Preskoč na obsah

Vitajte na stránkach venujúcich sa téme Mládež v MČ Nové Mesto Ba.

Zdá sa, že dnešná mládež je skôr obeťou spoločnosti, než živlom, ktorý by spoločnosť pozitívne rozvíjal.
 
 No mladí ľudia majú čo ponúknuť! Disponujú svojou jedinečnou perspektívou a teda životnými skúsenosťami a potrebami úplne odlišnými od sveta starších a dospelých. Sú to mladí ľuďia, ktorí budú musieť žiť s náslekdami rozhodnutí, ktoré dnes bez ich účasti rozhodujú o charaktere priestoru, v ktorom budú musieť hľadať svoj osud.
 
 Mladí ľudia SR sú občania demokratickej spoločnosti, majú svoje práva a musia mať reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy.
 Akonáhle mláďež dostane reálnu možnosť veci zmeniť, mnohé aj zmení k lepšiemu.
 
  O participatívnom rozpočte možno zjednodušene povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, ako občan, predstaviteľ verejnosti (ktorý má vôľu sa zapojiť do komunity,) možnosť priamo a bez akýchkoľvek existujúcich byrokratických a korupčných prekážok, vstúpiť a zasiahnuť do politického života a verejného rozpočtového priestoru mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa napokon prioritne zrealizujú rozhodnú na verejnných zvažovaniach samotní vybraní aktívni članovia jendotlivých komunít.
     Zapojenie do takéhoto rozhodovacieho procesu môže byť pre mladého človeka veľmi cenná skúsenosť do budúceho života, poskytuje veľkú príležitosť, ale zväzuje aj zodpovednosťou.
 Veľkou výhodou tohto mechanizmu je, že otvára príležitosť realizovať aj netradičné veci, ktorých by sa oficiálne formálne orgány ťažko ujimali.
 

 

  Pozývame vás srdečne na niektoré z našich stretnutí, môžete sa zapojiť, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.  Žiadúce riešenia nastanú asi len ťažko, ak sa budeme spoliehať na pasívnu verejnosť a nebudeme aktívni ;) Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne.
 

V prípade, že sa chcete zapojiť do tejto témy, kontaktná osoba - Lukáš Bulko - pr.bulko@banm.sk

Posledné a pripravované udalosti PK Mládež:

- na tomto mieste budú zverejňované reporty a pozvánky z činnosti skupiny.

 

Na tomto mieste budeme zverejňovať zápisy z pravidlených stretnutí komunity.

Súhrn aktuálych tém komunity Mládež pre Participatívny rozpočet:

V rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2014/2015, rozpracováva participatívna komunita Mládež nasledovné projekty :

- obsah pripravujeme

Novinky zdola: Novinky zdola:

Späť

pozvanka - 1.stretnutie PK Mladez

Je čas začať meniť to, na čo môžeme dosiahnuť.

Pozývame vás srdečne na prvé stretnutie participatívnej komunity Mládež. Uskutoční sa vo štvrtok 21.11.2013 o 17,00 na úrade MČ Nové Mesto v miestnosti č.111.

Stretnutie bude neformálne, otvorené a verejné. Môžete na ňom predostrieť oblasť, či nápad ktorý si podľa vás v Novom Meste zaslúži väčšiu pozornosť, môžete spoznať nových ľudí, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.

Zaangažovať sa pri vzniku tzv. participatívnych komunít, je vôbec najplnohodnotnejší spôsob zapojenia do participatívneho ropočtu. Prostredníctvom nich budeme môcť navrhovať, rozpracovávať a predkladať svoje nápady do rozpočtu a v neposlednej rade o ňom aj rozhodovať.

Zúčastniť sa môže ktokoľvek, kto študuje, býva alebo pracuje v Bratislave a má vzťah k MČ Nové Mesto.

Na úvodnom verejnom predstavení participatívneho rozpočtu 29.10.2013 sa ľudia diskutujúci o mládeži venovali podnetom ako zvýšiť iniciatívu mladých a zaangažovať ich aj do mechanizmov, ako je napríklad Participatívny rozpočet. Rezonovalo najmä presvedčenie, že potenciál a budúcnosť mestskej časti je predovšetkým v mladých, ale Nové Mesto pre mladých takmer nič nerobí a pravdepodobne najviac sa investuje do seniorov. Dôležitým bodom v diskusii bola aj skutočnosť, že mladí ľudia v dnešnej zaneprázdnenej dobe nemajú na angažovanie sa a stretnutia dostatok voľného času. Aby si ho našli, je zásadná atraktívnosť a zrozumiteľnosť tohto mechanizmu. Z hľadiska zrozumiteľnosti musí byť mestská časť schopná vysvetliť nielen mladým, ale všetkým občanom, čo je v jej kompetenciách, a aj aké verejné priestory sú v jej správe. Taktiež je potrebné prístupne objasniť, aké kompetencie majú ďalšie územné celky, ako napr. mesto Bratislava, alebo vyšší územný celok, resp. župa, ako aj to, čo podlieha štátnej správe. Na druhej strane, hľadisko atraktívnosti, teda skutočnosti, že participatívny rozpočet je prostriedkom zmysluplnej sebarealizácie a rozšírenia občianskej spoločnosti, môžu posilniť jedine úspešné zrealizované príklady z praxe. Hlavne tie totiž môžu demonštrovať funkčnosť, spoľahlivosť a kvalitu tohto mechanizmu a tak prilákať ďalších záujemcov.

Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne - http://pr.banm.sk/liferay/mladez

 

 

 

 

 

 

 

 


Prehľad hlavných noviniek zo všetkých komunít: Prehľad hlavných noviniek zo všetkých komunít:

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská
Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Reportáž o komunitnom kompostovaní, podklady na stiahnutie a výzva. Do 20.8.2017 máte čas na oslovovanie susedov a záväzné info pre nás.
Zápisnica z verejného stretnutia Nobelova

Zápisnica z verejného stretnutia Nobelova

27.6.2017 sa v Knižnici vo Vernosti na Nobelovej 30 uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte Nobelova. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
First Previous Next Last