Preskoč na obsah

V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

Autor/ka: Miroslav Švec
Historickú budovu Konskej železnice máme v znaku Nového Mesta. Keďže sa už dlhší čas využíva len na sobáše, zastupiteľstvo sa pokúsilo budovu dvakrát neúspešne prenajať, aby prevádzka nezaťažovala rozpočet. Novomešťania teraz chcú, aby budova plnila verejnoprospešnú funkciu.

Konka, ako familiárne oslovujeme národnú historickú pamiatku prvú a jedinú budovu konskej železnice v Uhorsku, praskala 21. marca 2018 vo švíkoch. Konali sa tu prezentácie občianskych združení, ktoré predstavovali, ako by sa dal objekt využiť. Väčšina prezentujúcich sa zamerala na aktivity a komunity, ktoré ešte nemajú dostatočné zázemie.

 Od tanca cez železničných  modelárov až po bábkové divadlo

Predstavy budúcich možných aktivít prezentovalo 11 občianskych združení.
 V sedemminútových vstupoch plných nápadov sa ich zástupcovia snažili zaujať verejnosť, poslancov aj kolegov. Prvá sa predstavila Tanečná škola
 B-Swing a takmer strhla publikum k tancu. Chcú nájsť zázemie pre nácvik a tréningy tancov zo swingovej éry. Anglické detské centrum s knižnicou je nápad, ako urobiť niečo pre anglicky hovoriace deti s rodičmi cudzincami a ich prepojenie s našimi anglicky hovoriacimi deťmi. Po nich prišiel Klub železničných modelárov a Modelové koľajisko. Prezentácia modelov rušňov, vozňov, koľajísk a virtuálneho prevezenia sa starou traťou cez mesto vrátili miestu genius loci.

Druhá tretina prezentácií patrila Rade pre práva dieťaťa, ktorá deťom vracia sociálne a spoločenské zručnosti. Ďalej Connect Coworking, známy nielen z Cvernovky, ponúkol aktivity na pulze doby a kreatívne centrum založené na stretávaní ľudí. Centrum pre otvorenú politiku ukázalo formy aktivít zamerané na podporu aktívneho občianstva a spoluprácu komunít. Komunitné centrum pre zelenú politiku ponúklo rešpektujúce aktivity od prístupu k prostrediu až po bezobalový predaj potravín. Tretiu tretinu otvorilo Multimediálne centrum prezentáciou rozvoja zručností potrebných na zaznamenanie pulzu doby modernými technológiami. Namiešali kokteil aktivít, od práce s fotkou, zvukom, videom cez ich spracovanie až po ich odovzdanie verejnosti. Factory Hub chce spájať lokálnych výrobcov či doma vyrobené produkty s ľuďmi. Prezentácie uzavrelo združenie Viac kultúry, ktoré predstavilo aktivity od verejných čítaní literárnej tvorby cez koncerty a divadelné produkcie až po bábkové divadlo aj pre dospelých.

Verejná diskusia

Po každej prezentácii dostali ľudia priestor na otázky, ktoré reprezentanti združení zodpovedali. Riešil sa počet ľudí, ktorých to-ktoré združenie vie zapojiť, ročné výdavky potrebné na aktivitu. Každý prezentujúci dostal otázku, či si vie predstaviť zdieľať priestor s ostatnými prítomnými združeniami. Všetky združenia boli ochotné navzájom kooperovať, čo vytvára dobrý základ do budúcnosti. Na záver verejnosť hľadala odpovede na základné otázky o trhovom nájme, múzeu konskej železnice a spôsobe oživenia. Po diskusii sa verejnosť priklonila k záveru, že budova má mať verejnoprospešnú funkciu, lebo ju má Nové Mesto v znaku. A musí to byť priestor pre ľudí.

Ďalšie kroky

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vás pozýva na workshop zameraný na oživenie budovy stanice Konskej železnice, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 22.3.2018 od 16:00 do 19:00 hod. v zasadačke č. 619 na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto.
Workshopu sa zúčastnia zástupcovia prihlásených občianskych združení, poslanci Miestneho zastupiteľstva a pracovníci úradu. Cieľom je, aby občianske združenia mohli v Konskej železnici vyvíjať prevažne kultúrne aktivity, ktoré priestor oživia a zachovajú jeho verejnoprospešný charakter.
Program:
16:00-18:00 pracovná neverejná časť pre vopred prihlásené občianske združenia (zástupcovia môžu OZ ešte prihlásiť do 22.3. do 12:00 hod. na čísle 0905 340 394).
18:00-19:00 záverečná verejná časť s prezentáciou a verejnou diskusiou s možnosťou účasti verejnosti, zástupcov neprihlásených OZ.

Vstup je voľný.

Workshop je prvý praktický krok smerujúci k oživeniu historickej budovy konskej železnice. Zástupcovia občianskych združení, úradu a poslanci preberú možnosti a spôsoby prenájmu, spravovania a využitia budovy, ktoré sú podmienené zachovaním verejnoprospešnosti.
 

Novinky z Participatívneho plánovania: Novinky z Participatívneho plánovania:

Nové Ľudové námestie

Nové Ľudové námestie

Koncom roka 2016 sme na Ľudovom námestí odprezentovali poslednú verziu projektu rekonštrukcie. Celkovo štvrtú a zahrnuli sme do nej všetky pripomienky, pričom revitalizácia je pomerne konzervatívna. Bude nadväzovať na pôvodný park zo 40. rokov.
Revitalizácia Kuchajdy - dotazník

Revitalizácia Kuchajdy - dotazník

Kuchajda môže byť priestor, ktorý formujú ľudia a ktorý formuje ľudí. Prosíme, vyplňte dotazník, pomôžete skvalitniť verejný priestor uprostred mesta. Zber končí 19.2.2017.
KUCHAJDA, láska naša neláskavá

KUCHAJDA, láska naša neláskavá

Aj napriek tomu, že naša mestská časť nemá typické mestské centrum, Kuchajda sa vždy v lete stáva dočasným centrom športových, kultúrnych a spoločenských aktivít. Máme ju radi. Je to príjemné miesto uprostred mesta. Hoci je milá k väčšine ľudí, k flóre až taká vľúdna nie je. Zeleň vplyvom prehrievania mestského prostredia ledva prežíva a preto je veľkou výzvou pre nás všetkých, ako tento stav zlepšiť.
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice.
Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

28.9.2016 sa o 17:30 na ZŠ Česká zišli obyvatelia a pracovníci MiÚ, aby prediskutovali budúcu revitalizáciu stromoradí a komunikácií na ich ulici.