Preskoč na obsah

Lezecký hrad/ lezecká stena na Kuchajde

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Cieľom zadania je vytvorenie stredne veľkej lezeckej steny v priestoroch areálu jazera Kuchajda. Lezecká stena bude slúžiť obyvateľom na športovo-rekreačné účely.

Problém:

Projekt reaguje na viackrát formulovanú potrebu zo strany obyvateľov vytvoriť v priestoroch mestskej časti verejne prístupnú, otvorenú lezeckú stenu. Lezenie je čoraz populárnejším športom a aj v našej mestskej časti je požiadavka o vytvorenie možností na jeho prevádzkovanie.

Riešenie:

Požiadavkou je vytvorenie lezeckej steny v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Po konzultácii na úrade mestskej časti bola vytipovaná lokalita okolia jazera Kuchajda.

Rozpočet:

Projektová dokumentácia - všetky stupne PD a realizácia cez verejné obstarávanie vo výške max. 100 000 eur

Prílohy:

Možná verzia steny vizualizovaná firmou Anatomic - základná koncepcia sú 3 samostatné vežičky, z ktorých dve sú skoro kolmé, jedna previsnutá. Využitie od úplných začiatočníkov až po náročnejší previsnutý profil. Prestrešenie je veľkou strechou ponad všetky veže. V tejto verzii je celková výška 13m, plocha steny cca.350m2, max. previs 6m, plocha zastrešenia cca. 100m2.

 

 http://www.anatomic.sk/lezecka-stena/3-horolezecka-veza-aupark-bratislava

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last