Participatívna komunita ŠARAPI

(obvod: Šancova, Račianska, Pionierska, vrátane FIliálky)

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

22 000 Eur pre občianske projekty v okolí výstavby "Rezidencia pri mýte". Po rokovaní s developerom o výstavbe obytného súboru "Rezidencia pri mýte" sa podarilo dosiahnuť európsky štandard, keď vstup investora neznamená len výstavbu vlastného zámeru, ale aj investície do verejných služieb a zveľaďovanie spoločného. Viac informácií o investičnom projekte v 5.čísle Hlasu NM, (str 4) a tiež tu -> Oznámenie o zámere "Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava". Popri snahe učiniť z takéhoto postupu štandard aj u nás, sa budeme snažiť aj o zavedenie dobrého európskeho zvyku, keď sa samotná výstavba nielen konzultuje, ale aj plánuje spolu so zainteresovanou verejnosťou.

Z 220 000 eur, ktoré budú k dizpozícii od investora, sa prvá splátka - tzn. časť peňazí vo výške 22 tisíc eur opätovne stáva predmetom verejnej diskusie.

Priebeh a formát tejto verejnej diskusie pripravuje na podnet starostu Kancelária pre participáciu verejnosti tak, aby bola diskusia čo najtransparentnejšia, najefektívnejšia a aby sa mohol zapojiť každý obyvateľ dotknutej lokality.

Časť financií, ktoré developer poskytol samospráve, sa využije ako náhrada za znižovanie kvality života dotknutých obyvateľov počas výstavby. Plánované využitie financií je výsledkom verejných diskusií, ktoré sprevádzali rokovanie s investorom a budú napĺňať reálne potreby dotknutej lokality. 

Celý proces zahŕňa štyri etapy: informovanie, navrhovanie, rozhodovanie a realizáciu, pričom umožňuje rôznorodé formy občianskej participácie.

Cieľom prvej informačnej etapy je zasiahnuť, čo najviac obyvateľov lokality. Zahŕňa nasledujúce spôsoby: list starostu a dve informačné tabule - kontaktné body, kde bude možné taktiež odovzdať vlastný návrh, resp. informovať sa o podaných návrhoch a celkovom procese. Jeden kontaktný bod – fyzický, bude zriadený v centrále knižnice mestskej časti na Pionierskej 12, druhý – virtuálny, nájdete na pr.banm.sk.
 
Druhá etapa sa venuje predovšetkým navrhovaniu a počas nej sa uskutoční verejné stretnutie. Zámerom bude prezentácia procesu a zbieranie návrhov. Po jeho skončení sa budú spracovávať návrhy do jednotnej projektovej dokumentácie.
 
Rozhodnutie o realizácii navrhovaných projektov padne v tretej etape, ktorá taktiež zahŕňa verejné stretnutie (15.10.), ktorého zámerom bude prezentácia projektov a verejné hlasovanie (15.10-14.10.), v ktorom sa rozhodnutie o tom, ktoré projekty sa zrealizujú v prípade, že bude viac projektov, než financií.
 
Ako štvrtá etapa je naplánovaná samotná realizácia projektov.

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo Škultétyho: Novinky zo Škultétyho:

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská
Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

30.5.2017 sa v Komunitnom centre Ovručská uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte vymedzenej ulicami Šancová - Račianska - Pionierska. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pokračujú verejné stretnutia pre participatívny rozpočet 2018. Radi vás uvidíme v utorok 30.5. o 17:30 v KC Ovručská.
First Previous Next Last