Preskoč na obsah

Participatívna komunita ŠARAPI

(obvod: Šancova, Račianska, Pionierska, vrátane FIliálky)

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

Výstupy z verejného stretnutia Americká Račianska

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Stretnutie sa uskutočnilo priamo vo vnútrobloku 11.6.2015

Závery zo stretnutia a ďalšie kroky:

1. Odstránenie dlažobného povrchu a zatrávnenie:
    - Ekopodnik má možnosti zapožičania nástrojov (pracovné náradie, rukavice, krompáče), pristavenie kontajnerov, výpomoci ťažšou technikou pri odstraňovaní dlažby a poskytnutie zeminy/ornice a osiva.
    - Finančné nároky akcie, predpokladáme, že budú oveĺa nižšie ako získaných 5 000€, takže bude možné realizovať ďalšie intervencie.

Informácia o finančných nákladoch: Ing. Molnár, Ekopodnik:

Kontajner 5 m3 max 7 ton na stavebný odpad (čistý betón, štrk) 1 ks  190€. - hlina sa splaníruje
Práce UNC nakladač (zrovnanie povrchu) 29€/1hodina.
Práce UNC zbíjacie kladivo 35€/1hodina
Prevoz UNC stroja 30€.
Zapožičanie ručného náradia voči podpisu grátis.

Ceny sú s DPH.
Všetky iné detaily vieme riešiť aj za chodu.

    2. Pred samotnou brigádou sa zistí, či má múrik nosnú funkciu, prípadne čo sa nachádza pod spevnenou plochou.

    3. Organizácia brigády v spolupráci s miestnymi obyvateľmi a Ekopodnikom. cca 120 m2. Odvoz sute.
    - Termín brigády v júli 2015. Presný termín po dohode s miestnymi obyvateľmi.

    4. Presunutie 3 lavičiek pod vzniknutú terénnu vlnu.

    5. Dovoz cca 10-15cm ornice, valcovanie predmetneje plochy, spevnenie terénnej modelácie kokosovou rohožou, výsadba trávnika, potreba zabezpečiť následnú strostlivosť.

6. Problém s bezdomovcami: obyvatelia prestali aktívne využívať územie, pretože im ho zabrali bezdmovci.
"My musíme sledovať svoje záujmy nie bezdomovcov."
"Presunutie lavičiek nie je v našom záujme.."
V závere stretnutia sa prítomní zhodli, že lepšie by bolo oživiť, revitalizovať vnútroblok dobrými intervenciami a asi aj oplotiť (napr. nízky, vizuálne oddelujúci plot).
Možnosť vytvoriť priestor pre všetky vekové kategorie, prípadne aj so zónou pre psíčkarov.

7. Úloha: vyčísliť cenu oplotenia vnútrobloku.

8. Rozfázovať predmetný vnútroblok na etapy realizácie vzhľadom na finančné prostriedky.

9. Financie na revitalizáciu:
    1. 5 000€ aktuálne z projketu participácia Škultétyho z vyvolanej investície od investora Rezidencia pri Mýte.
    2. MÚ, Eurofondy
    3. Možnosť podať projekt v rámci PR 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovská stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/americka-racianska

Priemerne (0 Hlasy)


Výsledky dotazníka Americká Račianska

V príloženom odkaze sú podrobné závery z dotazníkového prieskumu, ktorý obyvatelia vnútrobloku mohli vyplniť v máji 2015.

Závery boli prezentované aj na verejnom stretnutí 11.6. 2015.

Priemerne (0 Hlasy)


Pozvánka na plánovanie vnútrobloku Americká Račianska

Autor/ka: Kancelária pre participáciu
Verejné stretnutie sa uskutoční 11.6.2015 o 17,30 priamo v lokalite. Stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/park-americka-racianska
Priemerne (0 Hlasy)


hlasovanie americka raciasnka

Priemerne (0 Hlasy)


Úprava a obnova malého parku Americká - Račianska

Intervencia

Názov

Úprava a obnova malého parku Americká - Račianska

Anotácia (krátky opis intervencie)

Cieľom je zvýšiť návštevnosť, bezpečnosť a čistotu parčíka medzi Americkou a Račianskou drobnými revitalizačnými úpravami lavičiek, dlažby, oporného múrika, chodníka a detskými prvkami.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Lavičky sú vynovené, ale umiestnené nevhodne na rozbitej starej dlažbe a využívajú ich najmä bezdomovci. Park je málo navštevovaný aj kvôli bezdomovcom, je zanedbaný a chýbajú mu oživujúce prvky.

Oporný múrik v parku je životu nebezpečný, rozpadáva sa a vypadávajú z neho ozdobné prvky.

Chodník medzi Americkou a Račianskou zaniká, je zenesený hlinou.

Riešenie

Jedná sa o:

1. premiestnenie 3 lavičiek spod okien obyvateľov do nižšej časti parku kvôli bezdomovcom.

2. Vybratie rozbitej starej dlažby pri súčasných lavičkách a zatrávnenie daného objektu.

3. Osadenie detského prvku na oživenie návštevnosti územia.

4. Revitalizácia životu nebezpečného kamenného oporného múru / prípadne jeho odstránenie.

5. Obnova spojného chodníka medzi Americkou a Račianskou – napr. vysypaný drobný makadam.

6. Vymaľovanie starej konštrukcie na prášenie kobercov (možná susedská brigáda)

 

Rozpočet

5 000 euro bez DPH

Predkladateľka

Natália Gyarmatiová

 

Priemerne (0 Hlasy)


PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo Škultétyho: Novinky zo Škultétyho:

Od mestských k našim verejným priestorom

Od mestských k našim verejným priestorom

V našej mestskej časti sa už stalo tradíciou, že miestni ľudia sa schádzajú, aby upratali alebo drobnými úpravami vylepšili verejný priestor v ich okolí. Brigády v parkoch, v školách či na na ihriskách sa tak postupne stávajú samozrejmosťou. Žiadnou novinkou už nie je ani to, že samospráva pozýva ľudí k tomu, aby sa zapojili do vytvárania návrhov zmien verejných priestorov aj tam, kde majú tieto zmeny masívnu podobu.
Pozvánka na plánovanie vnútrobloku Americká Račianska

Pozvánka na plánovanie vnútrobloku Americká Račianska

Verejné stretnutie sa uskutoční 11.6.2015 o 17,30 priamo v lokalite. Stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/park-americka-racianska
Realizácia: Zelená terasa v knižnici na Pionierskej 12

Realizácia: Zelená terasa v knižnici na Pionierskej 12

Milí občania,
projekt Zelenej terasy v knižnici na Pionierskej prichádza do svojej realizačnej fázy. Momentálne prebieha verejné obstarávanie dlažby a krytiny terasy, ďalšia časť prác sa bude realizovať dobrovoľnícky.

Vinohradnícka a záhradná brigáda V. (alebo už VI.?)

Vinohradnícka a záhradná brigáda V. (alebo už VI.?)

Drahí susedia, nadchádza opäť príležitosť spoločne sa stretnúť a znovu si trochu zamakať/oddýchnuť/spoznať sa na ďalšej brigáde na vinici. Pozývame vás piatok 8.mája od 10:00.
Brigáda č.4 - sadenie viniča + stavanie boxov

Brigáda č.4 - sadenie viniča + stavanie boxov

Pozývame všetkých na sobotňajšiu brigádu. Je už štvrtá v poradí, no zatiaľ tá najradostnejšia. Ideme sadiť vinič! Každá šikovná ruka je potrebná, určite prídite.