Preskoč na obsah

Retardéry na Tupého a Bellovej ul.

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Neriešený problém dopravy má za následok nespojných obyvateľov a ich ohrozenie života. Rýchlosť, ktorú v súčasnosti dosahujú autá na tak frekvetovaných komunikáciách je neúnosná. Retardéry do určitej miery dokážu spomaliť dopravu na miestach, kde je to potrebné.

Problém:

V súčasnosti autá jazdiace po Tupého a Bellovej ulici jazdia príliš rýchlou rýchlosťou a ohrozujú obyvateľov. Redardéry, ktoré by sa osadili na predmetných komunikáciách vo vopred vybraných úsekoch by spomalili dopravu a chodec, kráčajúci po nej by sa cítil bezpečnejšie.

Riešenie:

Spolu s občanmi Nového Mesta sme vytypovali štyri lokality, kde budú umiestnené retardéry. Na začiatku sa vytvorí dokumentácia podľa, ktorej sa bude projekt realizovať. Vytypujú sa také druhy spomaľovačov, ktoré budú vytvárať čo najmenší hluk. Zapojení budú aj samotní obyvatelia, ktorí budú užívateľmi predmetného riešenia.
Nasledovať bude samotná realizácia v spolupráci s oddelením výstavby a investícií BANM.

Rozpočet:

Cca 800 eur / 1 kus
Maximálne celkové náklady do 5000 eur.

Prílohy:

Mapa umiestnenia retardérov:

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last