Preskoč na obsah

Revitalizácia zelene na Bellovej ul.

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Zadanie revitalizácie zelene na Bellovej ulici vzniklo na podnet od obyvateľov Nového Mesta. Prestárle dreviny je potrebné nahradiť novou výsadbou a zostávajúce dreviny ošetriť tak aby mohli vytvárať fungujúci celok aj do ďalších rokov.

Problém:

V súčasnosti je územie zanedbané a potrebuje revitalizáciu. V spolupráci s obyvateľmi a oddelením životného prostredia MÚ BANM sa vytvorí plán podľa, ktorého sa bude celkové riešenie realizovať.

Riešenie:

Riešením je nájsť vhodné stanoviská pre výsadbu nových drevín. Revitalizovať celkové územie a zároveň navrhnúť mobiliár ako sú lavičky, odpadkové koše, informačné tabule… Územie by sa tak mohlo stať parčíkom, kde si obyvatelia môžu oddýchnuť a posedieť.

Priemerne (0 Hlasy)


Revitalizácia zelene na Bellovej ulici

Autor/ka: Kancelária pre participáciu
Revitalizácia zelene na Bellovej ulici - zahŕňať bude výsadbu stromov a rekreačno parkové úpravy (napr.lavičky, osvetlenie..) podľa požiadaviek verejnosti.
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Zelenú cyklistike!

Zelenú cyklistike!

Obrovský záujem Novomešťanov o zlepšenie podmienok pre cyklistov ukázal nielen počet projektov, zapojených do hlasovania o príspevok z participatívneho rozpočtu mestskej časti, ale aj hojná účasť predstaviteľov občianskych združení a obyvateľov na stretnutí 24. marca na miestnom úrade na Junáckej ulici.

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Milí Novomešťania, v utorok 24.3.2015 bude o 18:30 na miestnom úrade BANM Junácka 1 prvé verejné stretnutie Cyklokomunity - pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať rozvojom cyklodopravy v mestskej časti Nové Mesto.
A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

Zrejme nikto z tých, ktorí sa o participatívny rozpočet pre rok 2015 zaujímali, takú vysokú účasť neočakával. Ani nikto z tých, ktorí sa priamo podieľali na jeho príprave. Rozhodovanie o tom ako naložiť s časťou našich daní napriek problémom pri organizovaní záveru celého procesu jasne ukázalo, že mnohým Novomešťanom na ich mestskej časti záleží. A že ich nie je málo.
Priority obyvateľov BANM

Priority obyvateľov BANM

Aké témy považuju Novomešťania za prioritné? V uplynulom roku sme v Kancelárii pre participáciu verejnosti zaznamenali takmer 400 podnetov. Zhrnuli sme ich do všeobecných oblastí a interpretovali výsledky.
Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Vážení Novomešťania,
takto vyzerajú konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015 pre Občianske PROJEKTY a vysokorozpočtové ZADANIA! Na projekty mestská časť vyčlenenila 40 000€, na Zadania 200 000€.