PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE

Aby Nové mesto bolo tvarované občanmi, lebo nám záleží na tom kde a ako žijeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participatívne plánovanie

Čo je participatívne plánovanie a prečo sa využíva? Participatívne plánovanie je súbor metód, ktoré nám umožňujú diskusiu a hľadanie dohody pre najvhodnejšiu formu a využitie riešeného územia. Závisí od mierky, aké všetky skupiny odbornej či laickej verejnosti sa do tohto procesu zapoja, zvyčajne však od odborníkov, záujmových skupín, individuálnych občanov, po zainteresované inštitúcie a osoby.

Obyvatelia užívajúci konkrétny verejný priestor sú odborníkmi na dané územie a môžeme od nich získať rôznorodé vstupy pre projektovanie - od ich potrieb, predstáv a očakávaní, po ohrozenia, ktoré vnímajú. Napríklad sa máme možnosť dozvedieť, ako sa mení doprava počas dňa, či v priebehu dlhšieho časového obdobia, vedia kde sú priestory viac využité deťmi, kde tínedžermi a inými, takisto často nájdeme aj dokumentáciu ako sa priestor premieňal počas rokov.

V neposlednom rade sú to obyvatelia, ktorí budú užívateľmi priestoru. Táto metóda nám umožňuje diskusiu o tom, ktoré problémy  v území sú prioritné pre hľadanie riešenia oproti iným.

Čítajte ďalej...