Preskoč na obsah

Dobudovanie 4 m chodníka na Višňovej (medzi domami Višňová 7 a 7A).

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Dobudovanie 4 m chodníka na Višňovej (medzi domami Višňová 7 a 7A).

Problém:

Kontajnery sú na chodníku (podľa katastra tam je chodník), chodník bol prerábaný, je z dlažby, ale nedá sa zistiť, kto prerobenie realizoval a čí je ten pozemok. Komunikácia je zverená MČ. Technicky to nie je problém zrealizovať. Jedná sa však o miesto s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi.

Riešenie:

V spolupráci s investičným oddelením MÚ BANM sa vybuduje chodník.

Rozpočet:

Momentálne neznamy.

Prílohy:

bod č.7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia:

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Zelenú cyklistike!

Zelenú cyklistike!

Obrovský záujem Novomešťanov o zlepšenie podmienok pre cyklistov ukázal nielen počet projektov, zapojených do hlasovania o príspevok z participatívneho rozpočtu mestskej časti, ale aj hojná účasť predstaviteľov občianskych združení a obyvateľov na stretnutí 24. marca na miestnom úrade na Junáckej ulici.

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Milí Novomešťania, v utorok 24.3.2015 bude o 18:30 na miestnom úrade BANM Junácka 1 prvé verejné stretnutie Cyklokomunity - pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať rozvojom cyklodopravy v mestskej časti Nové Mesto.
A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

Zrejme nikto z tých, ktorí sa o participatívny rozpočet pre rok 2015 zaujímali, takú vysokú účasť neočakával. Ani nikto z tých, ktorí sa priamo podieľali na jeho príprave. Rozhodovanie o tom ako naložiť s časťou našich daní napriek problémom pri organizovaní záveru celého procesu jasne ukázalo, že mnohým Novomešťanom na ich mestskej časti záleží. A že ich nie je málo.
Priority obyvateľov BANM

Priority obyvateľov BANM

Aké témy považuju Novomešťania za prioritné? V uplynulom roku sme v Kancelárii pre participáciu verejnosti zaznamenali takmer 400 podnetov. Zhrnuli sme ich do všeobecných oblastí a interpretovali výsledky.
Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Vážení Novomešťania,
takto vyzerajú konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015 pre Občianske PROJEKTY a vysokorozpočtové ZADANIA! Na projekty mestská časť vyčlenenila 40 000€, na Zadania 200 000€.