Preskoč na obsah

Značka spomaľ na Brečtanovej ulici

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Neriešený problém dopravy má za následok nespojných obyvateľov a ich ohrozenie života. Rýchlosť, ktorú v súčasnosti dosahujú autá na tak frekventovaných komunikáciách je neúnosná. Značenie "Spomaľ" vytvorí psychologický efekt pre spomalenie rýchlo jazdiacich šoférov.

Problém:

Problémom v súčasnej situácii je nedodržiavanie povolenej rýchlosti v danom úseku a tým ohrozovanie života obyvateľov.

Riešenie:

Riešením je osadenie tabule "Spomaľ", ktorá bude upozorňovať vodičov, aby spomalili rýchlosť jazdy. Realizácia osadenia tabule bude vedená v spolupráci s oddelením výstavby a investícií MÚ BANM.

Rozpočet:

V čase uverejnenia zadania ešte nebol známy.

Priemerne (0 Hlasy)