Preskoč na obsah

Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Autor/ka: OpenData
Spustili sme aplikáciu pre mapovanie a sledovanie chodníkových opráv. Pridajte do mapy podnet na rekonštrukciu, opravu, debarierizáciu alebo zriadenie chodníka! http://pr.banm.sk/liferay/oprava-chodnikov-2016

Stránka aplikácie: http://pr.banm.sk/liferay/oprava-chodnikov-2016

Náhľad na stránku aplikácie:

Priemerne (0 Hlasy)


video Oprava chodníkov

Prezentacia chodniky

Oprava chodníkov

Autor/ka: KpP

Aj keď mestská časť vynakladá financie na opravu chodníkov, táto suma nepostačuje na ich priebežnú opravu, takže žiadostí o rekonštrukciu na rôznych miestach Nového Mesta je veľa. Momentálne sa ukončuje vizualizácia databázy podnetov od občanov a poriadkových inšpektorov v podobe interaktívnej mapy. Navýšenie financií prostredníctvom participatívneho rozpočtu by umožnilo opravy vo väčšom rozsahu.

Opravy sa budú realizovať dvoma spôsobmi:

  1. kompletné rekonštrukcie ulíc, ktoré by sa realizovali externým dodávateľom vybraným prostredníctvom verejného obstarávania; Rekonštrukcia by nezahŕňala len povrch chodníka, ale v prípade potreby aj revitalizáciu priľahlej zelene.
  2. opravy nebezpečných úsekov a dier menších rozmerov, ktoré by realizoval novomestský Ekopodnik na základe podnetov z databázy; 
Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Cyklostratégia - dotazník

Cyklostratégia - dotazník

Chcete ovplyvniť stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave - Novom Meste? Vyplňte nám dotazník a napíšte nám vaše pripomienky do 15. 10. 2017. Za všetkých cyklonadšencov ďakujeme.
Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Komunitné kompostovanie - hľadanie komunít

Reportáž o komunitnom kompostovaní, podklady na stiahnutie a výzva. Do 20.8.2017 máte čas na oslovovanie susedov a záväzné info pre nás.
Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Vážení Novomešťania, pozývame vás na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste - v utorok 15. augusta 2017 o 17.30 h v Komunitnom centre na Ovručskej ulici č. 5.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice.
First Previous Next Last