Preskoč na obsah
Späť

Úprava okolia autobusovej zastávky Magurská

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Úprava okolia autobusovej zastávky Magurská (smer do centra) - Nevyužívaný oplotený pás zelene napravo od zastávky sa môže sprístupniť a revitalizovať, čím by vznikol malý park.

Problém:

Zadanie vychádza z podnetu pripravovanom v rámci komunity Kramáre: http://pr.banm.sk/liferay/stvrt-kramare

Zastávka je zchátraná, okolie je neudržiavané, za zastávkou je blatový chodník a vedľa nevyužívaný oplotený pozemok. Jedná sa o vlastníctvo súkromníka a hl.mesta.

Riešenie:

1. revitalizácia súkromného pozemku: "blatový chodník" pod zastávkou. Chodník je málo široký. Občania sa zhodli že priestor by sa mohol pretvoriť aj v spolupráci a zmluvou so súkromným majiteľom pozemku.

(Varianta s prípadným rozšírením cestnej komunikácie, aby sa vytvoril pruh pre zastavenie autobusu, aby nebránil v premávke, je výlučne v kompetenciách magistrátu a dohode so súkromným vlastníkom.)

2. odstrániť plot napravo od zastávky, revitalizovať na mini parčík. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve hl.mesta. MČ môže požiadať o zverenie do správy dlhodobo nevyužívaného priestoru za účelom revitalizácie na park.

Rozpočet:

Momentálne neznámy.

Prílohy:

bod č.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhľady:

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last