Preskoč na obsah

Prechod cez ulicu Jeséniova pred Tescom

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Dopravná situácia v štvrti na Kolibe je neuspokojivá. Jedným z podnetov od ľudí bolo aj namaľovanie prechodu pre chodcov na frekventovanej komunikácii Jeséniova z dôvodu bezpečnejšieho prechodu cez automobilovú komunikáciu z jednej strany na druhú.

Problém:

V súčasnosti vodiči nerešpektujú, že dané územie je priamy prechod k nákupnému stredisku, Dennému centru seniorov a pobočke miestnej knižnice. Cez Jeséniovu ulicu prechádzajú veľkou rýchlosťou a ohrozujú obyvateľov pri prechode z jednej strany na druhú.

Riešenie:

Riešením je namaľovanie prechodu pre chodcov na asfaltovú komunikáciu, o ktoré sa obyvatelia snažia už dlhšiu dobu. Realizácia prechodu pre chodcov bude vedená v spolupráci s oddelením výstavby a investícií BANM.

Rozpočet:

Momentálne neznámy.

Zahŕňať bude:

Farba na namaľovanie prechodu

Práca


 

Prílohy:

mapa:

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last