Preskoč na obsah

Revitalizácia zelene na Bellovej ul.

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Zadanie revitalizácie zelene na Bellovej ulici vzniklo na podnet od obyvateľov Nového Mesta. Prestárle dreviny je potrebné nahradiť novou výsadbou a zostávajúce dreviny ošetriť tak aby mohli vytvárať fungujúci celok aj do ďalších rokov.

Problém:

V súčasnosti je územie zanedbané a potrebuje revitalizáciu. V spolupráci s obyvateľmi a oddelením životného prostredia MÚ BANM sa vytvorí plán podľa, ktorého sa bude celkové riešenie realizovať.

Riešenie:

Riešením je nájsť vhodné stanoviská pre výsadbu nových drevín. Revitalizovať celkové územie a zároveň navrhnúť mobiliár ako sú lavičky, odpadkové koše, informačné tabule… Územie by sa tak mohlo stať parčíkom, kde si obyvatelia môžu oddýchnuť a posedieť.

Priemerne (0 Hlasy)


Revitalizácia zelene na Bellovej ulici

Autor/ka: Kancelária pre participáciu
Revitalizácia zelene na Bellovej ulici - zahŕňať bude výsadbu stromov a rekreačno parkové úpravy (napr.lavičky, osvetlenie..) podľa požiadaviek verejnosti.
Priemerne (0 Hlasy)