Na tejto stránke je navrhované znenie otázok dotazníkového prieskumu pre plánovanie budúcej podoby Ľudového námestia. Na konci článku je otvorená online diskusia pre jeho pripomienkovanie.

Komentovať možno do 14. 02., kedy sa diskusia uzavrie. V tento den sa uskutoční verejné stretnutie v Kancelarii pre participáciu verejosti o 15 00, kedy sa uzavrie diskusia a zakomponujú prípadne úpravy.

Komentár môžete vložiť pod článkom cez 1. "Pridať komentár" / "Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví".  2. Zvolte "Odpovedať ako..." a 3. prihláste sa ako "Návštevník". Prosíme, nekomentujte stránky anonymne. Anonymné komentáre nebudú brané do úvahy.

 

Úvod: Dotazníkový prieskum k revitalizácii Ľudového námešstie slúži na zistenie potrieb užívateľov lokality.

Rozdelený je do troch častí, v ktorých zisťujeme:
- hodnotenie a využitie priestoru užívateľmi v súčasnosti
- preferencie užívateľov do budúcnosti
- základné údaje o návštevníkoch priestoru
 

Otázky do dotazníka k téme revitalizácie Ľudového námestia:

A: Dotazník k téme revitalizácie Ľudového námestia:

 

1.      Ako využívate Ľudové námestie v súčasnosti?

        posedenie na lavičke

        prechádzky

        hry s deťmi

        športové aktivity

        stretnutia s priateľmi a susedmi

        pikniky

        venčenie psa

        Iné, prosíme doplňte:

2.      Na stupnici 1-5 ohodnoťte nasledujúce aspekty lokality (zakrúžkujte):

          (1= zlý, slabý a 5=vynikajúci)                                                                      

                                                                                                               

   Všeobecný vzhľad / Atraktivita lokality           1    2    3    4    5                                                        

   Bezpečnosť                                                 1    2    3    4    5                                                        

   Dostupnosť MHD                       1    2    3    4   5                                                                                    

   Parkovanie                                              1    2    3    4   5                                                                      

   Stav stromov a rastlín                1    2    3    4   5                                                                                    

   Stav športovísk                          1    2    3    4   5                                                                                    

   Stav verejných priestranstiev     1    2    3    4   5                                                                                    

   Stav chodníkov a ciest                       1    2    3    4   5                                                                      

   Čistota                                             1    2    3    4   5                                                                      

   Stav budov                                1    2    3    4   5                                                                                    

   Stav detských ihrísk                  1    2    3    4   5                                                                                    

   Značenie a informácie               1    2    3    4   5                                                                                    

   Dostupnosť voľnočasových

    aktivít                                   1    2    3    4   5               

   Dostupnosť športových aktivít    1    2    3    4   5                                                                                    

   Dostupnosť služieb                  1    2    3    4   5                            

   Úroveň hluku                           1    2    3    4   5              

3.      Čo sa Vám na Ľudovom námestí páči ?

 

     ---------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------

4.      Čo sa Vám na Ľudovom námestí nepáči ?

 

     ---------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------

5.      Vymenujte 3 veci, ktoré v   lokalite chýbajú a   mali by byť na Ľudovom námestí.

 

     ---------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------

6.      Čo by sa   malo určite zachovať na Ľudovom námestí? Vymenujte

 

     ---------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------

7.      Čo by určite nemalo vzniknúť na Ľudovom námestí? Vymenujte

     

     ---------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------

8.      Aké ďalšie parky, detské ihriská, verejné priestory vo vašom okolí využívate? (prosím vyplňte aktivity, ktoré tam vykonávate)

     Názov:                                                       Aktivity:

 

     Park ----------------                        -------------------------

     Park ----------------                        -------------------------

     Park ----------------                        -------------------------

     Park ---------------                      ----------------------

    Iný uveďte

     -------------------                      ----------------------

9.      Pohlavie:

        muž

        žena

10. Vek:

        <10

        10-16

        17-24

        25-35

        36-45

        46-64

        >65

11. Ako dobre poznáte lokalitu?

        Výborne

        Celkom dobre

        Priemerne

        Nepoznám dobre túto lokalitu

        Iné:

         12. Váš vzťah k lokalite:  (označte všetky vyhovujúce)
 
•        Bývam na Ľudovom námestí
 
•        Bývam v   Ľudovej štvrti
 
•        Pracujem tu
 
•        Študujem tu
 
•        Len tadiaľto prechádzam
 
•        Dochádzam za aktivitou (kultúra, šport, nákupy a iné…)
 
          13. Meno, kontaktné údaje (e-mail, telefón):
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 Novinky z Participatívneho plánovania verejných priestorov: Novinky z Participatívneho plánovania verejných priestorov:

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

Historickú budovu Konskej železnice máme v znaku Nového Mesta. Keďže sa už dlhší čas využíva len na sobáše, zastupiteľstvo sa pokúsilo budovu dvakrát neúspešne prenajať, aby prevádzka nezaťažovala rozpočet. Novomešťania teraz chcú, aby budova plnila verejnoprospešnú funkciu.
Pozvánka na verejné stretnutie 18.5.2017

Pozvánka na verejné stretnutie 18.5.2017

Začínajú verejné stretnutia pre participatívny rozpočet 2018, prvé bude vo štvrtok 18.5.2017 v jedálni na ZŠ na Riazanskej 75.
First Previous Next Last

Máte k tejto stránke postreh, ktorý by mohol prispieť k jej lepšej zrozumiteľnosti? -> Dajte nám spätnú väzbu.