Preskoč na obsah

Oprava chodníkov

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Aj keď mestská časť vynakladá financie na opravu chodníkov, táto suma nepostačuje na ich priebežnú opravu, takže žiadostí o rekonštrukciu na rôznych miestach Nového Mesta je veľa. Navýšenie financií by umožnilo opravy vo väčšom rozsahu.

Problém:

Problémy chodcov v Novom Meste sa najčastejšie týkajú nasledujúcich oblastí:

- Na viacerých miestach Nového Mesta chodníky pri cestách úplne chýbajú a obyvatelia žiadajú ich dobudovanie.

- Na niektorých miestach sú chodníky a schodiská poškodené, alebo rozpadnuté.

- Chodci nemôžu využívať chodníky, pretože autá nemajú kde parkovať, alebo nerešpektujú 1,5m voľnú šírku, ktorú majú chodcom ponechať Podľa § 52 ods. 2 Zákona č. 8/2009 Z. z.

- Na viacerých miestach je neprehľadná dopravná situácia a autá chodia príliš rýchlo, alebo husto. Preto sa množia žiadosti pre maľovanie prechodov pre chodcov, prípadne inštalovanie spomaľovačov cestnej premávky.

 

Nie všetky podnety tohto typu môže riešiť mestská časť, pretože v kompetenciách MČ sú len:

- chodníky ktoré nie sú na súkromných pozemkoch, alebo ktoré sú pri cestách 3. a 4.triedy.

- viaceré cesty a chodníky nie sú registrované v sieti miestnych komunikácií, a tak sú bez údržby či potrebných kapacít.

- ide o problémy, ktoré by riešila jedine zmena zákona.

 

V Prílohe č.1 je prehľad čiastkových chodníkových podnetov, ktoré Kancelária pre participáciu obdržala a je pri nich zverejnené aj stanovisko ohľadom možnosti zasiahnuť z pozície MČ.

Riešenie:

- S pomedzi návrhov, ktoré Kancelária pre participáciu obdržala a obdrží v nasledujúcich mesiacoch sa v spolupráci s Investičným oddelením a kanceláriou pre Cestné hospodárstvo zrealizujú podnety v kompetenciách MČ a pokúsime sa urýchliť riešenie dlhodobo neriešených problémov mimo kompetencie MČ.

- na stránkach http://pr.banm.sk/liferay/doprava vznikne priestor pre informovanie o stave riešenia podnetov, možnosť pridávať podnety ďalšie a pre verejnú diskusiu o ich riešení.

- na realizáciu investičných a údržbových intervencií pre chodcov v Novom Meste sa využije 50 000€.

Rozpočet:

V rámci návrhu rozpočtu pre rok 2015 bude zastupiteľstvo schvaľovať aj kapitolu Cestná doprava-výstavba a opravy miest.komunikácií. Navrhovaná suma je 366 707€.

http://www.banm.sk/data/files/8265_mat06-navrh-rozpoctu-mc-b-nm-na-r-2015-2017.pdf

Podnety, ktoré prejdú procesom participácie budú mať vyčlenených 50 000€ na realizáciu investičných a údržbových intervencií pre chodcov v Novom Meste.

Prílohy:

Príloha č.1: Podnety v prospech chodcov a stanoviská

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Zelenú cyklistike!

Zelenú cyklistike!

Obrovský záujem Novomešťanov o zlepšenie podmienok pre cyklistov ukázal nielen počet projektov, zapojených do hlasovania o príspevok z participatívneho rozpočtu mestskej časti, ale aj hojná účasť predstaviteľov občianskych združení a obyvateľov na stretnutí 24. marca na miestnom úrade na Junáckej ulici.

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Milí Novomešťania, v utorok 24.3.2015 bude o 18:30 na miestnom úrade BANM Junácka 1 prvé verejné stretnutie Cyklokomunity - pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať rozvojom cyklodopravy v mestskej časti Nové Mesto.
A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

Zrejme nikto z tých, ktorí sa o participatívny rozpočet pre rok 2015 zaujímali, takú vysokú účasť neočakával. Ani nikto z tých, ktorí sa priamo podieľali na jeho príprave. Rozhodovanie o tom ako naložiť s časťou našich daní napriek problémom pri organizovaní záveru celého procesu jasne ukázalo, že mnohým Novomešťanom na ich mestskej časti záleží. A že ich nie je málo.
Priority obyvateľov BANM

Priority obyvateľov BANM

Aké témy považuju Novomešťania za prioritné? V uplynulom roku sme v Kancelárii pre participáciu verejnosti zaznamenali takmer 400 podnetov. Zhrnuli sme ich do všeobecných oblastí a interpretovali výsledky.
Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Vážení Novomešťania,
takto vyzerajú konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015 pre Občianske PROJEKTY a vysokorozpočtové ZADANIA! Na projekty mestská časť vyčlenenila 40 000€, na Zadania 200 000€.