Preskoč na obsah

Prechod cez ulicu Jeséniova pred Tescom

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Dopravná situácia v štvrti na Kolibe je neuspokojivá. Jedným z podnetov od ľudí bolo aj namaľovanie prechodu pre chodcov na frekventovanej komunikácii Jeséniova z dôvodu bezpečnejšieho prechodu cez automobilovú komunikáciu z jednej strany na druhú.

Problém:

V súčasnosti vodiči nerešpektujú, že dané územie je priamy prechod k nákupnému stredisku, Dennému centru seniorov a pobočke miestnej knižnice. Cez Jeséniovu ulicu prechádzajú veľkou rýchlosťou a ohrozujú obyvateľov pri prechode z jednej strany na druhú.

Riešenie:

Riešením je namaľovanie prechodu pre chodcov na asfaltovú komunikáciu, o ktoré sa obyvatelia snažia už dlhšiu dobu. Realizácia prechodu pre chodcov bude vedená v spolupráci s oddelením výstavby a investícií BANM.

Rozpočet:

Momentálne neznámy.

Zahŕňať bude:

Farba na namaľovanie prechodu

Práca


 

Prílohy:

mapa:

Priemerne (0 Hlasy)