Posledné aktualizácie na stránke: Posledné aktualizácie na stránke:

Späť

Výsledky PR 2020

V septembri obyvateľky a obyvatelia rozhodli o výsledku participatívneho rozpočtu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre rok 2020. Súčasťou rozhodovania bolo verejné zvažovanie, fyzické a internetové hlasovanie. Podľa pravidiel participatívneho rozpočtu má najväčšiu váhu fyzické hlasovanie (60%). Verejné zvažovanie má váhu 30% a internetové hlasovanie 10%. Jednotlivé pomery sú výsledkom diskusie, ktoré prebiehala pred prijatím platných pravidiel pre participatívny rozpočet a odrážajú snahu o čo najlepšie vyhodnotenie projektov, ktoré občania a občianky do participatívneho rozpočtu prihlásia. Kombinuje v sebe prvky kvalitatívneho a kvantitatívneho rozhodovania, snaží sa o čo najväčšiu otvorenosť a zároveň chráni záujmy rezidentov. V tomto roku ste rozhodli, že v našej mestskej časti sa bude realizovať 8 projektov v celkovej sume 39 470 eur. Všetkým, ktorí sa tento rok na diskusiách a snahe o skvalitnenie života v Novom Meste podieľali, veľmi ďakujeme a tešíme sa na vaše nápady v ďalšom ročníku.

Výsledky participatívneho rozpočtu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 2020:


 

 


NOVINKY: NOVINKY:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

First Previous Next Last