Preskoč na obsah

Vitajte na stránkach venujúcich sa téme Mládež v MČ Nové Mesto Ba.

Zdá sa, že dnešná mládež je skôr obeťou spoločnosti, než živlom, ktorý by spoločnosť pozitívne rozvíjal.
 
 No mladí ľudia majú čo ponúknuť! Disponujú svojou jedinečnou perspektívou a teda životnými skúsenosťami a potrebami úplne odlišnými od sveta starších a dospelých. Sú to mladí ľuďia, ktorí budú musieť žiť s náslekdami rozhodnutí, ktoré dnes bez ich účasti rozhodujú o charaktere priestoru, v ktorom budú musieť hľadať svoj osud.
 
 Mladí ľudia SR sú občania demokratickej spoločnosti, majú svoje práva a musia mať reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy.
 Akonáhle mláďež dostane reálnu možnosť veci zmeniť, mnohé aj zmení k lepšiemu.
 
  O participatívnom rozpočte možno zjednodušene povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, ako občan, predstaviteľ verejnosti (ktorý má vôľu sa zapojiť do komunity,) možnosť priamo a bez akýchkoľvek existujúcich byrokratických a korupčných prekážok, vstúpiť a zasiahnuť do politického života a verejného rozpočtového priestoru mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa napokon prioritne zrealizujú rozhodnú na verejnných zvažovaniach samotní vybraní aktívni članovia jendotlivých komunít.
     Zapojenie do takéhoto rozhodovacieho procesu môže byť pre mladého človeka veľmi cenná skúsenosť do budúceho života, poskytuje veľkú príležitosť, ale zväzuje aj zodpovednosťou.
 Veľkou výhodou tohto mechanizmu je, že otvára príležitosť realizovať aj netradičné veci, ktorých by sa oficiálne formálne orgány ťažko ujimali.
 

 

  Pozývame vás srdečne na niektoré z našich stretnutí, môžete sa zapojiť, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.  Žiadúce riešenia nastanú asi len ťažko, ak sa budeme spoliehať na pasívnu verejnosť a nebudeme aktívni ;) Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne.
 

V prípade, že sa chcete zapojiť do tejto témy, kontaktná osoba - Lukáš Bulko - pr.bulko@banm.sk

Posledné a pripravované udalosti PK Mládež:

- na tomto mieste budú zverejňované reporty a pozvánky z činnosti skupiny.

 

Na tomto mieste budeme zverejňovať zápisy z pravidlených stretnutí komunity.

Súhrn aktuálych tém komunity Mládež pre Participatívny rozpočet:

V rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2014/2015, rozpracováva participatívna komunita Mládež nasledovné projekty :

- obsah pripravujeme

Novinky zdola: Novinky zdola:

Späť

zápis z PK Mládež 21.11.2013

Autor/ka: Lukas Bulko

Zápis z prvého stretnutia pracovnej skupiny Mládež 21.11.2013.

21.11.2013

Prítomní: Lukáš Bulko (kancelária pre participáciu NM), Marta Halušková (novomešťanka), Dano Brossmann (Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky), Ľuboš Korenčík (novomešťan so zrakovým hendikepom),

Počas diskusie sa ujasňovali základne pojmy a pravidlá participatívneho rozpočtu [pravidlá vzniku komunít, harmonogram], hľadali možnosti jeho efektívnejšej propagácie a spomenuli aj prvé podnety na zadania či projekty.

NÁPADY:

Ľuboš:

Nápad na zadanie: úprava niektorých povrchov pre chodcov - Konkrétne Zastávka Stromová - nebezpečná ulica, keď tam ľudia vystúpia a chcú ísť smerom napr. na ministerstvo, nemôžu prejsť, je tam plná čiara. [návrh pre zadanie napíšeme do januára 2014.]

Nápady na projekty:

- 1. Infomačne tabule o zastávkach. Napr. Bardošova - kto to bol Bardoš? Gaštanova - prečo sa volá práve Gaštanová? Aká je jej história? a pod.    

- 2. Komunitné centrum. - zriadiť priestor pre stretávanie rôznych voľnočasových skupín.

Marta:

problém: Nebezpečné prostredie v okolí Legionárskej, Novej tržnice a Trnavského mýta. Striekačky a podobne.

Dano:

potreba podporovať subkultúry: skateboard, graffity, lokálne skupiny, ktoré sú, ale podporu nedostávajú a asi ani nevedia, že môžu.

Nápad na projekt: MČ vyhlási grantovú súťaž ohraničenú pre subkultúry a alternatívne športy, ktoré nebudú komerčné a zárobkovo činné.

Diskusia o Participatívnom rozpočte:

Od Danovho nápadu sa odvíjala aj ďalšia diskusia najmä o tom, ako sprístupniť participatívny mechanizmus ľudom a zapojiť viac ľudí:

Slová „Participatívny rozpočet" a „pravidelné stretnutia komunít" - vyvolávajú silne úradnícky, zdĺhavý, možno aj sektársky dojem.

                - mladí sa preto skôr zapoja do obyčajnej grantovej schémy, ako do PR.  a stále platí, že o PR takmer nik nevie.

Propagácia musí bežať inak:

                odporučenie: pri propagácii vynechať slová „participatívny rozpočet" a „Participatívne komunity", prítomné môžu zostať jedine v podobe loga.

            

                Navrhovaný slogan: Čo Nové? Mesto! (ak niekomu napadne iné, určite sa oň podeľte)

                Ďalšie odporúčania sú nasledovné:

                1. zamerať kampaň najmä na ľudí, ktorí majú o svojom projekte už teraz jasno a len hľadajú príležitosť, ako ho realizovať.

                2. vytvoriť čo najlepšie podmienky pre to, aby títo záujemcovia mohli prihlásiť svoj projekt čo najefektívnejšie a pri čo najmenšej strate času. - online zverejniť kompetencie MČ, vlastnícke vzťahy v MČ, nevyužívané verejné priestory a budovy MČ...

                3. Dať zrozumiteľne najavo, že PR oproti grantovým schémam umožňuje nielen vplyv na celú mestskú časť, ale zároveň to, že zapojení ľudia sami sa budú podieľať na kritériách, podľa ktorých sa budú prihlásené projekty posudzovať. + Oni sami napokon rozhodnú, ktoré projekty sa zrealizujú.

                4. Na web stránke zverejniť online formulár pre prihlasovanie projektov / projektových návrhov a následne zverejňovať tieto návrhy tak, aby sa dali lajkovať/zdielať/šíriť na sociálnych sieťach.

                5. stretnutia komunity sa budú organizovať najmä pre ľudí, ktorí prihlásia projektové zámery (anotácie projektov) / projekty. Účasť týchto ľudí na stretnutiach bude povinná a začne sa v januári. - Na týchto stretnutiach si autori budú vzájomne pripomienkovať svoje projekty, prípadne hľadať možnosti spolupráce a budú diskutovať o prioritách a formulovať spoločné kritéria posudzovania projektov, ktoré sú z hľadiska ich tematickej komunity podľa nich dôležité. Taktiež zvolia 2 delegátov, ktorí budú reprezentovať projekty tematickej komunity na záverečnom Verejnom zvažovaní.

                6. Novembrové a decembrové stretnutia komunít organizovať hlavne pre konzultačné účely pre ďalších potenciálnych záujemcov.

                7. Podmienkou postupu projektového návrhu do konečného februárového verejného zvažovania (deliberatívne fórum = váhovanie:  80%- dohoda zúčastnených autorov projektov, 20%-hlasovanie verejnosti) bude účasť na stretnutiach/diskusiách participatívnej komunity a na 1 spoločnej verejnej prezentácii výstupov z všetkých komunít - tzv. Verejnom fóre. Akcie budú verejné, otvorené pre každého, transparentné, demokratické a ich účastníci sú ľudia ako jednotlivci, nie ako záujmové skupiny.

Odproručenia pre formu stretávania participatívnych Komunít:

-          v prípade malej účasti v momentálnom delení komunít, odporučenie zlúčiť niektoé komunity, aby boli z hľadiska účasti početnejšie a efektívnejšie.

-          odporučenie organizovať stretnutia 3 komunít súčasne. Pričom by program mohol mat 3 časti: 1. spoločná krátka prednáška odborníka z úradu (napr. o nevyužívaných verejných priestoroch v správe MČ NM) 2. oddelené paralelné diskusie v jednotlivých tematických skupinkách, 3. spoločné oboznámenie sa o záveroch z jednotlivých diskusií a spoločná diskusia.

Úlohy do budúceho stretnutia:

- Zverejniť Mapu s vlastníckymi vzťahmi v MČ, nevyužívané verejné priestory a budovy. [Lukáš]

- prispôsobiť stránku http://pr.banm.sk/liferay/projekty [Lukáš]

- uvažovať o efektívnej propagácii, propagačných materiáloch a kampani (plagáty, letáky, rozhlasy na zastávkach bannery na električky.) [všetci]

rozdistribuovať informáciu osobným odporučením medzi známych [všetci]


Prehľad hlavných noviniek zo všetkých komunít: Prehľad hlavných noviniek zo všetkých komunít:

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská
Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Reportáž o komunitnom kompostovaní, podklady na stiahnutie a výzva. Do 20.8.2017 máte čas na oslovovanie susedov a záväzné info pre nás.
Zápisnica z verejného stretnutia Nobelova

Zápisnica z verejného stretnutia Nobelova

27.6.2017 sa v Knižnici vo Vernosti na Nobelovej 30 uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte Nobelova. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
First Previous Next Last