Preskoč na obsah

videovizitka Ihrisko pre každého – oprava a úprava malého parčíku Americká-Račianska

Ihrisko pre každého – oprava a úprava malého parčíku Americká- Račianska.

Autor/ka: Igor Šarlina

Názov

„Ihrisko pre každého" – oprava a úprava malého parčíku Americká- Račianska.

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Vsadenie fit prvkov do priestoru – parčík Americká – Račianska – ide o 3 prvky na cvičenie.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Po odstránení lavičiek a rozpadnutého múru vznikol voľný priestor a v okolí nie je ihrisko s fit prvkami.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Je tu plocha ako stavenisko, kde sa bude krásne vynímať „Ihrisko pre každého".

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Natália Gyarmatyová – občianska aktivistka (predkladateľka), zapojená do projektu oprava parku Americká – Račianska (sponzorský dar od developera Pri Mýte),
Igor Šarlina – občiansky aktivista.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Výkopové práce, zabetónovanie pätiek a základov jednotlivých (3 ks) prvkov, doprava jednotlivých prvkov, montáž prvkov (poprípade rohoží) .

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Skrášlenie okolia a možnosť cvičenia a trávenia voľného času na voľnom priestranstve s priateľmi, susedmi...

Zároveň by sme chceli aby sa zomkla miestna komunita, prehĺbili susedské vzťahy a vytvorila sa tak pôda pre vytváranie medziľudských vzťahov v predmetnej lokalite. Chceli by sme dané prvky slávnostne odovzdať verejnosti a interaktívne ich informovať o možnosti využitia predmetných prvkov na cvičenie.

 

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

„Ihrisko pre každého" – je pre všetky vekové kategórie.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Výsadba zelene – tráva, kríky.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Šliapacie zariadenie 1 110,00 Euro
Elipsovité zariadenie 1 060,00 Euro
Surfovacie zariadenie 1 110,00 Euro

Poskytnutá zľava na prvky - 492,00 Euro

Materiál-štrk 25,00 Euro
Doprava 60,00 Euro

Zhotovenie základu 450,00 Euro
Montáž prvkov 150,00 Euro

DPH 20% 677,6 Euro

Príkazová zmluva -
pre koordinátorov projektu 849,40 Euro

Spolu s DPH 5000,00 Euro

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Začína hlasovanie o použití takmer štvrť milióna eur

Začína hlasovanie o použití takmer štvrť milióna eur

22.02.2016 - Online hlasovaním prípadne fyzicky na ôsmich miestach v bratislavskom Novom Meste môžu od pondelka rozhodovať miestni obyvatelia o tom, ako bude použitých takmer štvrť milióna eur.
Verejná prezentácia projektov a zadaní 2016

Verejná prezentácia projektov a zadaní 2016

Vážené Novomešťanky, vážení Novomešťania, srdečne Vás pozývame na verejnú prezentáciu projektov a zadaní Participatívneho rozpočtu na rok 2016. 11. februára o 17:30 hod. v Stredisku kultúry na Vajnorskej budete mať možnosť spoznať 18 navrhovaných projektov a 8 zadaní. Následne budete môcť diskutovať s ich predkladateľmi.

First Previous First Last