domami na ulici Sibírska 58 a 60. Priestor je dnes opustený, zanedbaný a ľudia ním len prechádzajú. Má však polohu a zázemie vhodné na to, aby sa premenil na novú „agoru" – živé, podnetné a spoločensky významné miesto, na ktorom sa budú zhromažďovať občania a občianky a bude z neho mať osoh celá miestna komunita. Do premeny sa zapoja ľudia, ktorí priestor využívajú alebo ho budú využívať – praví experti na to, ako toto miesto urobiť „svojím" a naozaj ho tak oživiť. Výsledkom bude miesto, ktoré bude krajšie, funkčnejšie a bude ľudí z rozličných skupín priťahovať a nabádať k rozličným skupinovým či individuálnym aktivitám.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V * PDF

10. Recyklácia plastov, Patrik Bartas, 5000 €

Problém s plastovým odpadom sa týka každého z nás. Tento odpad sa rozkladá stovky rokov a znečisťuje životné prostredie - prírodu, v ktorej žijeme. Dá sa však premeniť na materiál, s ktorým sa dá ďalej pracovať a znova využiť na vytvorenie užitočných predmetov. Cieľom projektu je vytvorenie komunitného recyklačného centra, do ktorého bude môcť ktokoľvek priniesť plastový odpad a spracovať ho na recyklačných strojoch. Plasty, ktoré by inak skončili v spaľovni alebo by sa povaľovali na našich sídliskách či v parkoch, tak dostanú ďalšiu šancu slúžiť ľuďom.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

11. T3 – kultúrny prostriedok – pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie, Rastislav Chynoranský, 4300 €

T3 – kultúrny prostriedok je vyradený vozeň električky umiestnený na Trnavskom mýte v priestore medzi Tržnicou a budovou Konskej železnice, kde sa na dobrovoľnej báze organizujú neziskové kultúrne podujatia. Cieľom projektu je zapojiť obyvateľstvo okolitých domov do kultúrnych aktivít, s ktorými by sa inak nestretli a zároveň premeniť miesto, ktorým ľudia väčšinou len prechádzajú, na miesto, kde môžu ľudia cielene či náhodne tráviť svoj voľný čas. Doteraz neviditeľné miesto na mape tak môže získať novú identitu, poskytnúť kultúrne vyžitie a stať sa využitým a živým priestorom.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

12. Veda pre všetkých, Ondrej Spevák, 5000 €

Zámerom projektu je sprostredkovať verejnosti čo najzrozumiteľnejším spôsobom vedecké objavy a poznanie týkajúce sa ľudského vnímania. Počas roka 2017 bola z prostriedkov participatívneho rozpočtu vybudovaná Amesova izba, ktorá demonštruje chyby vnímania nášho mozgu a umožní vám na vlastnej koži zažiť nezvyčajnú optickú ilúziu. Konštrukcia izby bude obohatená viacerými novými exponátmi a do ich tvorby budú zapojení aj jej návštevníci. Dôležitou súčasťou projektu bude vytvorenie online obsahu, ktorý sa dá ľahko zdieľať a poskytuje priestor na vysvetľovanie rozličných javov iným spôsobom ako samotná izba.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Autor/ka: Miroslav Švec

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.

Čo všetko sa dá zlepšiť?" Na túto otázku odpovedali dobrovoľníci, koordinátori občianskych projektov všetkých vekových kategórií. Začiatkom septembra prezentovali na Kuchajde hlavné myšlienky a ciele svojich projektov vo vzájomnom fóre koordinátorov.

Postupne tieto nápady dostávajú papierovú podobu, aby mohli postúpiť do záverečného verejného zvažovania, ktoré je jednou z troch zložiek verejného rozhodovania. Ďalšimi dvoma sú intenetové a fyzické hlasovanie obyvateľov mestskej časti.

Novomešťania budú môcť hlasovať osobne v papierovej forme alebo na internete spolu s ostatnými Bratislavčanmi. Hlasovanie prebehne v októbri. Novomešťania majú totiž možnosť rozhodnúť o tom, na čo pôjde časť peňazí z ich daní. 

 

Za každým projektom sú ľudia - koordinátori predstavujú projekty

Dnes sme dali priestor občianskym koordinátorom, aby vlastnými slovami predstavili svoje projekty. Prečítajte si, ako si predstavujú realizáciu svojho projektu a čo z nich bude mať verejnosť. Určite vám to pomôže lepšie spoznať projekty, ich autorov a následne sa lepšie rozhodnúť vo veľkom hlasovaní o participatívnych projektoch.

René Lazový 

Ja som umelec. Už minulý rok som chcel financovať svoj umelecký projekt a tento rok dúfam, že sa mi to podarí. Môj projekt sa volá Nestavanie mája a odkazuje na zabúdanie tradícií, či už súčasnou generáciou, alebo prichádzajúcou mladou generáciou. Rád by som propagoval túto problematiku, umenie aj seba a odkomunikovať ľuďom problém zabúdania kultúrnych tradícií. Veľa ľudí má na Slovensku vzťah k tradíciám a práve mladí by mali mať tiež možnosť, aby si ho vytvárali. Nemusia hneď preberať štafetový kolík, ale stačí, ak si vyvinú svoj vlastný vzťah či už k stavaniu mája alebo k iným tradíciám.

 

 

 

Ivan Labath

Podali sme s kamarátom projekt Elektrokuchyňa. Chceme vytvoriť dielňu alebo priestor, kde by sa mohli stretávať šudia, ktorých zaujíma elektronika. Radi by sme zriadili priestor pre komunitu, kde by mohli fanúšikovia elektroniky tvoriť vlastné veci. A popri tom by sme chceli raz do týždňa aj pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú opraviť banálne chyby na elektrospotrebičoch ako pokazený kábel z vysávača, či vypínač na lampe a podobné. Často sa plytvá, elektronické zariadenia sa vyhadzujú kvôli hlúpym poruchám. Hľadáme aj nadšencov, ktorí by sa do niečo podobného chceli zapojiť. Nevieme o tom, že existuje niečo podobné v Bratislave.

 

 

 

Anna Iváková 

Zastupujem projekt Staré fotky s príbehom alebo aj bez príbehu. Raz som sa hrabala v starých albumoch a napadlo mi, že by bolo možné niečo takéto zozbierať a ukázať ľuďom, ako sa voľakedy žilo, obliekalo, čo sa robilo, čo jedlo prípadne aj podľa akých receptov sa varilo. Tiež sú zaujímavé aj budovy, kaštiele, parky, ulice, rôzne miesta kde ľudia žili a kde robili, alebo aj ako trávili voľný čas. Chcem aby zbierka odovzdala posolstvo mladej generácií, ktorá to nezažila. Kto vie, môže popísať, koho a čo zachytáva fotka, prípadne popísať okolnosti, za akých vznikla, alebo nám o tom povedať a my to dáme na papier. A ten, kto nič o fotke nevie, môže sa takisto do tejto aktivity zapojiť, preto chceme zbierať aj fotky bez príbehu.

 

 

Milena Partelová 

Predkladám projekt Revitalizácia okolia bytového domu na Čsl. parašutistov 1, kde bývajú väčšinou starší ľudia alebo mladí, ktorí nemajú čas. Ja som sa prisťahovala do tejto lokality a nielen ja, ale aj iní obyvatelia, ktorí sa chcú pozrieť, čo nám tu v niektorom ročnom období pri dome kvitne, tak musíme ísť za kríčky, aby sme videli, čo práve kvitne. Tak mi napadlo, že by bolo dobré trošku to upraviť, aby sa človek mohol potešiť, keď ide okolo. Keď sa dáme dokopy, tak určite niečo urobíme.

 

 

Dalibor Jurášek 

Zastupujem projekt Revitalizácia Röslerovho lomu. Ja som mal minulý rok voľnejší, tak som chodil na výlety po maloplošných chránených územiach, rezerváciách a prírodných pamiatkach v okolí Bratislavy. Keď som prišiel do Röslerovho lomu, tak som videl, že je to zanedbané, boli tam odpadky, čo mi bolo ľúto, atak som sa rozhodol, že s tým niečo urobím. Už sme tam s kolegami zo Zelenej hliadky mali pár akcií, už sme to upratali, pokosili, kontaktoval som štátnu ochranu prírody a v tejto realizácii mi pomáhajú kamaráti, ktorí už majú skúsenosti s podobnými typmi projektov. Cieľom je to, aby do lomu viedla turistická trasa, aby bol zviditeľnený, aby ľudia o ňom vedeli a aby tam bola informačná tabuľa, ktorá poskytne základné informácie. Tu je najzaujímavejšie to, že je to bývalý kameňolom, je odhalená aj tá skala. Podľa toho si vieme predstaviť, čo je pod Karpatami, kým inde vidíme len povrch. Tu vidíme ten základ, ten kameň aj do hĺbky, čo je pod nami a je to blízko Bratislavy. Tiež chceme urobiť prieskum verejnej mienky o podpore rôznych ochranárskych opatrení, aby sme spoznali priority ľudí a vedeli argumentovať.

 

Barbora Jurinová

Zastupujem projekt Sobotné divadeľné predstavenia pre deti a rodičov v dramacentre Edudrama, ktoré by chceli stierať hranicu medzi hľadiskom a javiskom. Chceme vytvárať priestor, aby rodičia s deťmi trávili spoločný čas. Tie predstavenia by nemali byť pre pasívnych divákov, ktorí na konci zatlieskajú a odídu. My pracujeme spôsobom, ktorý aktívne vťahuje diváka do diania, kde divák naozaj hrá spolu s hercom na javisku. Je to v neformálnom divadelnom prostredí. Po hre nasleduje workshop, ktorý dopĺňa tému predstavenia, ktoré deti videli. Chceli by sme rozšíriť ponuku v Novom Meste, priviesť nové projekty, ktoré pracujú podľa interaktívnej metodiky. Myšlienku začali využívať už začiatkom 20. storočia v Amerike a našli sme štúdie, ktoré uvádzajú, že až 60% držiteľov Nobelových cien prešlo v detstve rolovými hrami. Umožňujú vyskúšať si veci na nečisto a uvažovať o situáciách z pohľadu iného človeka v jeho topánkach.

 

 

Darina Timková a Beata Kafková

Darina Timková: Kino Kramer. My pokračujeme v myšlienke vytvárať príležitosti na Kramároch pre obyvateľov, ktorí tam žijú, aby sa stretávali. Už sa viacerí poznáme a chceme sa posunúť ďalej. V lete by to bolo Kino Kramer vonku a v zime vo vnútri. Ľudia by si zvolili film, stretávali sa a komunita by bola stále širšia a širšia. Stále sa držíme myšlienky že robíme aktivity pre Kramárčanov na Kramároch. A o tom je aj druhý projekt Adventný víkend.

Beata Kafková: Adventný víkend. V minulosti sme už robili Vianočný trh a toto by malo byť podobné, aby sa ľudia stretli pred Vianocami. Teraz to chceme zamerať na stretnutie a zážitky, že ľudia budú počuť, cítiť, vnímať farby aj svetlá a zažijú atmosféru Vianoc. Lebo jediný stromček, ktorý je na Kramároch je pri nemocnici. A my chceme, aby mali Kramárčania jedno miesto, kde by sa stretávali, kde by si doniesli občerstvenie, ktoré si prinesú, lebo Vianoce sú správny čas na to, aby si ľudia podali ruku s niekým.

 

Ján Papuga

Ja som zástupcom projektu Detské ihrisko na ZŠ Riazanská. Myšlienka projektu sa zrodila veľmi ľahko, lebo máme školský dvor, kde nie je jediný hrací prvok. Dvor denne využívajú deti a žiaci, poobede aj mládež a nemáme tam okrem pieskoviska, ktoré si tam žiaci sami spravili, žiadnu preliezku. Najskôr tam chceme tam dať hrací prvok a postupne z dvora urobiť riadne detské ihrisko. Kedysi tam bola plánovaná plaváreň a to by bol na dnešné pomery vysoký cieľ, aj keď zaujímavý, my chceme ísť cestou možného riešenia.

 

 

Patrik Bartas

Prichádzam s projektom Komunitnej recyklácie plastov. Mojím cieľom je vytvoriť priestor/dielňu, kde môže prísť ktokoľvek so svojim plastovým odpadom, zrecyklovať ho a vytvoriť z neho niečo nové. Napríklad prinesiete plastovú fľašu, v drvičke ju rozdrvíme na „granulát" a ten ďalej spracujeme. Napríklad sa dajú vyábať rôzne poháre, misky, kvetináče, tienidlá na lampy, šperky... niekde vo svete dokonca vyrobili už aj nábytok ako stoličky, stoly, police, dokonca sa experimentuje aj s využitím v stavebníctve (tehly, obkladačky, nosníky, lešenie...). Najlepšie na tom je to, že sa jedná o materiál/odpad, ktorý v horšom prípade bude spálený. S nápadom prišiel v roku 2013 Dave Hakkens, Holanďan, ktorý navrhol stroje a dal návody k ich zostrojeniu zadarmo na internet pod licenciou open-source. Každý, kto chce si ich môže zhotoviť a vytvoriť takúto recyklačnú dielňu.

 

Prehľad ďalších pripravovaných projektov s orientačnými sumami:

Netradičné aktivity pre deti a mládež navrhol Ivan Pavlovčík. Projekt rieši to, ako zvýšiť počet verejne prístupných aktivít vonku, ako sú napríklad skalolezectvo, táborenie, splavovanie, turistika, kinball a ďalšie [rozpočet 5 000 €].
 
Svojpomocná úprava Sibírskej ulice je projekt, ktorý navrhla obyvateľka, medzi Sibírskou 60 a 58 sú garáže Slovenskej teplárenskej spoločnosti, schody a námestíčko, ktoré tvoria prechodnú zónu. Projekt rieši vysadenie štyroch stromov, pridanie lavičiek a postupnú opravu schodov, ktoré by mohli namaľovať umelci. Cieľom je postupné oživenie celej Sibírskej ulice [rozpočet zatiaľ nie je uvedený].
 
Veda pre všetkých v podaní Ondreja Speváka. Tento jedinečný projekt rieši rozvoj poznávania a kritického mys
lenia prostredníctvom zmyslových ilúzií. Ide o pokračovanie úspešného projektu Amesova izba a plánuje rozšíriť toto múzeum kognitívnych ilúzií umiestnené v Novej cvernovke o ďalšie reálne aj digitálne exponáty [rozpočet 5 000 €].
 
Lab.playground je projekt predložený Vladom Vaculíkom. Cieľom je vytvoriť platformu pre študentov ZŠ a SŠ, ktorá im umožní vyskúšať si moderné prostriedky digitálnej fabrikácie so strojmi na 3D tlač, laserové vyrezávanie a gravírovanie [rozpočet 5 000 €].
 
T3 – kultúrny prostriedok je projekt podľa návrhu Daniela Vadasa. Cieľom je doplniť technické a bezpečnostné zabezpečenie električky, ktorá je umiestnená pri Novomestskej tržnici a už viac ako rok predstavuje originálny multikultúrny priestor v celej strednej Európe, v ktorom vystupujú domáci aj zahraniční umelci a hudobníci [rozpočet 5 000 €].
 
Tínedžeri učia starších, ako na internet v podaní Jarmily Tomkovej. Projekt prebehne v dvoch zariadeniach pre seniorov a dvoch seniorských komunitách v priestoroch digiQ a v mobilnom stánku v priestoroch Kuchajdy s cieľom zlepšovať medzigeneračné súžitie [rozpočet zatiaľ nie je uvedený].
 

 

 

 

Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last