Preskoč na obsah

Dobudovanie 4 m chodníka na Višňovej (medzi domami Višňová 7 a 7A).

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Dobudovanie 4 m chodníka na Višňovej (medzi domami Višňová 7 a 7A).

Problém:

Kontajnery sú na chodníku (podľa katastra tam je chodník), chodník bol prerábaný, je z dlažby, ale nedá sa zistiť, kto prerobenie realizoval a čí je ten pozemok. Komunikácia je zverená MČ. Technicky to nie je problém zrealizovať. Jedná sa však o miesto s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi.

Riešenie:

V spolupráci s investičným oddelením MÚ BANM sa vybuduje chodník.

Rozpočet:

Momentálne neznamy.

Prílohy:

bod č.7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia:

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Participatívny rozpočet Bratislava - Nové Mesto: rozhodovanie o roku 2015

Participatívny rozpočet Bratislava - Nové Mesto: rozhodovanie o roku 2015

Dňa 12. 02. 2015 sa v priestoroch Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskéj 21 uskutoční verejná prezentácia projektov a zadaní v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2015. Podujatie sa začne o 17:00 a jeho súčasťou budú vystúpenia predkladateľov občianskych projektov. Kancelária pre participáciu BANM predstaví proces participatívneho rozpočtu a jednotlivé zadania, ktoré sa budú uchádzať o priazeň Novomešťanov.

 

First Previous First Last