Preskoč na obsah

Zápis zo stretnutia Rozvodná - Vlárska 2.7.2015

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Na stretnutí sa odprezentovali výsledky dotazníkového prieskumu a diskutovali ďalšie návrhy a nápady.

Zápisnica Verejného stretnutia

1. Hlavné body zo stretnutia:

- bezpečnosť a údržba schodiska cez zimu

- údržba parčíka po jeho zrevitalizovaní - celkovo

- prevedenie schodiska/ cesty, ktorá vedie daným územím - betón, kameň

/dohoda na stretnutí s architektom v ďalšej faze participatívneho plánovania/

- definitívne NIE pre Venčisko psov na území parčíka

- odpadkové koše/ sáčky na psie exkrementy kvôli prechodu cez predmetné

územie

- bezpečné "oplotenie priestranstva" zo spodnej časti živým plotom vzhľadom

na strmosť svahu

- lavičky - áno, ale nie dlhé kvôli potenciálnemu problému s prespavaním

bezdomovcov

- prípadne lavičky rozdeliť na kratšie časti, rozdeľvače

- osvetlenie - zatiaľ nie je potrebné

- ľahký prechod s kočíkom a na vozíčku – bezbariérový prístup do územia

 

2. Nápady a návrhy pre parčík zo stretnutia:

ŠACH - šachové pole  (otázka je kde sa budu skladovat figúrky).

Veľké  nadšenie z FITNESS PRVKOV, ktoré by mohli byť súčasťou parčíka.

Výsadba a strarostlivosť o "vlastné" stormy bezprostrednými susedmi – obyvateľmi blízkeho okolia parčíka

Zábradlie na pridržanie sa pri chôdzi/ bezpečnosť.

 

3. Návrhy na výsadbu zelene:

- kvitnúce stromy, živý plot

 

4. Oboznámiť zúčastnených (emialom) s dendrologickým posudkom.

 

5. Po skončení stretnutia sme sa boli pozrieť na hornú časť a je to dosť nebezpečné s prístupom resp. s pádom, a bolo by dobré potiahnuť zábradlie a chodník až tam – vid. prilozene fotky, treba nato myslieť pri projekte.

Stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/park-vlarska-rozvodna

Pozvánka na plánovanie parčíka

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Zapojte sa do plánovania chystaného parčíka Rozvodná Vlárska 2.7.2015 o 17,30.

Milí obyvatelia pozývame Vás na verejné stretnutie Rozvodná-Vlárska, na ktorom Vám predstavíme výsledky dotazníkového prieskumu. Tešíme sa na stretnutie s Vami, ktoré sa uskutoční 2.7. 2015 o 17:30 hodine na predmetnom území.

Odprezentujeme vám výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý v tomto mikro území vyplnilo až 144 obyvateľov a prediskutujeme vaše názory, predstavy a podnety.
Správu o výsledkoch si môžete preštudovať a stiahnuť už teraz tu:
http://pr.banm.sk/…/Z…/f5162fdb-3fc4-4e08-bc5b-448840dbb5dc…

Tešíme sa na vás.

 

Stránka plánovania územia: http://pr.banm.sk/liferay/park-vlarska-rozvodna

Obyvatelia Kramárov majú zájem vytvoriť na ploche v ich okolí park. Medzi ulicami Vlárska a Rozvodná tak môže vzniknúť miesto, ktoré bude slúžiť svojim obyvateľom.

V najbližších týždňoch  prebehne proces plánovania s verejnosťou, na ktorom máte možnosť sa zúčastniť a vyjadriť sa k budúcej podobe priestoru. Miestny úrad mestskej časti BANM pripraví stretnutia s verejnosťou, ktorá má záujem priestor revitalizovať. Rovnako môžete priestor zveľadiť počas víkendovej brigády. Ak sa stretnutí a aktivít nemôžete zúčastniť, no chceli by ste sa vyjadriť k priestoru, prosím vyplňte dotazník. Vyplniť ho môžete aj fyzicky od 15.5. do 31.5.2015 v materskej škole Na Revíne 14 v čase prevádzkových hodín a taktiež aj v knižnici na Stromovej 18.

Územie parčíka je ohraničené zo severnej strany vozovkou  Vlárska smerujúcou na most, z južnej strany  spevnený breh a ulica  Rozvodná, zo západnej časti obytný dom Vlárska 48/A (zelený bod v mape) a z východnej časti vybetónované parkovisko pred obytným domom Black&White (čierny bod).

Dotazník k budúcemu parku Vlárska - Rozvodná

Autor/ka: Kancelária pre participáciu
Obyvatelia Kramárov majú zájem vytvoriť na ploche v ich okolí park. Medzi ulicami Vlárska a Rozvodná tak môže vzniknúť miesto, ktoré bude slúžiť svojim obyvateľom. Vyplnte dotazník a zapojte sa do plánovania revitalizácie verejného priestoru.

Navigácia Navigácia

Novinky z Plánovania a Kramárov: Novinky z Plánovania a Kramárov:

Výstupy zo stretutia k ihrisku na Ladzianského 24.6.2015

Výstupy zo stretutia k ihrisku na Ladzianského 24.6.2015

Obsahom stretnutia bola prezentácia a pripomienkovanie zadania pre opravu ihriska a prezentácia študentských návrhov širšieho kontextu ihriska a okolia.
Pozvánka na plánovanie parčíka

Pozvánka na plánovanie parčíka

Zapojte sa do plánovania chystaného parčíka Rozvodná Vlárska 2.7.2015 o 17,30.
Výstupy z verejného stretnutia Americká Račianska

Výstupy z verejného stretnutia Americká Račianska

Stretnutie sa uskutočnilo priamo vo vnútrobloku 11.6.2015
Pozvánka na plánovanie Ladzianskeho

Pozvánka na plánovanie Ladzianskeho

Milí priaznivci opravy športového ihriska na Ladzianskeho ulici. Pozývame Vás na stretnutie v stredu 24.6.2015 o 18.30 do RC Kramárik na Uhrovej 18.

Od mestských k našim verejným priestorom

Od mestských k našim verejným priestorom

V našej mestskej časti sa už stalo tradíciou, že miestni ľudia sa schádzajú, aby upratali alebo drobnými úpravami vylepšili verejný priestor v ich okolí. Brigády v parkoch, v školách či na na ihriskách sa tak postupne stávajú samozrejmosťou. Žiadnou novinkou už nie je ani to, že samospráva pozýva ľudí k tomu, aby sa zapojili do vytvárania návrhov zmien verejných priestorov aj tam, kde majú tieto zmeny masívnu podobu.