Preskoč na obsah

Vybudovanie chýbajúcej časti chodníka na Starej Klenovej ulici

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Vybudovanie chýbajúcej časti chodníka na Starej Klenovej ulici - Jedná sa o úsek s problematickými vlastníckymi vzťahmi, mestská časť sa však môže pokúsiť o vyriešenie tejto situácie.

Príloha:

Bod.č.6:

Priemerne (0 Hlasy)