Kde nás nájdete:

Dohodnite si emailom vopred stretnutie na miestnom úrade na Junáckej 1, v niektorý z pracovných dní v miestnosti číslo 111 alebo na prízemí v miestnosti číslo 13.

  • Email: participacia@banm.sk    

  • Telefón: 02 / 49 253 317

Nájdete nás aj na Facebooku

https://www.facebook.com/participaciabanm