Preskoč na obsah

Retardéry na Tupého a Bellovej ul.

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Neriešený problém dopravy má za následok nespojných obyvateľov a ich ohrozenie života. Rýchlosť, ktorú v súčasnosti dosahujú autá na tak frekvetovaných komunikáciách je neúnosná. Retardéry do určitej miery dokážu spomaliť dopravu na miestach, kde je to potrebné.

Problém:

V súčasnosti autá jazdiace po Tupého a Bellovej ulici jazdia príliš rýchlou rýchlosťou a ohrozujú obyvateľov. Redardéry, ktoré by sa osadili na predmetných komunikáciách vo vopred vybraných úsekoch by spomalili dopravu a chodec, kráčajúci po nej by sa cítil bezpečnejšie.

Riešenie:

Spolu s občanmi Nového Mesta sme vytypovali štyri lokality, kde budú umiestnené retardéry. Na začiatku sa vytvorí dokumentácia podľa, ktorej sa bude projekt realizovať. Vytypujú sa také druhy spomaľovačov, ktoré budú vytvárať čo najmenší hluk. Zapojení budú aj samotní obyvatelia, ktorí budú užívateľmi predmetného riešenia.
Nasledovať bude samotná realizácia v spolupráci s oddelením výstavby a investícií BANM.

Rozpočet:

Cca 800 eur / 1 kus
Maximálne celkové náklady do 5000 eur.

Prílohy:

Mapa umiestnenia retardérov:

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Zelenú cyklistike!

Zelenú cyklistike!

Obrovský záujem Novomešťanov o zlepšenie podmienok pre cyklistov ukázal nielen počet projektov, zapojených do hlasovania o príspevok z participatívneho rozpočtu mestskej časti, ale aj hojná účasť predstaviteľov občianskych združení a obyvateľov na stretnutí 24. marca na miestnom úrade na Junáckej ulici.

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Milí Novomešťania, v utorok 24.3.2015 bude o 18:30 na miestnom úrade BANM Junácka 1 prvé verejné stretnutie Cyklokomunity - pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať rozvojom cyklodopravy v mestskej časti Nové Mesto.
A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

Zrejme nikto z tých, ktorí sa o participatívny rozpočet pre rok 2015 zaujímali, takú vysokú účasť neočakával. Ani nikto z tých, ktorí sa priamo podieľali na jeho príprave. Rozhodovanie o tom ako naložiť s časťou našich daní napriek problémom pri organizovaní záveru celého procesu jasne ukázalo, že mnohým Novomešťanom na ich mestskej časti záleží. A že ich nie je málo.
Priority obyvateľov BANM

Priority obyvateľov BANM

Aké témy považuju Novomešťania za prioritné? V uplynulom roku sme v Kancelárii pre participáciu verejnosti zaznamenali takmer 400 podnetov. Zhrnuli sme ich do všeobecných oblastí a interpretovali výsledky.
Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Vážení Novomešťania,
takto vyzerajú konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015 pre Občianske PROJEKTY a vysokorozpočtové ZADANIA! Na projekty mestská časť vyčlenenila 40 000€, na Zadania 200 000€.