Preskoč na obsah

Prechod cez ulicu Jeséniova pred Tescom

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Dopravná situácia v štvrti na Kolibe je neuspokojivá. Jedným z podnetov od ľudí bolo aj namaľovanie prechodu pre chodcov na frekventovanej komunikácii Jeséniova z dôvodu bezpečnejšieho prechodu cez automobilovú komunikáciu z jednej strany na druhú.

Problém:

V súčasnosti vodiči nerešpektujú, že dané územie je priamy prechod k nákupnému stredisku, Dennému centru seniorov a pobočke miestnej knižnice. Cez Jeséniovu ulicu prechádzajú veľkou rýchlosťou a ohrozujú obyvateľov pri prechode z jednej strany na druhú.

Riešenie:

Riešením je namaľovanie prechodu pre chodcov na asfaltovú komunikáciu, o ktoré sa obyvatelia snažia už dlhšiu dobu. Realizácia prechodu pre chodcov bude vedená v spolupráci s oddelením výstavby a investícií BANM.

Rozpočet:

Momentálne neznámy.

Zahŕňať bude:

Farba na namaľovanie prechodu

Práca


 

Prílohy:

mapa:

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Zelenú cyklistike!

Zelenú cyklistike!

Obrovský záujem Novomešťanov o zlepšenie podmienok pre cyklistov ukázal nielen počet projektov, zapojených do hlasovania o príspevok z participatívneho rozpočtu mestskej časti, ale aj hojná účasť predstaviteľov občianskych združení a obyvateľov na stretnutí 24. marca na miestnom úrade na Junáckej ulici.

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Milí Novomešťania, v utorok 24.3.2015 bude o 18:30 na miestnom úrade BANM Junácka 1 prvé verejné stretnutie Cyklokomunity - pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať rozvojom cyklodopravy v mestskej časti Nové Mesto.
A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

Zrejme nikto z tých, ktorí sa o participatívny rozpočet pre rok 2015 zaujímali, takú vysokú účasť neočakával. Ani nikto z tých, ktorí sa priamo podieľali na jeho príprave. Rozhodovanie o tom ako naložiť s časťou našich daní napriek problémom pri organizovaní záveru celého procesu jasne ukázalo, že mnohým Novomešťanom na ich mestskej časti záleží. A že ich nie je málo.
Priority obyvateľov BANM

Priority obyvateľov BANM

Aké témy považuju Novomešťania za prioritné? V uplynulom roku sme v Kancelárii pre participáciu verejnosti zaznamenali takmer 400 podnetov. Zhrnuli sme ich do všeobecných oblastí a interpretovali výsledky.
Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Vážení Novomešťania,
takto vyzerajú konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015 pre Občianske PROJEKTY a vysokorozpočtové ZADANIA! Na projekty mestská časť vyčlenenila 40 000€, na Zadania 200 000€.