Preskoč na obsah

videovizitka Ihrisko pre každého – oprava a úprava malého parčíku Americká-Račianska

Ihrisko pre každého – oprava a úprava malého parčíku Americká- Račianska.

Autor/ka: Igor Šarlina

Názov

„Ihrisko pre každého" – oprava a úprava malého parčíku Americká- Račianska.

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Vsadenie fit prvkov do priestoru – parčík Americká – Račianska – ide o 3 prvky na cvičenie.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Po odstránení lavičiek a rozpadnutého múru vznikol voľný priestor a v okolí nie je ihrisko s fit prvkami.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Je tu plocha ako stavenisko, kde sa bude krásne vynímať „Ihrisko pre každého".

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Natália Gyarmatyová – občianska aktivistka (predkladateľka), zapojená do projektu oprava parku Americká – Račianska (sponzorský dar od developera Pri Mýte),
Igor Šarlina – občiansky aktivista.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Výkopové práce, zabetónovanie pätiek a základov jednotlivých (3 ks) prvkov, doprava jednotlivých prvkov, montáž prvkov (poprípade rohoží) .

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Skrášlenie okolia a možnosť cvičenia a trávenia voľného času na voľnom priestranstve s priateľmi, susedmi...

Zároveň by sme chceli aby sa zomkla miestna komunita, prehĺbili susedské vzťahy a vytvorila sa tak pôda pre vytváranie medziľudských vzťahov v predmetnej lokalite. Chceli by sme dané prvky slávnostne odovzdať verejnosti a interaktívne ich informovať o možnosti využitia predmetných prvkov na cvičenie.

 

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

„Ihrisko pre každého" – je pre všetky vekové kategórie.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Výsadba zelene – tráva, kríky.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Šliapacie zariadenie 1 110,00 Euro
Elipsovité zariadenie 1 060,00 Euro
Surfovacie zariadenie 1 110,00 Euro

Poskytnutá zľava na prvky - 492,00 Euro

Materiál-štrk 25,00 Euro
Doprava 60,00 Euro

Zhotovenie základu 450,00 Euro
Montáž prvkov 150,00 Euro

DPH 20% 677,6 Euro

Príkazová zmluva -
pre koordinátorov projektu 849,40 Euro

Spolu s DPH 5000,00 Euro

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Zápis zo stretnutia koordinátorov víťazných projektov

Zápis zo stretnutia koordinátorov víťazných projektov

V stredu 30.3.2016 prebehlo stretnutie koordinátorov víťazných projektov s pracovníkmi Kancelárie pre participáciu. Po úvodnom slove, obsahujúcom privítanie účastníkov sa prešlo k hlavnému obsahu stretnutia.
Verejné zvažovanie projektov

Verejné zvažovanie projektov

Prinášame video z Verejného zvažovania projektov participatívneho rozpočtu. Uskutočnilo sa 3.3.2016.
Výsledky participatívneho rozpočtu pre rok 2016

Výsledky participatívneho rozpočtu pre rok 2016

Vážení Novomešťania a Novomešťanky, vyhlasujeme výsledky participatívneho rozpočtu 2016!
Voliť proste už nestačí, treba participovať

Voliť proste už nestačí, treba participovať

Podozrievavosť a miestami až paranoja spolu s pocitmi krivdy a hnevu vypĺňajú verejný priestor na Slovensku viac než čokoľvek iné. Namiesto konštatovania, že Slováci sú už raz takí a že „susedova koza" atď., skúsme na chvíľu pripustiť, že ide o primeranú reakciu na to, čo sa u nás vo verejnom živote deje.
Zápis z verejného stretnutia s občanmi Koliby 18.2.2016

Zápis z verejného stretnutia s občanmi Koliby 18.2.2016

Stretutie sa uskutočnilo 18. februára 2016 na ZŠ Jeséniova.