Kanceláriu pre participáciu verejnosti nájdete v budove Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ulici č. 1 v miestnosti 111. Ak máte záujem o osobné stretnutie, dohodnite si ho vopred mailom, telefonicky alebo cez facebookovú stránku.

  • E-mail: participacia@banm.sk    

  • Telefón: 02 / 49 253 317

  • FB stránka: