Preskoč na obsah

Značka spomaľ na Brečtanovej ulici

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Neriešený problém dopravy má za následok nespojných obyvateľov a ich ohrozenie života. Rýchlosť, ktorú v súčasnosti dosahujú autá na tak frekventovaných komunikáciách je neúnosná. Značenie "Spomaľ" vytvorí psychologický efekt pre spomalenie rýchlo jazdiacich šoférov.

Problém:

Problémom v súčasnej situácii je nedodržiavanie povolenej rýchlosti v danom úseku a tým ohrozovanie života obyvateľov.

Riešenie:

Riešením je osadenie tabule "Spomaľ", ktorá bude upozorňovať vodičov, aby spomalili rýchlosť jazdy. Realizácia osadenia tabule bude vedená v spolupráci s oddelením výstavby a investícií MÚ BANM.

Rozpočet:

V čase uverejnenia zadania ešte nebol známy.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Participatívny rozpočet Bratislava - Nové Mesto: rozhodovanie o roku 2015

Participatívny rozpočet Bratislava - Nové Mesto: rozhodovanie o roku 2015

Dňa 12. 02. 2015 sa v priestoroch Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskéj 21 uskutoční verejná prezentácia projektov a zadaní v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2015. Podujatie sa začne o 17:00 a jeho súčasťou budú vystúpenia predkladateľov občianskych projektov. Kancelária pre participáciu BANM predstaví proces participatívneho rozpočtu a jednotlivé zadania, ktoré sa budú uchádzať o priazeň Novomešťanov.

 

First Previous First Last