Preskoč na obsah

Dobudovanie 4 m chodníka na Višňovej (medzi domami Višňová 7 a 7A).

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Dobudovanie 4 m chodníka na Višňovej (medzi domami Višňová 7 a 7A).

Problém:

Kontajnery sú na chodníku (podľa katastra tam je chodník), chodník bol prerábaný, je z dlažby, ale nedá sa zistiť, kto prerobenie realizoval a čí je ten pozemok. Komunikácia je zverená MČ. Technicky to nie je problém zrealizovať. Jedná sa však o miesto s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi.

Riešenie:

V spolupráci s investičným oddelením MÚ BANM sa vybuduje chodník.

Rozpočet:

Momentálne neznamy.

Prílohy:

bod č.7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia:

 

Priemerne (0 Hlasy)