Kontakt

Kde nás nájdete:

Dohodnite si emailom vopred stretnutie na miestnom úrade na Junáckej 1, v niektorý z pracovných dní v miestnosti číslo 111 alebo na prízemí v miestnosti číslo 13.

  • Email: participacia@banm.sk    

  • Telefón: 02 / 49 253 317

Nájdete nás aj na Facebooku

https://www.facebook.com/participaciabanm

Kto sme:

Lukáš Bulko, Mgr. |  filozof, IT - interaktívny web /sieťovanie cez web, tvorba, administratíva, aktualizácia online participácie / koordinácia kancelárie pre participáciu, rozvoj participatívneho rozpočtu /
Miroslav Švec, Ing. | neurovedec, neuromarketér, facilitátor,
Peter Vittek | filozof, historik - facilitácia, komunikácia s verejnosťou,

Lenka Korbeľová, Ing. | krajinná architektka, grafička / konzultatka a koordinátorka participatívnych plánovaní verejných priestorov /

Martina Belanová, bc. | ekonómka / finančná realizácia projektov, objednávky, zmluvy /


Stanislav Skýva, Ing. | dopravný inžinier / člen tímu za oddelenie výstavby a investícií B-NM / koordinátor zadania Cyklotrasy (2015) a Dopravná štúdia Koliba - Kramáre (2015). Konzultatnt pre dopravné podnety a občianske projekty so zameraním na transport. /

Katarína Tomanová, Ing. | krajinná architektka / članka tímu za oddelenie životného prostredia B-NM / koordinátorka zadania Výsadba stromov (2015), konzultantka k podnetom a projektom z oblasti životného prostredia.

Jozef Veselovský Ing. Arch. | architekt / člen tímu za oddelenie územného plánovania /