Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Autor/ka: KpP
Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov. Čítať ďalej...

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Autor/ka: Miroslav Švec

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Čítať ďalej...

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Autor/ka: KpP

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Čítať ďalej...

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Reportáž z verejného zvažovania

Autor/ka: KpP

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

Čítať ďalej...

Hlasovanie participatívny rozpočet 2019

Autor/ka: KpP
Čítať ďalej...

Projekty participatívneho rozpočtu 2019

Autor/ka: KpP

1. Adventný víkend, Beata Kafková, 2650 €

Projekt sa zameriava na organizáciu Malého vianočného trhu pod holým nebom a vytvorenie priestoru pre priateľské predvianočné stretnutie obyvateľov mestskej časti Kramáre. Súčasťou trhu bude aj rozsvietenie vianočného stromčeka, kultúrny program a hudobné vystúpenia. Organizátorky oslovia miestnu školu, Klub dôchodcov a iné organizácie pôsobiace na Kramároch, aby sa prehĺbili vzťahy medzi rôznymi generáciami miestnych obyvateľov, ich záujem jeden o druhého a zároveň oživil priestor, v ktorom žijú.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

2. Detské ihrisko pre deti ZŠ a komunitu školy na Riazanskej ulici, Ján Papuga, 5000 €

V areáli základnej školy na Riazanskej ulici nie sú žiadne hracie prvky. Pomerne veľký priestor stráca na hodnote, pretože deťom neposkytuje príležitosť vyskúšať si a rozvíjať pohybové schopnosti na preliezkach. Žiaci a žiačky dvor navštevujú v čase veľkých prestávok, či školského klubu, v popoludňajších hodinách je otvorený aj pre verejnosť. Cieľ projektu je prostý: Osadením aspoň dvoch ihriskových prvkov aktivizovať komunitu školy k spolupráci pri zveľaďovaní areálu. Keď bude dvor zaujimavejší aj pre deti z okolia, zvýši sa záujem aj o školu samotnú. 

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

3. Divadlo inak – Soboty pre deti v EDUdrama, Barbora Jurinová, 2060 €

Bábkové aj hrané, poučné aj hravé. To je heslo sobotných predstavení pre deti a rodičov s tvorivou dielňou v dramacentre EDUdrama. Cieľom projektu je príprava a realizácia interaktívnych divadelných predstavení pre rodiny s deťmi, ktoré stierajú hranice medzi javiskom a hľadiskom, rozvíjajú komunikačné a individuálne zručnosti pomocou rolových hier a vytvárajú priestor pre spoločne strávený čas všetkých členov rodiny v neformálnom prostredí.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

4. Dobové fotografie s príbehom, Anna Iváková, 5000 €

Zámerom projektu je zachytiť miznúce spomienky a uchovať ich pre budúce generácie formou príbehov viažucich sa k starým fotografiám pamätníkov bývajúcich, alebo prisťahovaných do Nového Mesta. Zozbierané fotografie budú zhodnotené odbornou porotou a následne vydané knižnou formou ako Almanach histórie obyvateľov Nového Mesta. Súčasťou projektu bude aj vernisáž vybraných fotografií a príbehov.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

5. Kino Kramer, Darina Timková, 4200 €  

Cieľom projektu je prispieť k pravidelnému stretávaniu obyvateľov MČ Kramáre formou organizácie rôznych filmových projekcií. Obyvateľky a obyvatelia Kramárov budú môcť navštíviť premietania, ktoré sa budú v letných mesiacoch opakovať každé dva týždne na ihrisku Jahodová a v zimných raz mesačne v sále DK Kramáre. Obyvatelia Kramárov tak nemusia odchádzať do centra mesta, pobavia sa v mieste kde bývajú a spoznajú svojich susedov.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF

6. Kvety zbližujú susedov, Milena Partelová, 3500 €

Cieľom projektu je revitalizovať predzáhradku bytového domu na ulici Čsl. parašutistov 1. Obnova priestoru prispeje nielen k skrášleniu okolia domu, ale aj k vzájomnému spoznávaniu jeho obyvateľov pri spoločných aktivitách. Obyvateľky a obyvatelia sa zapoja do prípravy projektu obnovy priestoru a budú spolupracovať pri úprave a následnej starostlivosti o predzáhradku. Nakoľko úprava priestoru vyžaduje aj náročnejšie a odborné práce, počas projektu bude využitá pomoc tímu profesionálnych záhradníkov z relácie Nová záhrada. Pomôžu nie- len pri obnove priestoru, ale aj pri výbere rastlín tak, aby bola predzáhradka nenáročná na údržbu a robila obyvateľom domu aj okoloidúcim radosť po celý rok.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

7. Náučný chodník novomestské vinohradníctvo – Rösslerov lom a ochrana bratislavskej prírody, Dalibor Jurášek, 3750 €

Cieľom projektu je vytvorenie náučného chodníka od Figara až k Rösslerovmu lomu. Bude informovať o vinohradníctve v Novom Meste, histórii a prírode po trase chodníka a v Rösslerovom lome. Súčasťou projektu bude aj reprezentatívny prieskum názorov Bratislavčanov a Bratislavčaniek na zvýšenie ochrany prírody v mestskom lesoparku, ktorý prispeje k rozvíjaniu diskusie o spôsoboch ochrany prírody našom meste.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

8. Nestavanie mája, René Lazový, 1500 €

Cieľom projektu je upozorniť na kultúru a tradície našej krajiny, ktoré predovšetkým vo veľkomestskom prostredí rýchlo miznú. Medzi takéto tradície nepochybne patrí aj "stavanie mája". V minulosti mládenci stavali máje bežne, no dnes je to skôr vzácnosť. V rámci projektu sa táto tradičná ceremónia skončí "nepostavením mája". Netradičný záver má upozorniť na to, že táto krásna zvyklosť vyhasína a blíži sa chvíľa, kedy máj nebude mať kto postaviť a nebudeme ho už nikde vidieť.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

9. Nová agora, Jaroslava Panáková, 5000 €

Projekt sa sústreďuje na revitalizácu a oživenie osirelej, zanedbanej a fádnej plochy s charakterom vyvýšeného námestia medzi domami na ulici Sibírska 58 a 60. Priestor je dnes opustený, zanedbaný a ľudia ním len prechádzajú. Má však polohu a zázemie vhodné na to, aby sa premenil na novú „agoru" – živé, podnetné a spoločensky významné miesto, na ktorom sa budú zhromažďovať občania a občianky a bude z neho mať osoh celá miestna komunita. Do premeny sa zapoja ľudia, ktorí priestor využívajú alebo ho budú využívať – praví experti na to, ako toto miesto urobiť „svojím" a naozaj ho tak oživiť. Výsledkom bude miesto, ktoré bude krajšie, funkčnejšie a bude ľudí z rozličných skupín priťahovať a nabádať k rozličným skupinovým či individuálnym aktivitám.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V * PDF

10. Recyklácia plastov, Patrik Bartas, 5000 €

Problém s plastovým odpadom sa týka každého z nás. Tento odpad sa rozkladá stovky rokov a znečisťuje životné prostredie - prírodu, v ktorej žijeme. Dá sa však premeniť na materiál, s ktorým sa dá ďalej pracovať a znova využiť na vytvorenie užitočných predmetov. Cieľom projektu je vytvorenie komunitného recyklačného centra, do ktorého bude môcť ktokoľvek priniesť plastový odpad a spracovať ho na recyklačných strojoch. Plasty, ktoré by inak skončili v spaľovni alebo by sa povaľovali na našich sídliskách či v parkoch, tak dostanú ďalšiu šancu slúžiť ľuďom.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

11. T3 – kultúrny prostriedok – pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie, Rastislav Chynoranský, 4300 €

T3 – kultúrny prostriedok je vyradený vozeň električky umiestnený na Trnavskom mýte v priestore medzi Tržnicou a budovou Konskej železnice, kde sa na dobrovoľnej báze organizujú neziskové kultúrne podujatia. Cieľom projektu je zapojiť obyvateľstvo okolitých domov do kultúrnych aktivít, s ktorými by sa inak nestretli a zároveň premeniť miesto, ktorým ľudia väčšinou len prechádzajú, na miesto, kde môžu ľudia cielene či náhodne tráviť svoj voľný čas. Doteraz neviditeľné miesto na mape tak môže získať novú identitu, poskytnúť kultúrne vyžitie a stať sa využitým a živým priestorom.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

12. Veda pre všetkých, Ondrej Spevák, 5000 €

Zámerom projektu je sprostredkovať verejnosti čo najzrozumiteľnejším spôsobom vedecké objavy a poznanie týkajúce sa ľudského vnímania. Počas roka 2017 bola z prostriedkov participatívneho rozpočtu vybudovaná Amesova izba, ktorá demonštruje chyby vnímania nášho mozgu a umožní vám na vlastnej koži zažiť nezvyčajnú optickú ilúziu. Konštrukcia izby bude obohatená viacerými novými exponátmi a do ich tvorby budú zapojení aj jej návštevníci. Dôležitou súčasťou projektu bude vytvorenie online obsahu, ktorý sa dá ľahko zdieľať a poskytuje priestor na vysvetľovanie rozličných javov iným spôsobom ako samotná izba.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

Čítať ďalej...

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Autor/ka: Miroslav Švec

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.

Čítať ďalej...

Prečo sa vám oplatí zapojiť do tvorby nášho mesta?

Autor/ka: Peter Vittek
Prečo má zmysel sa zapojiť do participatívneho rozpočtu a na čo všetko sa pripraviť? Čítať ďalej...

Novomestské poklady - stiahnite si almanach

Autor/ka: KpP
500 kusov úspešného zborníku bolo rozdaných behom prvého mesiaca po vydaní. Ponúkame vám možnosť si stiahnuť knihu online. Čítať ďalej...

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Autor/ka: KpP

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Prehľad hlavných noviniek Prehľad hlavných noviniek

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.

Marta Hrebíčková - Dievča zo Sibírskej ulice

Marta Hrebíčková - Dievča zo Sibírskej ulice

Po boji s ťažkou chorobou nás opustila pani Marta Hrebíčková (*1949-2018), autorka pekného a užitočného projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších seniorov.