Preskoč na obsah
Späť

Revitalizácia zelene na Bellovej ul.

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Zadanie revitalizácie zelene na Bellovej ulici vzniklo na podnet od obyvateľov Nového Mesta. Prestárle dreviny je potrebné nahradiť novou výsadbou a zostávajúce dreviny ošetriť tak aby mohli vytvárať fungujúci celok aj do ďalších rokov.

Problém:

V súčasnosti je územie zanedbané a potrebuje revitalizáciu. V spolupráci s obyvateľmi a oddelením životného prostredia MÚ BANM sa vytvorí plán podľa, ktorého sa bude celkové riešenie realizovať.

Riešenie:

Riešením je nájsť vhodné stanoviská pre výsadbu nových drevín. Revitalizovať celkové územie a zároveň navrhnúť mobiliár ako sú lavičky, odpadkové koše, informačné tabule… Územie by sa tak mohlo stať parčíkom, kde si obyvatelia môžu oddýchnuť a posedieť.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last