Preskoč na obsah

video Ľudia bez domova

Prezentácia LBD

Ľudia bez domova

Autor/ka: OZ: Kresťania v meste, Ján z Boha, Stopa, Depaul, Vagus a Odyseus

Na území mestskej časti sa zdržiava a trávi čas početná skupina bezdomovcov, ktorá sa pravidelne dostáva do konfliktných situácií s väčšinovou populáciou. Bez systematickej práce s ľuďmi bez domova nie je možné očakávať zlepšenie celkovej situácie, teda ani zníženie miery utrpenia ľudí žijúcich na ulici, ani ich prejavy asociálneho správania. Preto začalo Nové Mesto spoluprácu s organizáciami, ktoré sa venujú tejto cieľovej skupine. Ide o mimovládne organizácie: Kresťania v meste, Ján z Boha, Stopa, Depaul, Vagus a Odyseus. Prvé výsledky tejto spolupráce sa prejavili v podobe pracovných tímov klientov, ktorí prebrali starostlivosť o časť verejných priestorov a udržiavajú na nich čistotu a poriadok.

Financie z participatívneho rozpočtu sú určené na podporu činnosti týchto organizácií, ktoré spolu s pracovníkmi úradu sformovali pracovnú skupinu, ktorá si v tomto roku stanovila nasledujúce ciele:

-          vytváranie pracovných príležitostí pre klientov;

-          užšia spolupráca organizácií a úradu v celkovom procese rehabilitácie;

-          sformovanie efektívnej verejnej politiky v tejto sociálnej oblasti;

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Cyklostratégia - dotazník

Cyklostratégia - dotazník

Chcete ovplyvniť stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave - Novom Meste? Vyplňte nám dotazník a napíšte nám vaše pripomienky do 15. 10. 2017. Za všetkých cyklonadšencov ďakujeme.
Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Reportáž o komunitnom kompostovaní, podklady na stiahnutie a výzva. Do 20.8.2017 máte čas na oslovovanie susedov a záväzné info pre nás.
Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Vážení Novomešťania, pozývame vás na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste - v utorok 15. augusta 2017 o 17.30 h v Komunitnom centre na Ovručskej ulici č. 5.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice.
First Previous Next Last