Preskoč na obsah

Zápis zo stretnutia Rozvodná - Vlárska 2.7.2015

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Na stretnutí sa odprezentovali výsledky dotazníkového prieskumu a diskutovali ďalšie návrhy a nápady.

Zápisnica Verejného stretnutia

1. Hlavné body zo stretnutia:

- bezpečnosť a údržba schodiska cez zimu

- údržba parčíka po jeho zrevitalizovaní - celkovo

- prevedenie schodiska/ cesty, ktorá vedie daným územím - betón, kameň

/dohoda na stretnutí s architektom v ďalšej faze participatívneho plánovania/

- definitívne NIE pre Venčisko psov na území parčíka

- odpadkové koše/ sáčky na psie exkrementy kvôli prechodu cez predmetné

územie

- bezpečné "oplotenie priestranstva" zo spodnej časti živým plotom vzhľadom

na strmosť svahu

- lavičky - áno, ale nie dlhé kvôli potenciálnemu problému s prespavaním

bezdomovcov

- prípadne lavičky rozdeliť na kratšie časti, rozdeľvače

- osvetlenie - zatiaľ nie je potrebné

- ľahký prechod s kočíkom a na vozíčku – bezbariérový prístup do územia

 

2. Nápady a návrhy pre parčík zo stretnutia:

ŠACH - šachové pole  (otázka je kde sa budu skladovat figúrky).

Veľké  nadšenie z FITNESS PRVKOV, ktoré by mohli byť súčasťou parčíka.

Výsadba a strarostlivosť o "vlastné" stormy bezprostrednými susedmi – obyvateľmi blízkeho okolia parčíka

Zábradlie na pridržanie sa pri chôdzi/ bezpečnosť.

 

3. Návrhy na výsadbu zelene:

- kvitnúce stromy, živý plot

 

4. Oboznámiť zúčastnených (emialom) s dendrologickým posudkom.

 

5. Po skončení stretnutia sme sa boli pozrieť na hornú časť a je to dosť nebezpečné s prístupom resp. s pádom, a bolo by dobré potiahnuť zábradlie a chodník až tam – vid. prilozene fotky, treba nato myslieť pri projekte.

Stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/park-vlarska-rozvodna

Pozvánka na plánovanie parčíka

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Zapojte sa do plánovania chystaného parčíka Rozvodná Vlárska 2.7.2015 o 17,30.

Milí obyvatelia pozývame Vás na verejné stretnutie Rozvodná-Vlárska, na ktorom Vám predstavíme výsledky dotazníkového prieskumu. Tešíme sa na stretnutie s Vami, ktoré sa uskutoční 2.7. 2015 o 17:30 hodine na predmetnom území.

Odprezentujeme vám výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý v tomto mikro území vyplnilo až 144 obyvateľov a prediskutujeme vaše názory, predstavy a podnety.
Správu o výsledkoch si môžete preštudovať a stiahnuť už teraz tu:
http://pr.banm.sk/…/Z…/f5162fdb-3fc4-4e08-bc5b-448840dbb5dc…

Tešíme sa na vás.

 

Stránka plánovania územia: http://pr.banm.sk/liferay/park-vlarska-rozvodna

Obyvatelia Kramárov majú zájem vytvoriť na ploche v ich okolí park. Medzi ulicami Vlárska a Rozvodná tak môže vzniknúť miesto, ktoré bude slúžiť svojim obyvateľom.

V najbližších týždňoch  prebehne proces plánovania s verejnosťou, na ktorom máte možnosť sa zúčastniť a vyjadriť sa k budúcej podobe priestoru. Miestny úrad mestskej časti BANM pripraví stretnutia s verejnosťou, ktorá má záujem priestor revitalizovať. Rovnako môžete priestor zveľadiť počas víkendovej brigády. Ak sa stretnutí a aktivít nemôžete zúčastniť, no chceli by ste sa vyjadriť k priestoru, prosím vyplňte dotazník. Vyplniť ho môžete aj fyzicky od 15.5. do 31.5.2015 v materskej škole Na Revíne 14 v čase prevádzkových hodín a taktiež aj v knižnici na Stromovej 18.

Územie parčíka je ohraničené zo severnej strany vozovkou  Vlárska smerujúcou na most, z južnej strany  spevnený breh a ulica  Rozvodná, zo západnej časti obytný dom Vlárska 48/A (zelený bod v mape) a z východnej časti vybetónované parkovisko pred obytným domom Black&White (čierny bod).

Dotazník k budúcemu parku Vlárska - Rozvodná

Autor/ka: Kancelária pre participáciu
Obyvatelia Kramárov majú zájem vytvoriť na ploche v ich okolí park. Medzi ulicami Vlárska a Rozvodná tak môže vzniknúť miesto, ktoré bude slúžiť svojim obyvateľom. Vyplnte dotazník a zapojte sa do plánovania revitalizácie verejného priestoru.

Navigácia Navigácia

Novinky z Plánovania a Kramárov: Novinky z Plánovania a Kramárov:

Zápisnica z verejného stretnutia Kramáre

Zápisnica z verejného stretnutia Kramáre

20.6.2017 sa v novom RC Kramárik uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte Kramáre. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Ako by mohla vyzerať Kuchajda v nasledujúcich rokoch? Stiahnite si výsledky kvalitatívneho a kvntitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa stane podkladom medzinárodnej architektonickej súťaže v roku 2017.

 

Nové Ľudové námestie

Nové Ľudové námestie

Koncom roka 2016 sme na Ľudovom námestí odprezentovali poslednú verziu projektu rekonštrukcie. Celkovo štvrtú a zahrnuli sme do nej všetky pripomienky, pričom revitalizácia je pomerne konzervatívna. Bude nadväzovať na pôvodný park zo 40. rokov.
Revitalizácia Kuchajdy - dotazník

Revitalizácia Kuchajdy - dotazník

Kuchajda môže byť priestor, ktorý formujú ľudia a ktorý formuje ľudí. Prosíme, vyplňte dotazník, pomôžete skvalitniť verejný priestor uprostred mesta. Zber končí 19.2.2017.