Preskoč na obsah

Retardéry na Tupého a Bellovej ul.

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Neriešený problém dopravy má za následok nespojných obyvateľov a ich ohrozenie života. Rýchlosť, ktorú v súčasnosti dosahujú autá na tak frekvetovaných komunikáciách je neúnosná. Retardéry do určitej miery dokážu spomaliť dopravu na miestach, kde je to potrebné.

Problém:

V súčasnosti autá jazdiace po Tupého a Bellovej ulici jazdia príliš rýchlou rýchlosťou a ohrozujú obyvateľov. Redardéry, ktoré by sa osadili na predmetných komunikáciách vo vopred vybraných úsekoch by spomalili dopravu a chodec, kráčajúci po nej by sa cítil bezpečnejšie.

Riešenie:

Spolu s občanmi Nového Mesta sme vytypovali štyri lokality, kde budú umiestnené retardéry. Na začiatku sa vytvorí dokumentácia podľa, ktorej sa bude projekt realizovať. Vytypujú sa také druhy spomaľovačov, ktoré budú vytvárať čo najmenší hluk. Zapojení budú aj samotní obyvatelia, ktorí budú užívateľmi predmetného riešenia.
Nasledovať bude samotná realizácia v spolupráci s oddelením výstavby a investícií BANM.

Rozpočet:

Cca 800 eur / 1 kus
Maximálne celkové náklady do 5000 eur.

Prílohy:

Mapa umiestnenia retardérov:

 

Priemerne (0 Hlasy)