Preskoč na obsah

Úprava okolia autobusovej zastávky Magurská

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Úprava okolia autobusovej zastávky Magurská (smer do centra) - Nevyužívaný oplotený pás zelene napravo od zastávky sa môže sprístupniť a revitalizovať, čím by vznikol malý park.

Problém:

Zadanie vychádza z podnetu pripravovanom v rámci komunity Kramáre: http://pr.banm.sk/liferay/stvrt-kramare

Zastávka je zchátraná, okolie je neudržiavané, za zastávkou je blatový chodník a vedľa nevyužívaný oplotený pozemok. Jedná sa o vlastníctvo súkromníka a hl.mesta.

Riešenie:

1. revitalizácia súkromného pozemku: "blatový chodník" pod zastávkou. Chodník je málo široký. Občania sa zhodli že priestor by sa mohol pretvoriť aj v spolupráci a zmluvou so súkromným majiteľom pozemku.

(Varianta s prípadným rozšírením cestnej komunikácie, aby sa vytvoril pruh pre zastavenie autobusu, aby nebránil v premávke, je výlučne v kompetenciách magistrátu a dohode so súkromným vlastníkom.)

2. odstrániť plot napravo od zastávky, revitalizovať na mini parčík. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve hl.mesta. MČ môže požiadať o zverenie do správy dlhodobo nevyužívaného priestoru za účelom revitalizácie na park.

Rozpočet:

Momentálne neznámy.

Prílohy:

bod č.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhľady:

Priemerne (0 Hlasy)