Preskoč na obsah

Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Autor/ka: OpenData
Spustili sme aplikáciu pre mapovanie a sledovanie chodníkových opráv. Pridajte do mapy podnet na rekonštrukciu, opravu, debarierizáciu alebo zriadenie chodníka! http://pr.banm.sk/liferay/oprava-chodnikov-2016

Stránka aplikácie: http://pr.banm.sk/liferay/oprava-chodnikov-2016

Náhľad na stránku aplikácie:

Priemerne (0 Hlasy)


video Oprava chodníkov

Prezentacia chodniky

Oprava chodníkov

Autor/ka: KpP

Aj keď mestská časť vynakladá financie na opravu chodníkov, táto suma nepostačuje na ich priebežnú opravu, takže žiadostí o rekonštrukciu na rôznych miestach Nového Mesta je veľa. Momentálne sa ukončuje vizualizácia databázy podnetov od občanov a poriadkových inšpektorov v podobe interaktívnej mapy. Navýšenie financií prostredníctvom participatívneho rozpočtu by umožnilo opravy vo väčšom rozsahu.

Opravy sa budú realizovať dvoma spôsobmi:

  1. kompletné rekonštrukcie ulíc, ktoré by sa realizovali externým dodávateľom vybraným prostredníctvom verejného obstarávania; Rekonštrukcia by nezahŕňala len povrch chodníka, ale v prípade potreby aj revitalizáciu priľahlej zelene.
  2. opravy nebezpečných úsekov a dier menších rozmerov, ktoré by realizoval novomestský Ekopodnik na základe podnetov z databázy; 
Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

28.9.2016 sa o 17:30 na ZŠ Česká zišli obyvatelia a pracovníci MiÚ, aby prediskutovali budúcu revitalizáciu stromoradí a komunikácií na ich ulici. 
Pozvánka na úvodné stretnutie Zelené Mesto

Pozvánka na úvodné stretnutie Zelené Mesto

Viete ako, alebo chcete zlepšiť starostlivosť o zeleň a životné prostredie
v Novom Meste? Príďte to povedať:
-> vo štvrtok 4.8.2016 o 17:30 hod. na Junácku 1.
Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Spustili sme aplikáciu pre mapovanie a sledovanie chodníkových opráv. Pridajte do mapy podnet na rekonštrukciu, opravu, debarierizáciu alebo zriadenie chodníka! http://pr.banm.sk/liferay/oprava-chodnikov-2016
AKo sa budú realizovať zadania 2016?

AKo sa budú realizovať zadania 2016?

Informácia o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto.
Plánovaná revitalizácia uličných stromových alejí

Plánovaná revitalizácia uličných stromových alejí

Uličné aleje lemujú naše chodníky a cesty v mestskej časti, podaktoré už viac ako 50 rokov. Ide o stromy druhov brestovec ( Celtis ), agáty ( Robinia ), lipy ( Tilia ), javory ( Acer ) ale majoritne druhu sofora ( Sophora ). Treba si uvedomiť, že 35 až 50 rokov dozadu neboli na trhu dreviny šľachtené špeciálne pre mestské prostredia.