Preskoč na obsah

Späť

Ihrisko pre každého – oprava a úprava malého parčíku Americká- Račianska.

Autor/ka: Igor Šarlina

Názov

„Ihrisko pre každého" – oprava a úprava malého parčíku Americká- Račianska.

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Vsadenie fit prvkov do priestoru – parčík Americká – Račianska – ide o 3 prvky na cvičenie.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Po odstránení lavičiek a rozpadnutého múru vznikol voľný priestor a v okolí nie je ihrisko s fit prvkami.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Je tu plocha ako stavenisko, kde sa bude krásne vynímať „Ihrisko pre každého".

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Natália Gyarmatyová – občianska aktivistka (predkladateľka), zapojená do projektu oprava parku Americká – Račianska (sponzorský dar od developera Pri Mýte),
Igor Šarlina – občiansky aktivista.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Výkopové práce, zabetónovanie pätiek a základov jednotlivých (3 ks) prvkov, doprava jednotlivých prvkov, montáž prvkov (poprípade rohoží) .

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Skrášlenie okolia a možnosť cvičenia a trávenia voľného času na voľnom priestranstve s priateľmi, susedmi...

Zároveň by sme chceli aby sa zomkla miestna komunita, prehĺbili susedské vzťahy a vytvorila sa tak pôda pre vytváranie medziľudských vzťahov v predmetnej lokalite. Chceli by sme dané prvky slávnostne odovzdať verejnosti a interaktívne ich informovať o možnosti využitia predmetných prvkov na cvičenie.

 

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

„Ihrisko pre každého" – je pre všetky vekové kategórie.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Výsadba zelene – tráva, kríky.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Šliapacie zariadenie 1 110,00 Euro
Elipsovité zariadenie 1 060,00 Euro
Surfovacie zariadenie 1 110,00 Euro

Poskytnutá zľava na prvky - 492,00 Euro

Materiál-štrk 25,00 Euro
Doprava 60,00 Euro

Zhotovenie základu 450,00 Euro
Montáž prvkov 150,00 Euro

DPH 20% 677,6 Euro

Príkazová zmluva -
pre koordinátorov projektu 849,40 Euro

Spolu s DPH 5000,00 Euro

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last