Preskoč na obsah
Späť

Dopravná koncepcia pre Kolibu

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti
Dopravná koncepcia pre Kolibu – V posledných rokoch sa v mestskej časti Koliba zintenzívnila výstavba a tým aj nároky na dopravné riešenie a dopravnú kapacitu územia. Problémom je aj niekoľko ciest, ktoré nie sú registrované v sieti miestnych komunikácií, a tak sú bez údržby či v potrebných kapacitách. Navrhujeme teda vytvoriť dopravnú koncepciu územia, na základe ktorej by sa dokázali riešiť narastajúce problémy lokality. Súčasťou štúdie by malo byť dopravno-kapacitné posúdenie budúcich investičných zámerov v lokalite. Koncepcia bude mať odporúčací charakter, poslúži pri regulovaní výstavby a pomôže aktívnym občanom pri presadzovaní dopravných a stavebných regulácií v území.
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last