Preskoč na obsah

Úprava okolia autobusovej zastávky Magurská

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Úprava okolia autobusovej zastávky Magurská (smer do centra) - Nevyužívaný oplotený pás zelene napravo od zastávky sa môže sprístupniť a revitalizovať, čím by vznikol malý park.

Problém:

Zadanie vychádza z podnetu pripravovanom v rámci komunity Kramáre: http://pr.banm.sk/liferay/stvrt-kramare

Zastávka je zchátraná, okolie je neudržiavané, za zastávkou je blatový chodník a vedľa nevyužívaný oplotený pozemok. Jedná sa o vlastníctvo súkromníka a hl.mesta.

Riešenie:

1. revitalizácia súkromného pozemku: "blatový chodník" pod zastávkou. Chodník je málo široký. Občania sa zhodli že priestor by sa mohol pretvoriť aj v spolupráci a zmluvou so súkromným majiteľom pozemku.

(Varianta s prípadným rozšírením cestnej komunikácie, aby sa vytvoril pruh pre zastavenie autobusu, aby nebránil v premávke, je výlučne v kompetenciách magistrátu a dohode so súkromným vlastníkom.)

2. odstrániť plot napravo od zastávky, revitalizovať na mini parčík. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve hl.mesta. MČ môže požiadať o zverenie do správy dlhodobo nevyužívaného priestoru za účelom revitalizácie na park.

Rozpočet:

Momentálne neznámy.

Prílohy:

bod č.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhľady:

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Zelenú cyklistike!

Zelenú cyklistike!

Obrovský záujem Novomešťanov o zlepšenie podmienok pre cyklistov ukázal nielen počet projektov, zapojených do hlasovania o príspevok z participatívneho rozpočtu mestskej časti, ale aj hojná účasť predstaviteľov občianskych združení a obyvateľov na stretnutí 24. marca na miestnom úrade na Junáckej ulici.

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Milí Novomešťania, v utorok 24.3.2015 bude o 18:30 na miestnom úrade BANM Junácka 1 prvé verejné stretnutie Cyklokomunity - pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať rozvojom cyklodopravy v mestskej časti Nové Mesto.
A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

Zrejme nikto z tých, ktorí sa o participatívny rozpočet pre rok 2015 zaujímali, takú vysokú účasť neočakával. Ani nikto z tých, ktorí sa priamo podieľali na jeho príprave. Rozhodovanie o tom ako naložiť s časťou našich daní napriek problémom pri organizovaní záveru celého procesu jasne ukázalo, že mnohým Novomešťanom na ich mestskej časti záleží. A že ich nie je málo.
Priority obyvateľov BANM

Priority obyvateľov BANM

Aké témy považuju Novomešťania za prioritné? V uplynulom roku sme v Kancelárii pre participáciu verejnosti zaznamenali takmer 400 podnetov. Zhrnuli sme ich do všeobecných oblastí a interpretovali výsledky.
Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Vážení Novomešťania,
takto vyzerajú konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015 pre Občianske PROJEKTY a vysokorozpočtové ZADANIA! Na projekty mestská časť vyčlenenila 40 000€, na Zadania 200 000€.