Posledné aktualizácie na stránke: Posledné aktualizácie na stránke:

Späť

Výzva hlasovanie 2020

Milé Novomešťanky, milí Novomešťania.

Od 7. septembra 2019 do 23. septembra 2019 budete mať už siedmy rok možnosť podporiť niektoré z občianskych projektov, ktoré vznikli na základe podnetov vašich spoluobčanov a spoluobčianok. Venovali svoj čas a energiu, aby vytvorili pre svoje mesto či komunitu niečo nové a obohacujúce . V minulých ročníkoch sa vďaka spolupráci mestskej časti s občiankami a občanmi podarilo zrealizovať desiatky projektov, ktoré dodnes prispievajú k vyššej kvalite verejných priestorov a služieb v Novom Meste. Pripomeňme si napríklad obnovenie delostreleckej kaverny na Kamzíku, otvorenie komunitnej Cyklodielne na Pionierskej ulici alebo vydanie almanachu s tvorbou novomestských autorov a autoriek - Novomestské poklady.

Aj v tomto roku na výzvu a možnosť zapojiť sa do participatívneho rozpočtu zareagovali desiatky ľudí, ktorí prišli s nápadom ako skvalitniť život v našom meste, či už revitalizáciou verejného priestranstva, vytvorením novej verejnej služby, alebo novými aktivitami komunitného charakteru. Nápady sme počas uplynulých štyroch mesiacov spoločne rozpracovávali na verejných pracovných stretnutiach. Výsledkom je štrnásť občianskych projektov, ktoré sa vám dostávajú do rúk.

V tomto ročníku participatívneho rozpočtu sa medzi víťazné projekty rozdelí suma vo výške 40-tisíc eur. Práve vy máte teraz možnosť spolurozhodovať o tom, ako bude využitá časť našich spoločných peňazí, teda ktoré z navrhovaných projektov budú podporené z rozpočtu mestskej časti v roku 2020.

Každý váš hlas je dôležitý. Tešíme sa na vašu účasť a netrpezlivo očakávame výsledok hlasovania. A nezabudnite, že na budúci rok sa so svojim nápadom do participatívneho rozpočtu môžete zapojiť aj vy. 

Zoznam projektov, ktoré môžete podporiť tento rok, nájdete nižšie.

 


NOVINKY: NOVINKY:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

First Previous Next Last