Preskoč na obsah

Dobudovať chodník na ulici Vlárska

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Dobudovať chodník na ulici Vlárska a presunutie jestvujúceho zábradlia aby bolo funkčné pre obyvateľov.

Prílohy:

mapa bod č.8:

 

 

Priemerne (0 Hlasy)